Metapola

Metapola mogą być wykorzystywane do dodawania niestandardowych pól do obiektów, takich jak produkty, klienci i zamówienia. Są one również przydatne do przechowywania specyficznych informacji, takich jak numery części, tytuły klientów lub podsumowania postów na blogu. Mogą być używane przez aplikacje i kanały w celu śledzenia danych do użytku wewnętrznego.

Metapola mogą być używane, np. w następujących celach:

  • Dodaj pola do zasobu (np. produkt, wariant produktu lub klient).
  • Dostosowanie wyglądu witryny sklepu i prezentowanie większej ilości informacji.
  • Przechowywanie i transferowanie danych między sklepem a innym systemem handlu elektronicznego, np. CRM, ERP lub IMS.
  • Śledzenie wewnętrznych danych wymaganych przez aplikację.

Aplikacji można używać do tworzenia metadanych i zarządzania nimi.

Metapola mają trzy części:

  • Przestrzeń nazw - Kategoria lub kontener, które odróżniają Twoje metadane od innych metapól.
  • Klucz - Nazwa metapola.
  • Wartość - Zawartość metapola. W większości przypadków wartość jest wyświetlana w witrynie sklepu lub używana przez aplikację.

Na przykład, poniższe metapola zawierają instrukcje prania odzieży:


 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Metapola opisujące instrukcje prania odzieży.
Przestrzeń nazwKluczWartość
Acme134-instructionsPranieZimna woda
Acme134-instructionsSuszenieSuszarka

Więcej przykładów patrz Obiekt metapola.

Tworzenie metapól i zarządzanie nimi

Aby tworzyć, edytować lub usuwać metapola, musisz użyć aplikacji. Shopify App Store ma kilka aplikacji metapól. Można również użyć API metapola, aby utworzyć własną aplikację.

Jeśli tworzysz metapola produktów, możesz edytować ich wartości za pomocą zbiorczego edytora na panelu administracyjnym Shopify.

Można importować i eksportować mały podzbiór metapól produktów za pomocą pliku CSV produktu. Jeśli chcesz zaimportować lub wyeksportować więcej metapól, użyj aplikacji.

Ograniczenia metapola

Do metapól mają zastosowanie następujące ograniczenia:

  • Nie można wyszukiwać metapól ani używać ich jako kryterium filtrowania na panelu administracyjnym Shopify. Jeśli wystąpi przypadek, w którym będzie to konieczne, spróbuj użyć tagów zamiast metapól.
  • Analizy i raporty Shopify nie zawierają informacji o metapolach, ale istnieją aplikacje, które dostarczają raporty zawierające metapola.
  • Skrypty Shopify i kanał Wholesale nie obsługują metapól.

Pokaż metapola w witrynie sklepu

Aby wyświetlić szczegóły metapola w witrynie sklepu, użyj obiektu metapól na stronach szablonu Liquid (łącznie z checkout.liquid) i w innych lokalizacjach, w których są obsługiwane zmienne Liquid.

Można użyć następującego kodu Liquid, aby wyświetlić przykładowe instrukcje prania na stronie produktu:

{% unless product.metafields.Acme134-instructions.Wash == blank %}
Wash: {{ product.metafields.Acme134-instructions.Wash }}
{% endunless %}

Jeśli chcesz, aby Twoi klienci mogli wyszukiwać lub filtrować metapola w swoim sklepie online, zainstaluj aplikację do wyszukiwania.

Dowiedz się więcej o metapolach

Więcej informacji na temat metapól można znaleźć w następujących odnośnikach:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo