Wyświetl znaczek Shop Promise na stronie produktu

Znaczek Shop Promise jest wyświetlany obok dat dostawy i na stronach produktów dla kwalifikujących się dostaw, których termin realizacji na terenie Stanów Zjednoczonych wynosi maksymalnie pięć dni kalendarzowych. Ten znaczek informuje klientów, że dostawa ich zamówienia jest szybka i niezawodna.

Po aktywacji usługi Shop Promise przejdź do strony produktu za pomocą edytora szablonów, aby potwierdzić, że znaczek Shop Promise wyświetla się poprawnie.

Jeśli znaczek nie wyświetla się poprawnie, musisz ręcznie umieścić moduł Shop Promise.

Ręcznie umieść moduł Shop Promise

Jeśli potrafisz odczytywać i edytować kod szablonu, możesz ustalić miejsca, w których należy wprowadzić zmiany i zaktualizować stronę produktu.

Ustal, gdzie należy wprowadzić zmiany

Kod modułu Shop Promise musi zostać uwzględniony w formularzu produktu na stronie produktu. Będzie on wyglądał mniej więcej tak: {%- form 'product', product -%}. Moduł Shop Promise można znajdować się w różnych lokalizacjach w zależności od szablonu. Oto typowe lokalizacje:

  • main-product.liquid
  • product-form.liquid
  • product-template.liquid
  • product.liquid

Zaktualizuj stronę produktu

Kroki:

  1. Otwórz odpowiedni plik.

  2. Znajdź linię zawierającą {%- if block.settings.show_dynamic_checkout -%} lub {{ form | payment_button }}.

  3. Utwórz nową linię bezpośrednio pod {%- if block.settings.show_dynamic_checkout -%}{{ form | payment_button }}{%- endif -%} i wklej w tej linii następujące informacje:

<div class="delivery-promise__promise-container"></div>
  1. Kliknij opcję Zapisz.

Wynik końcowy powinien wyglądać następująco:

{%- if block.settings.show_dynamic_checkout -%}
  {{ form | payment_button }}
{%- endif -%}
<div class="delivery-promise__promise-container"></div>

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo