Aktualizacja do nowego kanału Google

Aplikacja Google Shopping (nieobsługiwana wersja) nie będzie obsługiwana po 1 marca 2020, a pliki produktowe utworzone przez tę aplikację wygasną 30 dni po ostatniej synchronizacji. Aby zapobiec przerwom w przesyłaniu do Google Shopping plików produktowych, zaktualizuj aplikację do nowej wersji. Nowa wersja zwiększa niezawodność synchronizacji produktów między Shopify a Google Shopping.

Jeśli korzystasz z nieobsługiwanej wersji do synchronizacji swoich produktów z Google i podłączyłeś(-aś) swoje konto Google Merchant Center do nowej aplikacji, Twój sklep jest już zaakceptowany przez Google. Nie będziesz mieć żadnych opóźnień w zatwierdzaniu spowodowanych aktualizacją do nowej aplikacji. Zsynchronizowane i zatwierdzone produkty są automatycznie migrowane do nowego kanału Google. Jeśli korzystasz już z Google Merchant Center do zarządzania plikiem produktowym lub tworzenia Google Ads, możesz zapoznać się z kilkoma uwagami przed synchronizacją istniejącego konta Google Merchant Center.

Możesz użyć kanału Google, aby zsynchronizować swoje produkty z kontem Google Merchant Center. Po skonfigurowaniu synchronizacji produktów możesz tworzyć kampanie Smart Shopping z poziomu Shopify lub tworzyć kampanie i zarządzać nimi z poziomu Google.

Kanał Google jest dostępny w następujących krajach i walutach.

Krok 1: Odinstaluj starą aplikację

Przed zainstalowaniem nowego kanału Google należy odinstalować stary kanał Google.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcję Aplikacje.
 2. Na stronie Aplikacje kliknij ikonę kosza na śmieci obok opcji Google Shopping (nieobsługiwane), aby odinstalować starą aplikację.

Krok 2: Zainstaluj nową aplikację

Po odinstalowaniu starego kanału Google zainstaluj nową aplikację.

Kroki:

 1. W Shopify App Store przejdź do Google Shopping.
 2. Kliknij opcję Dodaj aplikację, a następnie opcję Zainstaluj aplikację.

Krok 3: Podłącz konto Google

Po zainstalowaniu nowego kanału Google musisz podłączyć konto Google. Jeśli to możliwe, podłącz konto, którego użyto w starej wersji aplikacji. Jeśli zdecydujesz się na otwarcie nowego konta Google, proces zatwierdzania Google może trwać dłużej.

Kroki:

 1. W kanale Google kliknij opcję Podłącz konto Google.

 2. Wybierz sugerowany adres e-mail, a następnie kliknij Zezwól. Sugerowany adres e-mail jest powiązany z kontem Google, które zostało podłączone do starego kanału Google.

Krok 4: Przejrzyj wymagania

Aby Twój sklep mógł działać, musi spełnić kilka wymagań dotyczących nowego kanału Google. Na stronie kanału Google w Shopify możesz kliknąć linki na liście kontrolnej wymagań, aby spełnić wszystkie wymagania, których Twój sklep jeszcze nie spełnia.

Linki na liście kontrolnej przeniosą Cię do części Shopify, w której wykonasz niezbędne czynności. Po wykonaniu powiązanej czynności musisz wrócić do opcji Aplikacje > Google Shopping, aby kontynuować konfigurowanie kanału Google.

Krok 4: Podłącz konto Merchant Center

Google Merchant Center to narzędzie, które pomaga przesyłać dane sklepu i dane produktów do Google i udostępniać je w kampaniach Google Smart Shopping i innych usługach Google. Dowiedz się więcej o Google Merchant Center.

Nie można podłączyć nowego kanału Google do multikonta klientów Google Merchant Center. Możesz podłączyć subkonto, które używa innego adresu e-mail i ma dostęp administratora do multikonta klientów. Dowiedz się więcej o multikontach klientów z pomocy Google Merchant Center.

Kroki:

 1. Przejdź do opcji Aplikacje > Google Shopping.

 2. Kliknij opcję Ustawienia.

 3. Wybierz lub utwórz konto Merchant Center:

- Wybierz istniejące konto Merchant Center, a następnie kliknij Połącz. Wymienione identyfikatory Merchant Center są powiązane z Twoim kontem Google. Aby uniknąć opóźnień w zatwierdzaniu, wybierz konto, które było podłączone do starego kanału Google. - Jeśli nie masz konta Merchant Center, kliknij Utwórz nowe, aby utworzyć nowe konto dla swojego sklepu Shopify.

Przenieś zastrzeżenie domeny

Konto Google Merchant Center musi być powiązane ze zweryfikowaną domeną, która nie jest powiązana z innym kontem. Po podłączeniu konta Google Merchant Center do kanału Google domena Twojego sklepu Shopify jest automatycznie zastrzegana, chyba że jest skojarzona z innym kontem Google Merchant Center.

Jeśli Twoja domena jest powiązana z innym kontem, możesz przenieść zastrzeżenie domeny na konto Google Merchant Center podłączone do Shopify. Przeniesienie zastrzeżenia domeny z Shopify jest trwałe.

Kroki:

 1. Przejdź do opcji Aplikacje > Google Shopping.

 2. Kliknij opcję Ustawienia.

 3. Kliknij opcję Przenieś/Transfer.

Krok 5: Skonfiguruj kanał Google, aby zsynchronizować swoje produkty

Po podłączeniu konta Google Merchant Center do aplikacji możesz skonfigurować aplikację, aby synchronizowała produkty z Google. Przed synchronizacją produktów musisz wybrać rynek docelowy i ustawienia wysyłki. Możesz również zmienić preferencje dotyczące tytułu i opisu produktu. Dowiedz się więcej o optymalizacji tytułów produktów i opisów w Google Shopping.

Produkty dostępne w kanale Google synchronizują się z Google Merchant Center w celu zatwierdzenia przez Google. Dowiedz się więcej o wymaganiach synchronizacji produktów Google.

Kroki:

 1. Przejdź do opcji Aplikacje > Google Shopping.

 2. Kliknij opcję Ustawienia.

 3. Kliknij opcję Wybierz obok Rynku docelowego, aby skonfigurować miejsce, w którym chcesz sprzedawać swoje produkty, a następnie wybierz rynek docelowy i język. Ustawienia waluty Twojego sklepu określają dostępne kraje i regiony. Dostępne języki obejmują języki obsługiwane przez Google i zależą od docelowego rynku.

 4. Kliknij Wybierz obok opcji Ustawienia wysyłki, a następnie kliknij menu rozwijane, aby wybrać automatyczną lub ręczną konfigurację stawek wysyłki:

- Wybierz Automatycznie importuj ustawienia wysyłki, aby zsynchronizować stawki wysyłki z Shopify, a następnie kliknij Zapisz. Dowiedz się więcej o synchronizacji stawek wysyłki z Google Merchant Center. - Wybierz Ręczna konfiguracja ustawień wysyłki w Google Merchant Center, aby skonfigurować stawki wysyłki w Google Merchant Center, a następnie kliknij Zapisz.

 1. Ustaw preferencje dotyczące tytułu i opisu produktu dla produktów zsynchronizowanych z Google. Jeśli zmienisz Ustawienia produktu, kliknij Zapisz zmiany.

 2. Opcjonalnie: Dodaj kategorię produktów Google do swoich produktów, aby zwiększyć ich wyniki w Google.

Podczas pierwszej konfiguracji kanału Google wszystkie produkty dostępne w Twoim sklepie online są automatycznie synchronizowane z Google Merchant Center. Zanim utworzysz kampanię Smart Shopping w Shopify, musisz poczekać na zatwierdzenie produktów przez Google.

Możesz zmienić, które produkty będą dostępne do synchronizacji z Google i zobaczyć status zatwierdzenia zsynchronizowanych produktów na stronie Google Shopping Przegląd w Shopify. Dowiedz się więcej o udostępnianiu produktów w kanałach i aplikacjach.

Co należy zrobić, jeśli Twoje produkty nie są zatwierdzone

Przegląd pliku produktowego można uzyskać ze strony Przegląd Google Shopping w Shopify.

Produkty oznaczone jako Niezatwierdzone nie zostały zsynchronizowane, ponieważ zawierają błędy. Na przykład produkt może nie zostać zatwierdzony, ponieważ brakuje mu obrazu, a Google wymaga, aby produkt miał obraz. Aby zobaczyć konkretne powody, dla których produkt nie został zatwierdzony, kliknij link obok etykiety Niezatwierdzone. Link otwiera stronę Google Shopping > Produkty , na której można wyświetlić listę produktów, status produktów i błędy.

Problemy uniemożliwiające synchronizację produktu są wymienione pod tytułem produktu.

Błędy synchronizacji produktu można rozwiązać na stronie szczegółów produktu. Po usunięciu błędów aplikacja Google Shopping automatycznie spróbuje ponownie zsynchronizować produkt. Po usunięciu błędów dotyczących produktu musisz wrócić do pliku produktowego na stronie Przegląd Google Shopping, aby przejrzeć błędy dotyczące innego produktu.

Po usunięciu błędu synchronizacji produktu etykieta Not approved zostaje zastąpiona etykietą pending, aby pokazać, że produkt jest ponownie synchronizowany z Google Shopping. Zmiana etykiety Not approved na pending może potrwać kilka minut. Nie trzeba nic robić, aby ponownie zsynchronizować produkt, ponieważ dzieje się to automatycznie.

Uprzednio zatwierdzone produkty z wariantami oznaczonymi jako pending po migracji

Jeśli przeprowadzisz migrację do nowego kanału Google, produkty, które zostały zatwierdzone w starym kanale Google, mogą być oznaczone jako pending w nowym kanale Google. Stary kanał Google był synchronizowany tylko z pierwszym wariantem produktu, ale nowy kanał Google synchronizuje wszystkie warianty produktu. Dopóki wszystkie warianty nie zostaną zweryfikowane przez Google, produkt jest oznaczony jako pending w nowym kanale Google. Produkt, który został zatwierdzony w aplikacji, jest nadal zatwierdzony przez Google. Synchronizowanie nowych wariantów może trwać do tygodnia.

Opcjonalnie: Podłącz swoje konto Google Ads do kanału Google

Jeśli chcesz tworzyć kampanie Google Smart Shopping w Shopify, możesz połączyć swoje konto Google Ads z kanałem Google, czekając na synchronizację produktów. Dowiedz się więcej o kampaniach Google Smart Shopping z pomocy Google Ads.

Jeśli masz już konto Google Ads powiązane z adresem e-mail użytym do skonfigurowania kanału Google, dodaj to konto.

Jeśli nie masz konta Google Ads lub chcesz użyć innego konta, możesz utworzyć nowe konto podczas konfigurowania kanału Google. Gdy tworzysz konto Google Ads, korzystając z kanału Google w Shopify, możesz zakwalifikować się do otrzymania kredytu Google Ads na poczet wydatków na reklamę.

Kroki:

 1. Na stronie Ustawienia w kanale Google wybierz lub utwórz konto Google Ads: - Jeśli masz już konto Google Ads, wybierz je z menu rozwijanego, a następnie kliknij Połącz.

  • Jeśli nie masz konta Google Ads, z którym chcesz się połączyć, kliknij Utwórz nowe. Przejrzyj warunki usługi, a następnie kliknij Zaakceptuj warunki. W ciągu 24 godzin otrzymasz wiadomość e-mail od Google, a następnie możesz zaakceptować prośbę o dostęp do Google Ads.
 2. W sekcji Konto Google Ads kliknij opcję Wyświetl szczegóły obok pola Dodaj informacje rozliczeniowe w ustawieniach konta Google Ads.

 3. Upewnij się, że dodałeś(-aś) informacje rozliczeniowe do swojego konta Google Ads, a następnie kliknij Dodałem(-am) informacje rozliczeniowe.

Zaakceptuj żądanie dostępu do Google Ads

Jeśli adres e-mail użyty do skonfigurowania kanału Google jest powiązany z istniejącym kontem Google Ads, otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem żądania dostępu.

Po utworzeniu konta Google Ads za pomocą kanału Google otrzymasz wiadomość e-mail z prośbą o zaakceptowanie konta Google Ads. Musisz zaakceptować zaproszenie w wiadomości e-mail, aby potwierdzić swój adres e-mail.

Po zaakceptowaniu zaproszenia żądanie dostępu może być przetwarzane przez kilka minut.

Dodaj informacje rozliczeniowe do swojego konta Google Ads

Upewnij się, że informacje rozliczeniowe znajdują się na koncie Google Ads. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat dodawania informacji rozliczeniowych, zapoznaj się z informacjami zawartymi w sekcji Zarządzaj metodami płatności w Pomocy Google Ads.

Po dodaniu informacji rozliczeniowych potwierdź wykonanie zadania, klikając opcję Dodałem(-am) dane rozliczeniowe.

Śledzenie konwersji dla Google Ads za pomocą kanału Google

Kanał Google automatycznie dodaje zdarzenia śledzenia konwersji do Twojego konta Google Ads po jego skonfigurowaniu. Jeśli Twój sklep ma już śledzenie konwersji Google skonfigurowane poprzez edycję kodu szablonu lub aplikację firmy zewnętrznej, zdarzenia śledzenia konwersji mogą być duplikowane, a dane raportu będą niedokładne. Możesz wyłączyć zduplikowane zdarzenia śledzenia konwersji z Twojego konta Google Ads. Dowiedz się więcej o ustawieniach konwersji z pomocy Google Ads.

Następny krok: Utwórz kampanię Google Smart Shopping

Po skonfigurowaniu synchronizacji produktów Google Shopping i konta reklamowego Google możesz tworzyć kampanie Smart Shopping z poziomu Shopify lub tworzyć kampanie i zarządzać nimi z poziomu Google.

Możesz monitorować swoje kampanie Smart Shopping na stronie Marketing > Automatyzacje w Shopify. Aby edytować ustawienia Google Shopping lub zsynchronizować nowe produkty, musisz wrócić do strony kanału Google z poziomu sekcji Aplikacje w panelu administracyjnym Shopify.

Uzyskiwanie pomocy w zakresie usług Google Ads

Skontaktuj się z Centrum pomocy Google Ads, aby uzyskać pomoc dotyczącą następujących tematów:

 • rozliczanie i fakturowanie usług Google Ads
 • zasady polityki, recenzje reklam i optymalizacja kampanii
 • konfigurowanie typów reklam, których nie obsługuje kanał Google, np. kampanii wideo
 • Google Merchant Center
 • Google Analytics

Możesz skontaktować się z pomocą techniczną Shopify, aby uzyskać pomoc w zakresie konfigurowania lub korzystania z kanału Google.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo