Bağış toplama

Shopify, bağış toplamayı bir hayır kuruluşuna, bir amaca veya başka bir kuruma finansal katkı sağlama olarak tanımlar. Bağış toplama faaliyeti, gelirlerin bir kısmının belirli bir hayır kuruluşuna veya amaca yönelik olacağına dair ifadeler kullanılarak ürünler satma yoluyla da gerçekleştirilebilir.

Online mağazanız aracılığıyla bir hayır kuruluşu, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş için veya bir amaca yönelik bağış toplamak istiyorsanız Shopify'ın Kullanım Şartları Politikası'na uymanın yanı sıra, toplanan bağışları nasıl kullanmayı planladığınız hakkında güncel ve doğru bilgiler sağlamanız gerekir.

Kayıtlı bir hayır kuruluşu veya kâr amacı gütmeyen bir kuruluş için bağış toplama yönergeleri

Kayıtlı bir hayır kuruluşuysanız veya bir hayır kuruluşunun ya da kâr amacı gütmeyen bir kuruluşun temsilcisiyseniz bağış toplamak amacıyla Shopify mağazanızı kullanmak istemeniz halinde, online mağazanızda güncel ve doğru bilgiler sağlamanız gerekir. Bilgilerin halka açık ve kolayca erişilebilir olması ve aşağıdaki ayrıntıları içermesi gerekir:

 • Kuruluşunuzun adı, telefon numarası ve adresi.
 • Kuruluşunuzun tescil numarası.
 • Geçerli yasa uyarınca kuruluşunuzun vergi muafiyeti durumuna ilişkin beyanname. Örneğin ABD'daki Internal Revenue Code (Dahili Gelir Kanunu) veya Kanada'daki Income Tax Act (Gelir Vergisi Yasası).
 • Kuruluşunuzun, bulunduğunuz yargı bölgesindeki ilgili makamların listelerinde (Amerika Birleşik Devletleri'nde GuideStar veya Internal Revenue Service (IRS) vergiden muaf kuruluş veritabanı, Canada Revenue Agency'nin (CRA) Kanada'daki kayıtlı hayır kurumları veritabanı, Birleşik Krallık'ta Charity Commission of England and Wales, Avustralya'da Australian Charities and Not-for-profits Commission (ACNC) Charity Register ya da Yeni Zelanda'da Charities Register veritabanları gibi) yer aldığına dair kanıt.

Ayrıca, online mağazanıza, kayıtlı hayır kuruluşu veya kâr amacı gütmeyen kuruluşun web sitesinin bağlantısını eklemeyi göz önünde bulundurabilirsiniz.

Kaynaklar

Kayıtlı hayır kuruluşlarına veya kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik bağış toplama yönergeleri hakkında belirli bilgileri online olarak bulabilirsiniz:

Kayıtlı bir hayır kuruluşuyla veya kâr amacı gütmeyen bir kuruluşla bağlantılı olmayla veya bu kuruluşlara bağışta bulunmayla ilgili yönergeler

Bir veya daha fazla kayıtlı yardım kuruluşuyla veya kâr amacı gütmeyen kuruluşla bağlantılıysanız veya gelirlerinizin bir kısmını bir veya daha fazla kayıtlı hayır kuruluşa ya da kâr amacı gütmeyen kuruluşa bağışlıyorsanız online mağazanızda güncel ve doğru bilgiler sağlamanız gerekir. Bilgilerin herkese açık ve kolayca erişilebilir olması ve aşağıdaki ayrıntıları içermesi gerekir:

 • Kayıtlı hayır kuruluşunun veya kâr amacı gütmeyen kuruluşun adı, telefon numarası ve adresi.
 • Kayıtlı hayır kuruluşu veya kâr amacı gütmeyen kuruluşun tescil numarası.
 • Adı geçen hayır kuruluşuyla bağlantılı olduğunuza veya bu kuruluşa bağış yaptığınıza dair kanıt.

Kişisel bağış toplama yönergeleri

Kişisel bir bağış toplama etkinliği için online mağazanızı kullanmak istiyorsanız bağış toplama etkinliğinizin aşağıdaki yönergelere uygun olduğundan emin olun:

 • Bağış toplama etkinliğiniz, Shopify Kullanım Şartları Politikası ile yasaklanan etkinliklerle bağlantılı olmamalıdır.
 • Bağışları kullanma amacınız hakkında, online mağazanızda herkese açık bir şekilde güncel ve doğru bilgiler sağlamanız gerekir.
 • İşletmenizin vergiden muaf bir kuruluş olmadığına dair ilgili sorumluluk reddi ve açık beyan eklemeniz gerekir.
 • Bağış toplama etkinliğinize yapılan, hayır işi olarak federal gelir vergisinden düşülebilir olmayan katkılar hakkında bilgileri dahil etmeniz gerekir.

Yasaklanmış faaliyetler

Kötü niyetli ve aldatıcı olarak değerlendirilen bazı faaliyetlere Shopify'da izin verilmez. Bunlar, Shopify Kullanım Şartları Politikası uyarınca yasaklanmıştır. Yasaklı faaliyetler, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, şunları içerir:

 • Bağış istemek için, gerçek olmadığı halde meşru bir hayır kuruluşuyla ilişkili olma iddiasında bulunmak.
 • Mevcut olmayan bir hayır kuruluşu için hileli bir şekilde para toplamak.
 • Hayır kuruluşu görünümü altında faaliyet göstermek. Örneğin, bağış toplayabilmek amacıyla aslında hayır kuruluşu olmayan bir işletmeyi hayır kuruluşu olarak tescil etmek.
 • Satış ortağı olmadığınız meşru bir yardım kuruluşununkine benzer bir ad, logo veya görseller kullanma.
 • Bağışların ne şekilde kullanılacağı ile ilgili belirgin bilgiler sağlamadan, açık olmayan ve duygusal iddialar ile bağış toplamak.

Shopify, bir yardım kuruluşu, kâr amacı gütmeyen kuruluş veya ortak hedef için bağış veya satış ortaklığı iddialarınızı doğrulamak amacıyla ek bilgi ya da belge talep etme hakkını saklı tutar. İstenen bilgi veya belgelerin sağlanmaması, Shopify hesabınızın askıya alınmasına ya da kapatılmasına neden olabilir.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene