Miten GDPR vaikuttaa sinuun?

Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) koskee kaikkia sellaisia Shopify-kauppiaita, jotka ovat sijoittautuneet Eurooppaan tai palvelevat eurooppalaisia asiakkaita. Vaikka Shopify pyrkii kaikin mahdollisin keinoin varmistamaan, että se noudattaa ja sen kauppiaat voivat noudattaa GDPR-asetusta 25. toukokuuta 2018 alkaen, on hyvä huomata, että GDPR edellyttää sinulta myös Shopify-alustasta riippumattomia toimia.

Shopify haluaa omalta osaltaan tehdä lainsäädännön noudattamisesta mahdollisimman helppoa kauppiaiden kannalta. Tässä artikkelissa on kysymyksiä, joiden avulla voit pohtia velvoitteitasi ja varmistaa, että kauppasi on lainsäädännön mukainen.

Kyseessä ei kuitenkaan ole oikeudellinen neuvonta. GDPR on monitahoinen asetus, ja sitä sovelletaan eri tavoin eri kauppiaisiin. Konsultoi asianajajaa ja ota selvää, mitä juuri sinun täytyy tehdä.

Lisätietoja tietopyyntöjen käsittelystä on kohdassa GDPR-tietopyyntöjen käsittely.

Miksi Shopify ei voi vastata kauppiaiden GDPR-vaatimustenmukaisuudesta?

GDPR-asetuksessa asetetaan erilaisia velvoitteita rekisterinpitäjille ja henkilötietojen käsittelijöille. Henkilötietojen käsittelijänä Shopify täyttää omat GDPR-asetuksen mukaiset oikeudelliset velvoitteensa. Myös kauppiailla (rekisterinpitäjinä) on omat erilliset velvoitteensa, jotka niiden on huomioitava.

Shopify tarjoaa kauppiaille alustan, jonka voi konfiguroida GDPR-yhteensopivaksi, mutta sinä itse päätät, miten harjoitat liiketoimintaasi.

Jos kaipaat lisäohjeita, voit tutustua seuraaviin Euroopan unionin sääntelyviranomaisten antamiin erityisiin GDPR-ohjeisiin:

Henkilötietojen kerääminen

GDPR suojelee henkilötietojen käsittelyyn liittyviä yksityishenkilöiden perusoikeuksia Euroopan unionissa.

Henkilötietoja ovat esimerkiksi seuraavat:

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Sosiaalisen median tili
 • Digitaalinen tunniste, kuten IP-osoite tai evästetunnus.

Pohdi seuraavia kysymyksiä:

 • Keräätkö henkilötietoja asiakkailta Euroopassa? Useimmat sivustot ovat Euroopan kansalaisten saatavilla, ja siksi ne kuuluvat GDPR-asetuksen soveltamisalaan.
 • Jos kaupassa on käytössä kolmannen osapuolen sovelluksia tai teemoja, keräävätkö ja käsittelevätkö ne tietoja GDPR-asetuksen mukaisesti? Prosessin yksinkertaistamiseksi Shopify vaatii kaikkia sovelluksia julkaisemaan tietosuojakäytännöt, joissa on yksityiskohtaiset tiedot siitä, miten ne käsittelevät tietoja. Näiden tietosuojakäytäntöjen avulla voit arvioida, oletko tyytyväinen tapaan, jolla sovellus käsittelee tietoja. Shopifyn kehittämät sovellukset kuuluvat tietojen käsittelyä koskevan lisäyksen soveltamisalaan, ja Shopify vastaa niiden vaatimustenmukaisuudesta.
 • Keräävätkö ja käsittelevätkö käyttämäsi kanavat tai maksuportaalit tietoja GDPR-asetuksen mukaisesti? Sinun täytyy varmistaa asia valvonnan ja seurannan avulla.
 • Onko sinulla luettelo kaikista henkilötietojen tyypeistä, joita keräät asiakkaista, ja kaikista tavoista, joilla käytät näitä tietoja? GDPR-asetuksen 30 artiklan nojalla sinun täytyy ylläpitää ajan tasalla olevaa selostetta tietojen käsittelytoimista.

Tietosuojaseloste

GDPR-asetuksessa (ja etenkin sen 12-14 artiklassa) vaaditaan, että sinun täytyy antaa tiettyjä tietoja henkilöille, joiden tietoja käsittelet. Yleensä tiedot annetaan tietosuojaselosteen tai tietosuojakäytännön muodossa.

Pääset alkuun Shopifyn tietosuojakäytäntö­genraattorin avulla. Se on saatavilla verkossa tai asetusten Kassa-osassa.

Pohdi seuraavaa:

 • Onko sivustossasi tietosuojakäytäntö, joka sisältää kaikki tiedot, jotka sinun on annettava asetuksen nojalla? Sisältääkö se vähintään tiedot siitä, miten asiakkaat voivat ottaa sinuun yhteyttä tietosuojakysymyksissä ja miten asiakkaat voivat käyttää oikeuksiaan, esimerkiksi oikeutta tietojen poistamiseen tai oikaisuun (muuttamiseen tai korjaamiseen) ja oikeutta saada pääsy tietoihin?
 • Ilmoitetaanko tietosuojakäytännössä, miten Shopify saattaa käyttää asiakkaiden henkilötietoja riskien ja petosriskien automaattiseen arviointiin? GDPR-asetuksen nojalla sinun täytyy paljastaa, milloin käytät (tai palveluntarjoajasi käyttävät) asiakkaiden tietoja automaattisessa päätöksenteossa. Shopify käyttää asiakkaiden henkilötietoja estääkseen tiettyjä tapahtumia, jotka automaattisen päätöksenteon perusteella vaikuttavat petoksilta. Nämä tiedot sisältyvät Shopifyn tietosuojakäytännön laatimistyökaluun. Lisätietoja järjestelmästä on kohdassa Automaattinen päätöksenteko.

Tietosuojavastaavan nimittäminen

Tietosuojavastaava valvoo, miten organisaatiosi kerää ja käsittelee henkilötietoja. Jos yrityksesi ydinliiketoimintaan kuuluu laajamittainen verkkoseuranta, GDPR-asetuksen nojalla sinun täytyy nimittää tietosuojavastaava ja ilmoittaa tietosuojavastaavan yhteystiedot tietosuojakäytännössä.

GDPR-asetuksessa säädetään erityisistä tehtävistä, jotka ovat tietosuojavastaavan vastuulla. Tehtäviin kuuluu esimerkiksi tietosuojavaikutusten arviointi, kun organisaatio muuttaa tapaa, jolla se kerää ja käsittelee henkilötietoja. Tietosuojavastaava voi olla organisaation työntekijä, jolla on asiantuntemusta GDPR-asetukseen ja tietosuojaan liittyvistä vaatimuksista, mutta voit halutessasi käyttää tietosuojavastaavana myös ulkopuolista konsulttia tai yritystä.

Pohdi seuraavia kysymyksiä:

 • Kuinka suurta ihmisjoukkoa kaupan seurantatekniikat koskevat? Näihin voivat kuulua käyttäytymiseen perustuvat mainontasovellukset tai jopa uudelleenkohdistukseen käytettävät sovellukset. Kohteena olevien ihmisten määrään perustuva "laajamittaisuus" määritetään oikeudellisesti. Konsultoi tarvittaessa asianajajaa.
 • Pitäisikö sinun vapaaehtoisesti nimittää tietosuojavastaava? Vaikka sinulla ei olisi lakisääteistä velvollisuutta nimittää tietosuojavastaavaa, vapaaehtoinen nimittäminen voi olla järkevää, jos liiketoiminta Euroopassa on tarpeeksi suurta. Näin voit varmistaa, että suojelet asiakkaiden tietoja asianmukaisesti.

Tietojen käsittelyä koskevat sopimukset

GDPR-asetuksen 28 artiklassa vaaditaan, että jos GDPR-asetuksessa tarkoitettuna rekisterinpitäjänä käytät asiakkaiden tietojen käsittelyyn henkilötietojen käsittelijää (kuten Shopify), sinun täytyy asettaa tiukat sopimusehdot siitä, miten kyseinen käsittelijä saa käyttää ja käsitellä tietoja. Yleensä ehdot määritetään tietojen käsittelyä koskevalla lisäyksellä tai sopimuksella.

Shopify on automaattisesti sisällyttänyt palveluehtoihin tietojen käsittelyä koskevan sopimuksen (https://www.shopify.com/legal/dpa), joka täyttää 28 artiklan vaatimukset.

Shopify Plus -kauppiaiden ja Shopifyn välinen liikesuhde perustuu erikseen neuvoteltuihin sopimuksiin. Plus-kauppiaat voivat allekirjoittaa tietojen käsittelyä koskevan lisäyksen omien tarpeidensa mukaisesti. Jos Shopify Plus -kauppias ei allekirjoita tietojen käsittelyä koskevaa lisäystä, siihen sovelletaan Shopifyn verkossa julkaisemaa tietojen käsittelyä koskevaa lisäystä.

Pohdi seuraavia kysymyksiä:

 • Ovatko muut, Shopifyn ulkopuoliset henkilötietojen käsittelijät sitoutuneet sopimuksella suojelemaan asiakkaiden tietoja? Myös monet kolmansien osapuolten sovellukset, kanavat, maksuportaalit tai muut henkilötietojen käsittelijät sisällyttävät tietojen käsittelyä koskevan sopimuksen automaattisesti omiin ehtoihinsa. Oletko konsultoinut jokaista näistä kolmansista osapuolista?

 • Oletko Shopify Plus-kauppias, joka on neuvotellut sopimuksen erikseen? Jos haluat allekirjoittaa tietojen käsittelyä koskevan lisäyksen, ota yhteyttä, ota yhteyttä Shopify Plus -tukeen. Tuki voi toimittaa sinulle mallin Shopifyn tietojen käsittelyä koskevasta lisäyksestä allekirjoittamista varten

Asiakkaan suostumus

GDPR-asetuksen nojalla sinun täytyy ehkä saada suostumus, jotta voit käsitellä asiakkaiden henkilötietoja, tai muuttaa tapaa, jolla nykyään hankit suostumuksen.

Asiakkaan suostumus saattaa esimerkiksi olla tarpeen, jos lähetät asiakkaille markkinointiviestejä tai jos käytät verkkomainoksia tai uudelleenkohdistussovelluksia.

Jos suostumus täytyy saada, GDPR-asetuksen mukaan suostumuksen täytyy olla

 • vapaaehtoinen: suostumuksen antamisen on oltava täysin vapaaehtoista, eikä sitä saa kytkeä muihin tuotteisiin tai palveluihin.
 • yksilöity: suostumuksen yhteydessä on selvästi selitettävä käyttötarkoitukset.
 • tietoinen: suostumuksen voi antaa vain, jos rekisteröidylle on annettu riittävästi tietoa kerättävistä ja käytettävistä henkilötiedoista.
 • yksiselitteinen: kauppiaan on voitava osoittaa, että suostumus on annettu toteuttamalla selkeästi suostumusta ilmaiseva toimi (eli ei pelkästään jatkamalla palvelujen käyttöä).

Tämä tarkoittaa, että asiakkaalle on annettava yksityiskohtaiset tiedot tarkoituksista, joihin henkilötietoja käytetään hänen tapauksessaan, ja asiakkaan on hyväksyttävä käyttötarkoitukset toteuttamalla suostumusta ilmaiseva toimi.

Jos tarjoat asiakkaille mahdollisuuden antaa suostumuksen, GDPR-asetuksessa vaaditaan myös, että asiakkaille on annettava mahdollisuus peruuttaa suostumus. Tähän voi useimmiten käyttää lopeta tilaus -toimintoa. Jos sinulla on kysyttävää siitä, milloin ja miten sinun pitäisi saada suostumus henkilötietojen keräämiseen tai missä määrin asiakkaalle pitäisi antaa mahdollisuus peruuttaa suostumuksensa, ota yhteyttä asianajajaan, joka tuntee tietosuojalainsäädännön.

Suostumus on kuitenkin vain yksi GDPR-asetuksen monista oikeusperusteista, joilla voidaan perustella henkilötietojen käsittely. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen myös sopimusehtojen täyttämiseksi tai lainsäädännön vaatimusten noudattamiseksi.

Jotkut eurooppalaiset sääntelyviranomaiset ovat esittäneet, että jos pyydät suostumusta ja asiakas kieltäytyy tai ensin suostuu mutta peruuttaa sitten suostumuksensa, et ehkä enää voi vedota mihinkään muuhun oikeusperusteeseen henkilötietojen käsittelemiseksi. Tämän seurauksena suostumusta kannattaa käyttää vain, jos et aio (tai sinun ei tarvitse) vedota mininkään muuhun oikeusperusteeseen henkilötietojen käsittelemiseksi.

Pohdi seuraavia kysymyksiä:

 • Mikä on oikeusperuste kullekin eri tavalle, jolla käytät tai käsittelet asiakkaiden tietoja? Käsitteletkö tietoja suostumuksen perusteella? Käsitteletkö tietoja sopimusvelvoitteen täyttämiseksi asiakkaalle? Käsitteletkö tietoja edistääksesi liiketoimintaan liittyviä oikeutettuja etuja? Oikeusperuste olisi kirjattava ylös Henkilötietojen kerääminen -kohdassa kuvattuun tietosuojaselosteeseen.
 • Jos perusteena on suostumus, onko sinulle annettava suostumus kytketty tarjoamiisi tuotteisiin tai palveluihin? Esimerkiksi lausunnot kuten by purchasing these goods, you agree to our use of your personal information eivät enää ole sallittuja GDPR-asetuksen nojalla.
 • Annatko riittävästi tietoja siitä, miten käytät sinulle annettavia henkilötietoja, jotta asiakkaan suostumus on varmasti tietoinen?
 • Onko asiakkaan suostumus rekisteröity ja tallennettu jonnekin?
 • Tarvitsetko suostumuksen markkinointiviestien lähettämiseksi asiakkaille? Vaikka et tarvitsisi suostumusta GDPR-asetuksen nojalla, paikallisessa lainsäädännössä saatetaan vaatia suostumusta, jotta voit lähettää markkinointiviestejä asiakkaille. Keskustele asianajajan kanssa kauppaasi mahdollisesti koskevista erityisvaatimuksista.
 • Jos arvioit, että tarvitset suostumuksen markkinointiviestien lähettämiseen, onko markkinoinnille annettavan suostumuksen valintaruutu valittuna oletusarvoisesti? Harkitse kaupan määrittämistä niin, että asiakkaille esitetty markkinoinnille annettavan suostumuksen valintaruutu ei ole valittuna oletusarvoisesti. Näin voit varmistaa, että asiakkaat joutuvat toteuttamaan selkeästi suostumusta ilmaisevan toimen antaakseen suostumuksensa.

Vanhempien suostumus

GDPR sisältää erityisiä vanhempien antamaa suostumusta koskevia vaatimuksia, kun kyseessä on alle 16-vuotiaiden käyttäjien henkilötietojen käsittely (ikä voi olla alhaisempi tietyissä maissa).

Pohdi seuraavaa:

 • Täytyykö sinun muuttaa tapaa, jolla asiakastietoja käsitellään, jotta voit lopettaa alle 16-vuotiaiden käyttäjien tietojen käsittelyn tai saada vanhempien suostumuksen? Voit tehdä tämän kieltämällä sivuston käytön alle 16-vuotiailta käyttäjiltä Shopifyn App Storessa saatavilla olevalla ikärajoitussovelluksella tai pyytämällä vierailijoita vahvistamaan, että he ovat täysi-ikäisiä.

Automaattinen päätöksenteko

GDPR edellyttää, että ilmoitat asiakkaille, jos käytät heidän henkilötietojaan automaattisessa päätöksenteossa.

Automaattinen päätöksenteko tarkoittaa, että päätös siitä, onko henkilö oikeutettu tiettyihin palveluihin tai tarjouksiin, veloitetaanko henkilöltä tietty hinta tai onko henkilö todennäköisesti kiinnostunut tietyntyyppisistä tavaroista tai palveluista, tehdään käyttämällä automaattisia algoritmeja.

Jos käytät prosesseja, joihin liittyy täysin automaattista (eli ilman ihmisten toimia tapahtuvaa) päätöksentekoa, jolla on merkittävä oikeusvaikutus asiakkaaseen, tarvitset asiakkaan suostumuksen.

Vaatimukset automaattisille päätöksentekoprosesseille
Käsittely Vaatimus
Automaattinen päätöksenteko Ilmoitus
Täysin automaattinen päätöksenteko, jolla on merkittävä oikeusvaikutus Suostumus

Shopify ei yleensä käytä asiakkaiden henkilötietoja täysin automaattiseen päätöksentekoon.

Ainoa poikkeus on Shopifyn riskien ja petosten valvonta, jonka yhteydessä Shopify saattaa automaattisesti estää maksukortin numeron tai IP-osoitteen, kun epäonnistuneita maksuyrityksiä on tehty tietty määrä. Shopify ei usko, että tällä on merkittävää oikeusvaikutusta asiakkaisiin, sillä automaattinen esto on voimassa vain lyhyen ajan.

Pohdi seuraavia kysymyksiä:

 • Oletko maininnut tietosuojakäytännössä, että Shopifyn riskien ja petosten valvonnassa asiakkaiden henkilötietoja saatetaan käyttää automaattiseen päätöksentekoon? Voit tutustua Shopifyn automaattiseen päätöksentekoon tarkemmin tietosuojakäytännön osassa 13. Varmistathan myös asianajajalta oman tilanteesi mukaan, ettei tällä palvelulla ole merkittävää oikeusvaikutusta asiakkaisiin.
 • Käytätkö kolmannen osapuolen sovelluksia, jotka saattavat käyttää automaattista päätöksentekoa? Arvioi erityisen huolellisesti kolmansien osapuolten riski- tai petospalveluja, joita käytät kaupan yhteydessä, tai minkä tahansa tyyppisiä markkinointi- tai mainontasovelluksia, joissa saatetaan hyödyntää profilointia tai jotka kohdistavat markkinointia tai mainontaa tietyille asiakassegmenteille.
 • Jos käytät kolmannen osapuolen sovelluksia, joissa käytetään automaattista päätöksentekoa, pitääkö sinun ilmoittaa asiasta asiakkaille tai pyytää suostumus näiden sovellusten käyttöön?

Tietoturvaloukkauksesta ilmoittaminen

Jos sinuun sovelletaan GDPR-asetusta ja havaitset tietoturvaloukkauksen, sinun täytyy ehkä ilmoittaa tietoturvaloukkauksesta sen kohteena oleville käyttäjille tai tietyille sääntelyviranomaisille.

GDPR-asetuksessa vaaditaan, että ilmoitus täytyy tehdä erityisesti silloin, kun tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa suuren haittavaikutusten riskin yksityishenkilöiden oikeuksille ja vapauksille.

Tämä on todennäköistä, jos tietoturvaloukkauksen kohteena olevat tiedot

 • sisältävät maksutietoja.
 • voivat paljastaa arkaluonteisia tai henkilökohtaisia tietoja.
 • voivat antaa pääsyn henkilön tileihin tai palveluihin.

Tietyissä tapauksissa sinun on annettava ilmoitus jo 72 tunnin kuluessa siitä, kun saat tietoturvaloukkauksen tietoosi.

Pohdi seuraavia kysymyksiä:

 • Oletko selvittänyt asianajajan kanssa, mitkä kerätyistä ja käsitellyistä tiedoista saattavat edellyttää ilmoitusta, jos tietoturvaloukkaus tapahtuu?
 • Onko yritykselle laadittu sopimus, jonka mukaan se reagoi tietoturvaloukkaukseen, niin että olet valmistautunut tällaiseen tapahtumaan?
 • sisältävät maksutietoja.
 • voivat paljastaa arkaluonteisia tai henkilökohtaisia tietoja.
 • voivat antaa pääsyn henkilön tileihin tai palveluihin.

GDPR asettaa vaatimuksia kaikille yrityksille, jotka käyttävät kolmannen osapuolen myyjiä ja palveluntarjoajia, jotka käsittelevät käyttäjien henkilötietoja.

Shopify käyttää useita henkilötietojen alikäsittelijöitä asiakkaiden tietojen käsittelyssä. Lisätietoja Shopifyn alikäsittelijöistä on kohdassa Shopifyn henkilötietojen alikäsittelijät.

Pohdi seuraavaa:

 • Oletko arvioinut käyttämiesi myyjien ja palveluntarjoajien tietosuojakäytäntöjä, Shopify mukaan luettuna, ja varmistanut, että olet tyytyväinen tapaan, jolla ne suojelevat asiakkaiden henkilötietoja?

Kolmannen osapuolen sovellukset

GDPR edellyttää, että toteutat useita selkeästi suostumusta ilmaisevia toimia, jotka liittyvät tapoihin, joilla sinä ja kolmannen osapuolen palveluntarjoajat keräätte ja käytätte henkilötietoja. Shopifyn lisäksi tämä koskee myös kaikkia kolmannen osapuolen sovelluksia, joita saatat käyttää Shopify-kaupan yhteydessä.

Shopify on toteuttanut toimia, joiden ansiosta saat helpommin selville, mihin henkilötietoihin asennetuilla sovelluksilla on pääsy.

Toimi näin:

 1. Valitse Shopify Administa Sovellukset.

 2. Klikkaa Näytä tiedot sen sovelluksen kohdalla, jonka käyttöoikeudet haluat tarkistaa.

Voit myös tarkistaa sovelluksen käyttöoikeudet App Storen asennusnäkymässä, ennen kuin asennat sovelluksen.

Lisäksi jokaiselle sovellukselle on varattu App Storessa osa, johon se voi laittaa linkin tietosuojakäytäntöön, jossa kerrotaan tarkemmin, mitä tietoja sovelluskehittäjät keräävät ja miten ne niitä käyttävät.

Vaikka Shopify haluaa varmistaa, että voit mahdollisimman helposti arvioida asennettavien sovellusten tietosuojakäytäntöjä, sinun on itse varmistettava, että käytät kolmannen osapuolen sovelluksia GDPR-asetuksen mukaisella tavalla.

Pohdi seuraavaa:

 • Kun huomioon otetaan oma sijaintisi, asiakkaiden sijainnit, sovelluskehittäjien sijainnit ja kunkin sovelluksen toteutus, käytätkö kolmansien osapuolten sovelluksia GDPR-asetuksen mukaisesti? Voit tarvittaessa konsultoida asianajajaa siitä, täytyykö sinun tarkastella tietyn sovelluksen tietokäytäntöjä tarkemmin tai toteuttaa niihin liittyviä toimia, jotta voit varmistaa GDPR-asetuksen noudattamisen.

Kansainväliset tiedonsiirrot

GDPR kieltää eurooppalaisten henkilötietojen siirron Euroopan ulkopuolelle, ellei kyseisiä tietoja suojella asianmukaisesti.

Shopify suojelee henkilötietoja GDPR-asetuksen vaatimusten mukaisesti, koska tiedot siirretään Yhdysvaltoihin ja Kanadaan käsittelyä varten.

Shopify on määrittänyt tiedonkulut niin, että näistä vaatimuksista on huolehdittu kauppiaiden puolesta. Kuten Shopifyn tietosuojakäytännössä kerrotaan, kaikki eurooppalaiset henkilötiedot saadaan alun perin kauppiailta ja niitä käsitellään Irlannissa Shopifyn irlantilaisen kumppanin Shopify International Ltd.:n toimesta. Tämän jälkeen Shopify siirtää tiedot edelleen GDPR-asetuksen mukaisesti.

Pohdi seuraavaa:

Oletko varmistanut, että muut osapuolet, joille siirrät tietoja, siirtävät kyseisiä tietoja kansallisten rajojen yli GDPR-asetuksen mukaisesti? Voit tehdä tämän tarkastelemalla kolmannen osapuolen sovellusten, kanavien ja maksuportaalien tai muiden myyjien tietosuojakäytäntöjä ja ottamalla selvää, kerrotaanko niissä, miten ne suojaavat eurooppalaisia tietoja.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi