Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO)

Rozporządzenie o ochronie danych (RODO) Unii Europejskiej weszło w życie 25 maja 2018 r. RODO nakłada nowe obowiązki na administratorów i podmioty przetwarzające dane i przypisuje im nowe zakresy odpowiedzialności.

Jako sprzedawca jesteś zazwyczaj administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że gromadzisz dane swoich klientów i wybierasz sposób ich obsługi. Jest to rozporządzenie europejskie, ale RODO może mieć zastosowanie do Twojej firmy, jeśli dostarczasz towary i usługi w Europie, nawet jeśli lokalizacja Twojej firmy lub Twoja nie znajduje się w Europie.

Jako podmiot przetwarzający dane Twoich klientów, Shopify postępuje zgodnie z Twoimi instrukcjami dotyczącymi obsługi tych danych. Informacje na temat obowiązków Shopify jako podmiotu przetwarzającego dane klientów można znaleźć w Aneksie dot. przetwarzania danych.

Firma Shopify wie, jak ważną rolę odgrywa ochrona danych osobowych klientów, jak również Twoich danych osobowych, i rozumie, że ma ona kluczowe znaczenie dla zachowania zaufania i pewności klientów. Firma Shopify zaprojektowała swoją platformę, aby umożliwić sprzedawcom prowadzenie działalności na całym świecie. Funkcje zgodne z RODO są wbudowane w platformę Shopify i obejmują możliwość zapewnienia klientom przejrzystości i kontroli danych osobowych, a także środki techniczne umożliwiające ochronę danych osobowych klientów w międzynarodowym obiegu. Shopify ma na celu ułatwienie swoim klientom korzystania z platformy w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych, takimi jak RODO.

Shopify podejmuje wszelkie działania, aby zapewnić Ci skuteczne prowadzenie działalności, ale niektóre kroki musisz podjąć samodzielnie, gdyż ostatecznie przestrzeganie RODO jest obowiązkiem każdego sprzedawcy. Jeśli masz pytania prawne dotyczące swoich obowiązków wynikających z rozporządzenia o ochronie danych, skontaktuj się z lokalnym prawnikiem, który zna odpowiednie przepisy.

Powiązane tematy

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo