Skonfiguruj unikalne adresy URL dla określonych krajów lub regionów

Podczas konfigurowania domen międzynarodowych dodajesz unikalny adres URL dla każdego rynku, na którym chcesz zaoferować zlokalizowane środowisko zakupowe. Możesz konfigurować unikalne adresy URL za pomocą jednej metody lub kombinacji metod, a także zmieniać metody w dowolnym momencie.

Jeśli nie masz pewności, której metody użyć, przed rozpoczęciem zapoznaj się ze strategiami pozycjonowania stron (SEO) dla różnych domen międzynarodowych. Jeśli konfigurujesz rynki po raz pierwszy, podfoldery to najprostsze opcje, ponieważ są one łatwe do skonfigurowania i oferują optymalne korzyści z pozycjonowania stron (SEO).

Domyślnie podczas tworzenia rynków włączony jest tylko podstawowy język Twojego sklepu. Jeśli sprzedajesz w wielu językach i konfigurujesz domeny międzynarodowe za pomocą podfolderów, subdomen lub domen najwyższego poziomu, możesz włączyć dodatkowe języki dla każdego rynku. Jeśli nie sprzedajesz w wielu językach, dostępny jest tylko Twój język podstawowy. Dowiedz się więcej o sprzedaży w wielu językach.

Skonfiguruj rynki docelowe, używając tylko domeny podstawowej

Jeśli konfigurujesz swoje rynki tak, aby korzystały tylko z domeny podstawowej, nie musisz konfigurować żadnych innych opcji w panelu administracyjnym Shopify. Ponieważ wszystkie rynki używają tego samego adresu URL sklepu, nie można dostosować języków dostępnych dla każdego rynku.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rynki.
 2. W sekcji Inne rynki znajdź rynek, który chcesz skonfigurować, a następnie kliknij opcję Zarządzaj.
 3. W sekcji Ustawienia rynku kliknij opcję Domeny i języki.
 4. W sekcji Domeny rynku i podfoldery wybierz Tylko domena podstawowa.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Skonfiguruj rynki docelowe za pomocą domen lub subdomen

Aby używać domen najwyższego poziomu lub subdomen dla adresów URL specyficznych dla regionu, musisz dodać domenę lub subdomenę dla każdego rynku, który chcesz skonfigurować. Po dodaniu domen lub subdomen przypisz je do swoich rynków docelowych i włącz języki, które chcesz wyświetlić.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rynki.
 2. W sekcji Inne rynki znajdź rynek, który chcesz skonfigurować, a następnie kliknij opcję Zarządzaj.
 3. W sekcji Ustawienia rynku kliknij opcję Domeny i języki.
 4. W sekcji Domeny rynku i podfoldery wybierz opcję Domena lub subdomena.
 5. Z listy Domena lub subdomena wybierz domenę najwyższego poziomu lub subdomenę, którą chcesz przypisać do tego rynku.
 6. Opcjonalnie: W sekcji Języki rynku zaznacz języki, które chcesz włączyć dla tego rynku.
 7. Kliknij opcję Zapisz.

Po skonfigurowaniu rynków docelowych za pomocą domen lub subdomen możesz przejść na inną metodę, o ile powiązana domena lub subdomena jest podłączona do Twojego panelu administracyjnego Shopify. Jeśli usuniesz domenę lub subdomenę, klientom, którzy spróbują odwiedzić adres URL specyficzny dla regionu, wyświetli się strona błędu 404.

Skonfiguruj rynki docelowe za pomocą podfolderów

Podczas konfigurowania unikalnych adresów URL za pomocą podfolderów, dodajesz sufiks specyficzny dla danego regionu, który pojawia się na końcu adresu URL, po dwuliterowym sufiksie dla każdego języka obsługiwanego przez rynek. Jeśli sprzedajesz w wielu językach, możesz włączyć wiele języków dla każdego rynku.

Na przykład, jeśli Stany Zjednoczone są Twoim głównym rynkiem na stronie your-shop-name.com, możesz użyć podfolderów, aby dotrzeć do rynku w Kanadzie na stronie your-shop-name.com/en-ca. Jeśli zdecydujesz się wybrać język francuski jako opcję językową dla swoich kanadyjskich klientów, będzie się to wiązało z użyciem unikalnego podfolderu na stronie your-shop-name.com/fr-ca.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rynki.
 2. W sekcji Inne rynki znajdź rynek, który chcesz skonfigurować, a następnie kliknij opcję Zarządzaj.
 3. W sekcji Ustawienia rynku kliknij opcję Domeny i języki.
 4. W sekcji Domeny rynku i podfoldery wybierz Podfoldery.
 5. W polu Podfoldery wprowadź dla swojego rynku docelowego sufiks specyficzny dla danego regionu. Na przykład, eu dla Europy lub ca dla Kanady.
 6. Opcjonalnie: W sekcji Języki rynku zaznacz języki, które chcesz włączyć dla tego rynku.
 7. Kliknij opcję Zapisz.

Podfoldery są tworzone przy użyciu domeny podstawowej. Można je tworzyć wyłącznie w ogólnych domenach najwyższego poziomu (gTLD), takich jak .com i .net. Jeśli Twoja domena podstawowa jest domeną najwyższego poziomu kodu kraju (ccTLD), np. .ca, .co.uk lub .com.au, nie możesz używać podfolderów, aby dotrzeć do innych rynków. Wynika to z tego, że Google i inne wyszukiwarki rozpoznają tylko domeny ccTLD jako kierowane na kraj, z którym są powiązane. Do tworzenia podfolderów można użyć dowolnej domeny, która jest uznawana przez Google i inne wyszukiwarki za ogólną domenę najwyższego poziomu.

Jeśli później zdecydujesz się usunąć rynek korzystający z podfolderów, klientom, którzy spróbują odwiedzić adres URL specyficzny dla regionu, wyświetli się strona błędu 404. Aby przekierować tych klientów do domeny podstawowej lub innego adresu URL specyficznego dla regionu, możesz zaimportować przekierowania adresu URL za pomocą pliku CSV.

Następne kroki

Po skonfigurowaniu adresów URL specyficznych dla regionu musisz przesłać mapę witryny dla każdej domeny i subdomeny w Google Search Console.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo