Progi CCPA

Nie wszyscy sprzedawcy Shopify i partnerzy podlegają CCPA. CCPA ma zastosowanie tylko do firm, które gromadzą dane osobowe mieszkańców Kalifornii i spełniają jeden z następujących warunków:

  • Mają roczny przychód brutto powyżej 25 milionów USD.
  • Corocznie kupują, sprzedają do celów komercyjnych lub udostępniają do celów komercyjnych dane osobowe 50 000 lub więcej kalifornijskich konsumentów, gospodarstw domowych lub urządzeń.
  • Co najmniej 50% rocznego przychodu pochodzi ze sprzedaży danych osobowych kalifornijskich konsumentów.

Firmy nie podlegają tym przepisom prawnym, jeśli nie są fizycznie obecne w Kalifornii i wykonują działania handlowe w całości poza Kalifornią. Jeśli używasz Shopify do obsługi sklepu online, to prawdopodobnie wyłączenie to nie dotyczy Ciebie.

Niektóre wymagania, takie jak obowiązek oferowania rezygnacji ze sprzedaży danych osobowych, mają zastosowanie tylko wtedy, gdy sprzedajesz dane osobowe konsumentów z Kalifornii. Więcej informacji znajduje się w sekcjach Sprzedaż danych osobowych i Rezygnacja z sprzedaży.

Nie możemy udzielić Ci porady prawnej dotyczącej przepisów, które mogą mieć zastosowanie w przypadku Twojej firmy, ale możemy dostarczyć Ci pewne dane na temat tego, w jaki sposób Twoja firma wykorzystuje Shopify, abyś mógł/mogła samodzielnie odpowiedzieć na to pytanie.

Aby znaleźć dane i sprawdzić, czy Twoja firma mieści się w tych progach, pobierz broszurę Shopify dotyczącą CCPA (w języku angielskim).

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo