Áp dụng cho Chương trình ứng dụng được chứng nhận của Shopify Plus

Sau khi bạn xác nhận đáp ứng tất cả các yêu cầu chứng nhận đối với Chương trình ứng dụng được chứng nhận của Shopify Plus, bạn đã sẵn sàng đăng ký để được xem xét:

Sau khi bạn đăng ký, đội ngũ Chương trình ứng dụng được chứng nhận của Shopify Plus sẽ đánh giá ứng dụng của bạn. Do số lượng đơn đăng ký chương trình mà Shopify nhận được rất lớn nên đội ngũ của Chương trình ứng dụng được chứng nhận của Shopify Plus sẽ chỉ liên hệ nếu ứng dụng của bạn đáp ứng điều kiện hợp lệ để tham gia chương trình. Nếu bạn đáp ứng được các yêu cầu, đội ngũ Quan hệ hợp tác sẽ quyết định xem bạn có được chấp nhận là đủ điều kiện để đánh giá thêm hay không.

Cảm ơn bạn đã quan tâm và thấu hiểu, chúng tôi mong muốn được chào đón bạn đến với Chương trình ứng dụng được chứng nhận của Shopify Plus!