Progi CCPA

Nie wszyscy sprzedawcy Shopify i partnerzy podlegają CCPA. CCPA ma zastosowanie tylko do firm, które gromadzą dane osobowe mieszkańców Kalifornii i spełniają jeden z następujących warunków:

  • Mają roczny przychód brutto powyżej 25 milionów USD.
  • Corocznie kupują, sprzedają do celów komercyjnych lub udostępniają do celów komercyjnych dane osobowe 50 000 lub więcej kalifornijskich konsumentów, gospodarstw domowych lub urządzeń.
  • Co najmniej 50% rocznego przychodu pochodzi ze sprzedaży danych osobowych kalifornijskich konsumentów.

Firmy nie podlegają prawu, jeśli nie mają fizycznej reprezentacji w Kalifornii, a ich zarządzanie handlowe odbywa się w całości poza Kalifornią.

Niektóre wymagania, takie jak obowiązek oferowania rezygnacji ze sprzedaży danych osobowych, mają zastosowanie tylko wtedy, gdy sprzedajesz dane osobowe konsumentów z Kalifornii. Więcej informacji znajduje się w sekcjach Sprzedaż danych osobowych i Rezygnacja z sprzedaży.

Aby znaleźć dane i sprawdzić, czy Twoja firma mieści się w tych progach, pobierz broszurę Shopify dotyczącą CCPA (w języku angielskim).

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo