Aktualizacja do nowej aplikacji Google Shopping

Shopify ma nową wersję aplikacji Google Shopping. Stara wersja jest nieaktualna i nie będzie już dostępna. Po skonfigurowaniu połączenia nowej aplikacji z istniejącym, aktywnym kontem Google Merchant Center, Twój sklep będzie już zaakceptowany przez Google i nie będziesz mieć żadnych dodatkowych opóźnień spowodowanych migracją do nowej aplikacji.

Nowa aplikacja Google Shopping umożliwia synchronizację produktów z kontem Google Merchant Center i tworzenie kampanii Smart Shopping bezpośrednio w Shopify.

Krok 1: Odinstaluj starą aplikację

Przed zainstalowaniem nowej aplikacji Google Shopping, musisz odinstalować starą aplikację Google Shopping.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcję Aplikacje.
 2. Na stronie Aplikacje kliknij ikonę kosza na śmieci obok opcji Google Shopping (nieobsługiwane), aby odinstalować starą aplikację.

Krok 2: Zainstaluj nową aplikację

Po odinstalowaniu starej aplikacji Google Shopping zainstaluj nową aplikację.

Kroki:

 1. W Shopify App Store przejdź do Google Shopping.
 2. Kliknij opcję Dodaj aplikację, a następnie opcję Zainstaluj aplikację.

Krok 3: Podłącz konto Google

Po zainstalowaniu nowej aplikacji Google Shopping musisz podłączyć konto Google. Jeśli to możliwe, podłącz konto, którego użyto w starej wersji aplikacji. Jeśli zdecydujesz się na otwarcie nowego konta Google Shopping, proces zatwierdzania Google może trwać dłużej.

Kroki:

 1. W aplikacji Google Shopping kliknij Podłącz konto Google.

 2. Wybierz konto Google podłączone za pomocą starej aplikacji Google Shopping, a następnie kliknij Zezwól.

Krok 4: Przejrzyj wymagania

Twój sklep musi spełnić kilka wymagań dotyczących nowej aplikacji Google Shopping. Na stronie aplikacji Google Shopping w Shopify możesz kliknąć linki na liście kontrolnej wymagań, aby spełnić wszystkie wymagania, których Twój sklep jeszcze nie spełnia:

Lista kontrolna wymagań aplikacji Google Shopping

Linki na liście kontrolnej przeniosą Cię do części Shopify, w której wykonasz czynności wymagane w celu spełnienia wymagań. Po wykonaniu powiązanej czynności musisz wrócić do opcji Aplikacje > Google Shopping, aby kontynuować konfigurowanie aplikacji Google Shopping.

Krok 4: Podłącz konto Merchant Center

 1. Przejdź do opcji Aplikacje > Google Shopping.

 2. Kliknij opcję Ustawienia.

 3. Wybierz lub utwórz konto Merchant Center:

- Wybierz istniejące konto Merchant Center, a następnie kliknij Połącz. Wymienione identyfikatory Merchant Center są powiązane z Twoim kontem Google. Aby uniknąć opóźnień w zatwierdzaniu, wybierz konto, które zostało podłączone do starej aplikacji Google Shopping. - Jeśli nie masz konta Merchant Center, kliknij Utwórz nowe, aby utworzyć nowe konto dla swojego sklepu Shopify.

Krok 5: Skonfiguruj aplikację do Google Shopping, aby zsynchronizować swoje produkty

Po podłączeniu konta Google Merchant Center do aplikacji możesz skonfigurować aplikację, aby synchronizowała produkty z Google. Przed synchronizacją produktów musisz wybrać rynek docelowy i ustawienia wysyłki. Możesz również zmienić preferencje dotyczące tytułu i opisu produktu. Dowiedz się więcej o optymalizacji tytułów produktów i opisów w Google Shopping.

Produkty dostępne w aplikacji Google Shopping synchronizują się z Google Merchant Center w celu zatwierdzenia przez Google. Dowiedz się więcej o wymaganiach synchronizacji produktów Google.

Kroki:

 1. Przejdź do opcji Aplikacje > Google Shopping.

 2. Kliknij opcję Ustawienia.

 3. Kliknij opcję Wybierz obok Rynku docelowego, aby skonfigurować miejsce, w którym chcesz sprzedawać swoje produkty, a następnie wybierz rynek docelowy i język. Ustawienia waluty Twojego sklepu określają dostępne kraje i regiony. Dostępne języki obejmują języki obsługiwane przez Google i zależą od docelowego rynku.

 4. Kliknij Wybierz obok opcji Ustawienia wysyłki, a następnie kliknij menu rozwijane, aby wybrać automatyczną lub ręczną konfigurację stawek wysyłki:

- Wybierz Automatycznie importuj ustawienia wysyłki, aby zsynchronizować stawki wysyłki z Shopify, a następnie kliknij Zapisz. Dowiedz się więcej o synchronizacji stawek wysyłki z Google Merchant Center. - Wybierz Ręczna konfiguracja ustawień wysyłki w Google Merchant Center, aby skonfigurować stawki wysyłki w Google Merchant Center, a następnie kliknij Zapisz.

 1. Ustaw preferencje dotyczące tytułu i opisu produktu dla produktów zsynchronizowanych z Google. Jeśli zmienisz Ustawienia produktu, kliknij Zapisz zmiany.

 2. Opcjonalnie: Dodaj kategorię produktów Google do swoich produktów, aby zwiększyć ich wyniki w Google.

Podczas pierwszej konfiguracji aplikacji Google Shopping wszystkie produkty dostępne w Twoim sklepie online są automatycznie synchronizowane z Google Merchant Center. Zanim utworzysz kampanię Smart Shopping w Shopify, musisz poczekać na zatwierdzenie produktów przez Google.

Możesz zmienić, które produkty będą dostępne do synchronizacji z Google i zobaczyć status zatwierdzenia zsynchronizowanych produktów na stronie Google Shopping Przegląd w Shopify. Dowiedz się więcej o udostępnianiu produktów w kanałach i aplikacjach.

Co należy zrobić, jeśli Twoje produkty nie są zatwierdzone

Przegląd pliku produktowego można uzyskać ze strony Przegląd Google Shopping w Shopify.

Produkty oznaczone jako Niezatwierdzone nie zostały zsynchronizowane, ponieważ zawierają błędy. Na przykład produkt może nie zostać zatwierdzony, ponieważ brakuje mu obrazu, a Google wymaga, aby produkt miał obraz. Aby zobaczyć konkretne powody, dla których produkt nie został zatwierdzony, kliknij link obok etykiety Niezatwierdzone. Link otwiera stronę Google Shopping > Produkty , na której można wyświetlić listę produktów, status produktów i błędy.

Problemy uniemożliwiające synchronizację produktu są wymienione pod tytułem produktu.

Produkt nie został zatwierdzony przez Google Shopping

Błędy synchronizacji produktu można rozwiązać na stronie szczegółów produktu. Po usunięciu błędów aplikacja Google Shopping automatycznie spróbuje ponownie zsynchronizować produkt. Po usunięciu błędów dotyczących produktu musisz wrócić do pliku produktowego na stronie Przegląd Google Shopping, aby przejrzeć błędy dotyczące innego produktu.

Po usunięciu błędu synchronizacji produktu etykieta Not approved zostaje zastąpiona etykietą pending, aby pokazać, że produkt jest ponownie synchronizowany z Google Shopping. Zmiana etykiety Not approved na pending może potrwać kilka minut. Nie trzeba nic robić, aby ponownie zsynchronizować produkt, ponieważ dzieje się to automatycznie.

Uprzednio zatwierdzone produkty z wariantami oznaczonymi jako pending po migracji

Jeśli przeprowadzisz migrację do nowej aplikacji Google Shopping, produkty, które zostały zatwierdzone w starej aplikacji Google Shopping, mogą być oznaczone jako pending w nowej aplikacji Google Shopping. Stara aplikacja Google Shopping była synchronizowana tylko z pierwszym wariantem produktu, ale nowa aplikacja Google Shopping synchronizuje wszystkie warianty produktu. Dopóki wszystkie warianty nie zostaną zweryfikowane przez Google, produkt jest oznaczony jako pending w nowej aplikacji Google Shopping. Produkt, który został zatwierdzony w aplikacji, jest nadal zatwierdzony przez Google. Synchronizowanie nowych wariantów może trwać do tygodnia.

Opcjonalnie: Podłącz swoje konto Google Ads do aplikacji Google Shopping

Jeśli chcesz tworzyć kampanie Google Smart Shopping w Shopify, możesz połączyć swoje konto Google Ads z aplikacją Google Shopping, czekając na synchronizację produktów. Dowiedz się więcej o kampaniach Google Smart Shopping z pomocy do reklam Google.

Jeśli masz już konto Google Ads powiązane z adresem e-mail użytym do skonfigurowania aplikacji Google Shopping, dodaj to konto.

Jeśli nie masz konta Google Ads lub chcesz użyć innego konta, możesz utworzyć nowe konto podczas konfigurowania aplikacji Google Shopping. Gdy tworzysz konto Google Ads, korzystając z aplikacji Google Shopping w Shopify, możesz zakwalifikować się do otrzymania kredytu na reklamy Google na poczet wydatków na reklamę.

Kroki:

 1. Na stronie Ustawienia w aplikacji Google Shopping wybierz lub utwórz konto Google Ads: - Jeśli masz już konto Google Ads, wybierz je z menu rozwijanego, a następnie kliknij Połącz.

  • Jeśli nie masz konta Google Ads, z którym chcesz się połączyć, kliknij Utwórz nowe. Przejrzyj warunki usługi, a następnie kliknij Zaakceptuj warunki. W ciągu 24 godzin otrzymasz wiadomość e-mail od Google, a następnie możesz zaakceptować prośbę o dostęp do Google Ads.
 2. W sekcji Konto Google Ads kliknij opcję Wyświetl szczegóły obok pola Dodaj informacje rozliczeniowe w ustawieniach konta Google Ads.

 3. Upewnij się, że dodałeś(-aś) informacje rozliczeniowe do swojego konta Google Ads, a następnie kliknij Dodałem(-am) informacje rozliczeniowe.

Zaakceptuj żądanie dostępu do Google Ads

Jeśli adres e-mail użyty do skonfigurowania aplikacji Google Shopping jest powiązany z istniejącym kontem Google Ads, otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem żądania dostępu.

Po utworzeniu konta Google Ads za pomocą aplikacji Google Shopping otrzymasz wiadomość e-mail z prośbą o zaakceptowanie konta Google Ads. Musisz zaakceptować zaproszenie w wiadomości e-mail, aby potwierdzić swój adres e-mail.

Po zaakceptowaniu zaproszenia żądanie dostępu może być przetwarzane przez kilka minut.

Dodaj informacje rozliczeniowe do swojego konta Google Ads

Upewnij się, że informacje rozliczeniowe znajdują się na koncie Google Ads. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat dodawania informacji rozliczeniowych, zapoznaj się z informacjami zawartymi w sekcji Zarządzaj metodami płatności w Pomocy Google Ads.

Po dodaniu informacji rozliczeniowych potwierdź wykonanie zadania, klikając opcję Dodałem(-am) dane rozliczeniowe.

Śledzenie konwersji dla Google Ads za pomocą aplikacji Google Shopping

Aplikacja Google Shopping automatycznie dodaje zdarzenia śledzenia konwersji do Twojego konta Google Ads po jego skonfigurowaniu. Jeśli Twój sklep ma już Google śledzenie konwersji skonfigurowane za pomocą edycji kodu szablonu lub aplikacji firmy zewnętrznej, zdarzenia śledzenia konwersji mogą być duplikowane, a dane raportu będą niedokładne. Możesz wyłączyć zduplikowane zdarzenia śledzenia konwersji z Twojego konta Google Ads. Dowiedz się więcej o ustawieniach konwersji z Pomocy Google ads.

Następny krok: Utwórz kampanię Google Smart Shopping

Po zsynchronizowaniu produktów i skonfigurowaniu konta Google Ads możesz utworzyć kampanię Smart Shopping.

Możesz monitorować swoje kampanie Smart Shopping na stronie Marketing w Shopify. Aby edytować ustawienia Google Shopping lub zsynchronizować nowe produkty, musisz wrócić do strony aplikacji Google Shopping poprzez sekcję Aplikacje w panelu administracyjnym Shopify.

Uzyskiwanie pomocy w zakresie usług Google Ads

Skontaktuj się z Centrum pomocy Google Ads, aby uzyskać pomoc dotyczącą następujących tematów:

 • rozliczanie i fakturowanie usług Google Ads
 • zasady polityki, recenzje reklam i optymalizacja kampanii
 • konfigurowanie typów reklam, których nie obsługuje aplikacja Google Shopping, np. kampanii wideo
 • Google Merchant Center
 • Google Analytics

Możesz skontaktować się z pomocą techniczną Shopify, aby uzyskać pomoc w zakresie konfigurowania lub korzystania z aplikacji Google Shopping.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo