Vise Shopifys samsvarsrapporter

For å se alle genererte rapporter etter å ha vurdert Shopifys samsvar med sikkerhetsstandarder for informasjon, kan du gå til siden Samsvarsrapporter i Hjelpesenter. Finn ut mer om sikkerhet i Shopify her.

Denne siden gir en oversikt over Shopifys rapporter.

PCI-rapporter

The Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) er en sikkerhetsstandard for organisasjoner som lagrer, behandler eller overfører kredittkortinformasjon. Standarden ble opprettet for å øke kontrollen rundt betalingsdata for å redusere svindel. PCI-rapporter gir en organisasjons assesment mot PCI DSS-kravene som er lagt frem av PCI Security Standards Council.

PCI-rapporter
Rapportnavn Beskrivelse
PCI-attestasjon for samsvar (AoC) AOC er et skjema der Shopify bekrefter resultatene fra sin årlige overholdelsesvurdering av PCI DSS, som dokumentert i rapporten om overholdelse. Shopify vil utstede dette skjemaet på nytt etter hver årlige overholdelsesvurdering av PCI DSS. Du må logge på Shopify-kontoen din for å se denne rapporten.
Ekstern PCI-attestasjon av sårbarhetsskanning for skannesamsvar (AoSC) Dette er Shopifys kvartalsvise attestasjon av skannesamsvar for godkjente skanneleverandører (ASV). En ny attestasjon publiseres kvartalsvis.
### SOC-rapporter Service Organization Control (SOC)-rapporter vurderer organisasjonens kontroller i forhold til personvern, behandlingsintegritet, sikkerhet, tilgjengelighet og konfidensialitet. SOC-rapporter opprettes for å opprette Trust Services Criteria (TSC), som avgjøres av [Auditing Standards Board i American Institute of Certified Public Accountants' (AICPA)](https://www.aicpa.org/interestareas/frc/assuranceadvisoryservices/socforserviceorganizations.html).
SOC-rapporter
Rapportnavn Beskrivelse
SOC 3

SOC 3-rapporten inneholder Shopifys sikkerhets- og tilgjengelighetstiltak, sammen med en ekstern vurdering av disse sikkerhetstiltakene. Denne rapporten kan deles fritt.

SOC 2 Type 2 SOC 2 Type 2-rapporten inneholder Shopifys sikkerhets- og tilgjengelighetstiltak, sammen med en ekstern vurdering av disse sikkerhetstiltakene.
SOC 2-brobrev Dette brevet gjøres tilgjengelig av Shopify for å bygge bro over gapet mellom rapporteringsperioden fra sluttdatoen for SOC 2-rapporten til når brobrevet utstedes.
SOC 1 Type 2 SOC 1 Type 2-rapporten inneholder Shopifys sikkerhetstiltak knyttet til forhandlerens økonomiske rapportering, sammen med en ekstern revisjonsvurdering av disse sikkerhetstiltakene.

Se PCI- og SOC-rapporter her.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis