Shopify Partner Academy

Shopify Partner Academy là chương trình đào tạo và chứng nhận trực tuyến dành riêng cho Đối tác của Shopify. Chương trình bao gồm các khóa học giúp Đối tác phát triển công việc kinh doanh trên Shopify theo nhiều cách khác nhau:

 • Phát triển kỹ năng của bạn: Tìm hiểu thêm về cách phát triển trên nền tảng Shopify và khám phá các chiến thuật cải thiện chiến lược kinh doanh.
 • Đa dạng hóa việc cung cấp dịch vụ: Khám phá những cách tận dụng cơ hội kinh doanh mới và giúp thương nhân ở mọi quy mô phát triển hoạt động kinh doanh.
 • Đào tạo nhân viên mới: Sử dụng chương trình để đào tạo nhân viên mới vừa gia nhập đại lý là đối tác của Shopify.

Các khóa học mới, hướng dẫn ôn tập và bài thi chứng nhận tiếp tục được thêm vào chương trình giảng dạy của Shopify Partner Academy. Để tìm hiểu thêm về chương trình, xem trang đích công khai của chúng tôi hoặc đăng nhập vào Trang quản lý của đối tác để truy cập vào nội dung đào tạo.

Truy cập vào Shopify Partner Academy ngay

Chương trình giảng dạy của Shopify Partner Academy

Chương trình giảng dạy tại Shopify Partner Academy tập trung vào hai chủ đề:

 • Kiến thức cơ bản về sản phẩm: kiến thức về nền tảng Shopify và các dịch vụ của Shopify
 • Kiến thức cơ bản về kinh doanh: kiến thức cần có để thành công khi là Đối tác của Shopify

Chuỗi kiến thức cơ bản cung cấp 11 khóa học giúp Đối tác nắm được cách thức hoạt động của nền tảng Shopify và cách xây dựng doanh nghiệp với vai trò là Đối tác của Shopify. Chương trình cũng bao gồm hai bài thi chứng nhận cơ bản, giúp Đối tác đánh giá kiến thức và chứng minh trình độ chuyên môn của mình. Cũng có thể dùng chương trình này để hướng dẫn Đối tác mới của Shopify hoặc đào tạo nhân viên và thiết lập chuẩn kiến thức trong các tổ chức Đối tác.

Truy cập vào khóa học trong Shopify Partner Academy

Cách truy cập vào một khóa học:

 1. Trong Trang quản lý của đối tác, mở mục Đào tạo > Học viện đối tác.
 2. Trên trang Học viện đối tác, nhấp vào View all courses (Xem tất cả khóa học).
 3. Nhấp vào Start (Bắt đầu) bên cạnh khóa học bạn muốn truy cập.

Sau khi bắt đầu một khóa học, tiến độ của bạn sẽ được lưu lại. Bạn có thể tạm dừng bất kỳ lúc nào và tiếp tục lại sau bằng cách thực hiện theo các bước ở trên.

Thực hiện bài thi chứng nhận tại Shopify Partner Academy

Cách thực hiện bài thi chứng nhận:

 1. Trong Trang quản lý của đối tác, mở mục Đào tạo > Học viện đối tác.
 2. Trong mục Available certifications (Chứng nhận hiện có), nhấp vào Start exam (Bắt đầu bài thi) bên cạnh bài thi bạn muốn thực hiện.

Sau khi bạn đỗ, bài thi sẽ xuất hiện trong mục Your certifications (Chứng nhận của bạn) trên trang Học viện đối tác. Để tìm hiểu thêm về bài thi chứng nhận, xem Cần đạt những yêu cầu để vượt qua bài thi?

Câu hỏi thường gặp

Ai có thể truy cập vào Shopify Partner Academy?

Shopify Partner Academy dành riêng cho những người có tài khoản đối tác, bao gồm nhà phát triển ứng dụng, nhà tiếp thị của đơn vị liên kết và Đối tác Shopify Plus. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký với vai trò Đối tác của Shopify để truy cập vào chương trình.

Các khóa học và bài thi bao gồm những đề tài gì?

Các đề tài của khóa học được chia thành hai chủ đề: sản phẩm và công việc kinh doanh. Bài thi kiến thức cơ bản tập trung vào kiến thức chung trong chương trình giảng dạy về sản phẩm và công việc kinh doanh, còn bài thi nâng cao kiểm tra kiến thức chuyên sâu về một đề tài cụ thể.

Kiến thức cơ bản về sản phẩm

 • Kiến thức cơ bản của Shopify
 • Kiến thức cơ bản về thiết kế và tạo chủ đề
 • Kiến thứcửa hàng cơ bản về phát triển
 • Kiến thức cơ bản về hoạt động của cửa hàng
 • Kiến thức cơ bản của Shopify Plus

Kiến thức cơ bản về công việc kinh doanh

 • Kiến thức cơ bản về Chương trình đối tác của Shopify
 • Kiến thức cơ bản về bán hàng
 • Kiến thức cơ bản về tiếp thị
 • Kiến thức cơ bản về quản lý dự án
 • Kiến thức cơ bản về doanh thu và giá
 • Kiến thức cơ bản về tiếp thị liên kết

Chúng tôi bắt đầu bằng việc giới thiệu các khóa học và bài thi cơ bản và sẽ thêm tài liệu nâng cao trong những tháng sắp tới.

Cần bao lâu để hoàn thành chương trình đào tạo?

Bạn có thể lựa chọn khóa học và bài thi nào bạn muốn tham gia, đồng thời có thể hoàn tất theo tốc độ bạn mong muốn. Bạn mất khoảng 30 phút để hoàn thành mỗi khóa học. Bạn không cần phải làm theo một trình tự cụ thể khi hoàn thành các khóa học và bài thi. Các Đối tác giàu kinh nghiệm có thể chọn bỏ qua để đến thẳng bài thi đánh giá chuyên môn.

Cần đạt những yêu cầu để vượt qua bài thi?

Bạn có thể truy cập vào bài thi trên trang Học viện đối tác trong Trang quản lý của đối tác.

Các bài thi không yêu cầu bất cứ điều kiện tiên quyết nào về khóa học và hoàn toàn miễn phí. Sau khi thi, bạn có thể làm lại bài thi với số lần không giới hạn. Khi bạn đỗ bài thi, sẽ có chứng nhận xuất hiện trong Trang quản lý của đối tác.