Yhdysvaltojen osavaltioiden tietosuojalait

Osavaltiot ovat ryhtyneet parantamaan kuluttajien tietosuojaa enenevissä määrin. Vuonna 2018 Kalifornia hyväksyi Kalifornian kuluttajien yksityisyyden suojaa koskevan lain (CCPA), joka tuli voimaan vuonna 2020. Lakiin tehtiin myöhemmin muutos lisäämällä siihen 1. tammikuuta 2023 Kalifornian yksityisyyden suojaa koskeva laki (CPRA). Tämän jälkeen neljä muuta osavaltiota (Virginia, Colorado, Connecticut ja Utah) ovat ottaneet käyttöön kattavia kuluttajia koskevia tietosuojalakeja, jotka tulevat voimaan vuoden 2023 aikana, ja myös muut osavaltiot harkitsevat samankaltaisten lakien käyttöön ottamista. Viittaamme näihin lakeihin yhdessä termillä "Osavaltioiden tietosuojalait". Nämä lait antavat osavaltioiden asukkaille enemmän määräysvaltaa omia henkilötietojaan kohtaan. Jos verkkosivustosi on näissä osavaltioissa asuvien asiakkaiden käytettävissä tai keräät, käsittelet, myyt tai jaat näissä osavaltioissa asuvien henkilöiden henkilötietoja, nämä lait koskevat sinua.

Seuraavat osiot ovat käytettävissäsi, jotta voit helpommin ymmärtää osavaltioiden tietosuojalakien velvoitteita ja voit valmistautua muutokseen. Sisällöt ovat tarkoitettu vain tiedoksi, eikä Shopify voi antaa sinulle lakineuvoja. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä lakiasiantuntijaan.

Tässä osiossa

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi