Birim fiyatlarını görüntüleme

Ürünleri adet veya ölçü bazında satıyorsanız belirli ürünler için birim başına fiyatı göstermeniz gerekebilir. Bir ürüne ait birim fiyatı girdiğinizde birim fiyatı, ürün sayfalarında, koleksiyon sayfalarında, sepet sayfasında, ödeme sayfalarında ve sipariş onayı bildirimlerinde görüntülenir.

Ürününüze birim fiyatlar ekleme

Online mağazanızda birim fiyatlarını gösterme

Bu özelleştirmeye yönelik adımlar, temanıza göre değişiklik gösterir. Aşağıdaki talimatları uygulamadan önce temanıza ilişkin düğmeye tıklayın:

Sipariş bildirimlerinizde birim fiyatlarını gösterme

Ürününüze birim fiyatları eklediyseniz ancak sipariş onayı bildirimlerinizde birim fiyatlarınız görünmüyorsa sipariş bildirimi şablonunuzu güncellemeniz gerekebilir.

Adımlar:

  1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Bildirimler'e gidin.

  2. Sipariş onayı'na tıklayın.

  3. Şablona aşağıdaki parçacığı ekleyin:

{%- if line_item.unit_price_measurement -%}
  {{ line_item.unit_price | money }}
  {%- if line_item.unit_price_measurement.reference_value != 1 -%}
    {{- line_item.unit_price_measurement.reference_value -}}
  {%- endif -%}
  {{ line_item.unit_price_measurement.reference_unit }}
{%- endif -%}
  1. Kaydet'e tıklayın.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene