Yerel para birimlerini ayarlama

Yeni bir tek ülkeli pazar oluşturduğunuzda pazarın temel para birimi, söz konusu ülke veya bölgenin para birimine ayarlanır. Para birimi desteklenmiyorsa pazarın temel para birimi, mağazanızın temel para birimi olarak ayarlanır.

Çok ülkeli bir pazar oluşturduğunuzda pazarın varsayılan temel para birimi, mağazanızın temel para birimi olarak ayarlanır ve yerel para birimleri etkinleştirilir. Böylece çok ülkeli pazarınızdaki her ülke veya bölgedeki müşteriler, fiyatlarını kendi ülkeleri veya bölgelerinin varsayılan para biriminde görüntüleyebilir. Gerektiğinde yerel para birimlerini çok ülkeli bir pazar için devre dışı bırakabilir ve söz konusu çok ülkeli pazardaki tüm ülkeler ve bölgeler için para birimi ayarlayabilirsiniz. Yerel para birimleri devre dışı bırakıldığında söz konusu pazardaki tüm müşteriler, mağazanızı sizin seçtiğiniz para biriminde görüntüler ve bu para birimiyle ödeme yapar.

Çok ülkeli bir pazar için yerel para birimleri ayarlama

Çok ülkeli bir pazar oluşturduğunuzda yerel para birimleri varsayılan olarak etkinleştirilir. Bir pazarda yerel para birimleri devre dışı bırakılırsa yerel para birimlerini daha sonra yeniden etkinleştirebilirsiniz.

Adımlar:

  1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Pazarlar'a gidin.

  2. Pazarın adının yanında Yönet'e tıklayın.

  3. Ürünler ve fiyatlandırma'nın yanındaki Yönet seçeneğine tıklayın.

  4. Fiyatlandırma bölümünde Müşterilere fiyatları yerel para birimlerinde göster'i işaretleyin.

  5. Yerel para birimlerini kapatmak istiyorsanız Müşterilere fiyatları yerel para birimlerinde göster'in işaretini kaldırın. Yerel para birimleri kapatıldığında söz konusu pazardaki tüm müşteriler fiyatları pazarın temel para biriminde görür.

  6. Kayıtyap ' a tıklayın.

Yerel para birimleri ayarlandığında dil ve konum tercihleri ile eşleşen URL'ye müşterilerinizi yönlendirmeniz gerekir.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene