Xây dựng thương hiệu Shopify

Thật dễ dàng để cho khách hàng biết bạn là Đối tác của Shopify.

Nguyên tắc của Shopify về logo và thiết kế

Tiểu đề tài nguyên thương hiệu dành cho Đối tác của Shopify

Tải xuống tài nguyên thương hiệu dành cho Đối tác của Shopify hoặc truy cập hướng dẫn về thương hiệu của Shopify để xem thêm logo, mẫu màu, phông chữ và ví dụ.

Biểu ngữ Shopify

Thêm một trong những biểu ngữ Shopify dưới đây vào trang web của bạn:

300x250

Mọi thứ cần thiết để bán hàng trực tuyến. Dùng thử miễn phí ngay hôm nay.
Phát triển công việc kinh doanh, tạo cửa hàng trực tuyến. Dùng thử miễn phí ngay hôm nay.

328x280

Mọi thứ cần thiết để bán hàng trực tuyến. Dùng thử miễn phí ngay hôm nay.
Phát triển công việc kinh doanh, tạo cửa hàng trực tuyến. Dùng thử miễn phí ngay hôm nay.

728x90

Mọi thứ cần thiết để bán hàng trực tuyến. Dùng thử miễn phí ngay hôm nay.
Phát triển công việc kinh doanh, tạo cửa hàng trực tuyến. Dùng thử miễn phí ngay hôm nay.

160x600

Shopify là tất cả những gì bạn cần để bán hàng trực tuyến. Đăng ký bản dùng thử miễn phí. Bắt đầu.
Tạo cửa hàng trực tuyến bằng Shopify. Đăng ký bản dùng thử miễn phí. Bắt đầu.