Meta alan doğrulama hatalarını düzeltme

Mevcut meta alanı bir tanıma taşımanızın ardından, özel tanımınızla eşleşmeyen meta alan değerlerini düzeltmek için toplu düzenleyiciyi kullanabilirsiniz. Geçersiz değerlere sahip bir tanım oluşturduktan sonra, otomatik olarak Geçersiz meta alan değerleri sayfasındaki toplu düzenleyiciye yönlendirilirsiniz.

Geçersiz meta alan değerleri sayfası, meta alan tanımınız için doğrulama kurallarını ve aşağıdaki bilgileri içeren bir tabloyu gösterir:

 • Mağazanızın, meta alan tanımınız için geçersiz değere sahip bölümleri
 • Her bir meta alan değeri için hatanın açıklaması
 • Meta alanlarınız için yeni değerler girebileceğiniz, düzenlenebilir bir sütun

Meta alan değerlerinizden bazıları geçersizse tüm hataları düzeltene kadar meta alanınızı kullanamazsınız. Farklı meta alanları için hangi değerlerin geçerli olduğu hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız meta alan içerik türleri listesine bakın.

Toplu düzenleyiciyi kullanarak meta alan değerlerini düzeltme

Geçersiz değerler içeren özel meta alan tanımı oluşturursanız doğrulama hatalarını düzeltmek için otomatik olarak toplu düzenleyiciye yönlendirilirsiniz.

Basamak

 1. İsteğe bağlı: İlişkili olan hatayı görüntülemek için imlecinizi meta alan değeri yanındaki i simgesinin üzerine götürün.
 2. Mevcut değerleri düzenlemek için META ALAN DEĞERİ sütunundaki alanların içinde tıklayıp yazın. Birden fazla değeri aynı anda güncellemek için aşağıdaki kısayolları kullanın: - Aynı anda birden fazla alanı seçmek ve düzenlemek için tıklayıp imlecinizi birden fazla hücre üzerinde sürükleyin.

  • Birden fazla bitişik hücreyi seçmek için tıklayıp bir hücreyi seçin ve ardından shift tuşuna basılı tutarken farklı bir hücreye tıklayın.
  • Bitişik olmayan birden fazla hücreyi seçmek için PC'de Alt veya Mac'te command tuşuna basılı tutun ve farklı hücrelere tıklayın.
  • Bir hücrenin değerini, altındaki hücrelere uygulamak için hücrenin doldurma tutamacına tıklayıp altındaki hücrelere sürükleyin.
 3. Kayıtyap ' a tıklayın.

Değişikliklerinizi kaydettikten sonra meta alan değerleri tablosu aşağıdaki güncellenen durumları gösterir:

 • Meta alan tanımınızla eşleşen tüm meta alan değerleri bir onay işareti gösterir.
 • Hala düzeltilmesi gereken meta alan değerleri i simgesini gösterir.

Hala hata gösteren meta alan değeri varsa tüm değerlerdeki hatalar giderilene kadar bu işlemi tekrarlayın. Meta alanınızı, tüm değerler meta alan tanımınızla eşleşmeden kullanamazsınız.

Geçersiz değerlerinizi hemen düzeltmezseniz geçersiz değeri olan meta alanlar, Meta alan tanımları sayfasında Düzeltme gerekli hata mesajını gösterir. Toplu düzenleyiciye dönmek için Geçersiz meta alanları görüntüle'ye tıklayabilirsiniz.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene