Een gecombineerde vermelding aanmaken

Groepeer je producten met een gedeelde optie, zoals grootte of kleur, om een gecombineerde vermelding te maken. Je verkoopt in je webshop bijvoorbeeld schoenen in verschillende kleuren en maten. Je kunt Maat als optie toevoegen aan elk product dat je aan de gecombineerde vermelding wil toevoegen en dan kun je de optie Kleur aan de gecombineerde vermelding toevoegen.

Aandachtspunten bij het aanmaken van een gecombineerde vermelding

Bepaalde functies zijn niet compatibel met de Combined Listings-app, of voorkomen bepaalde opties in de Combined Listings-app. Bekijk de volgende aandachtspunten voordat je een gecombineerde vermelding aanmaakt.

Aandachtspunten voor opties voor gecombineerde vermeldingen

Bekijk de volgende aandachtspunten voor opties voor gecombineerde vermeldingen:

 • Alle optienamen in een gecombineerde vermelding bovenliggend en onderliggend moeten uniek zijn. Als de producten die je aan de vermelding wil toevoegen bijvoorbeeld al een optie met de naam Kleur hebben, voeg je geen optie met de naam Kleur toe aan de gecombineerde vermelding.
 • Bovenliggende opties voor gecombineerde vermeldingen worden apart toegevoegd van en naast eventuele bestaande variantopties in de onderliggende producten.
 • Een optiewaarde mag niet leeg zijn.
 • Elke optiewaarde moet uniek zijn.
 • Je kunt voor elke optie handmatig waarden invoeren of categoriemetavelden koppelen om je gecombineerde optiewaarden voor vermeldingen in te vullen. Meer informatie over het gebruik van categoriemetavelden in de Combined Listings-apps.

Aandachtspunten voor het toevoegen van onderliggende producten aan een gecombineerde vermelding

Bekijk de volgende aandachtspunten voor het toevoegen van onderliggende producten aan een gecombineerde vermelding:

 • Producten kunnen slechts in één gecombineerde vermelding tegelijk worden opgenomen. Als een product al in een gecombineerde vermelding staat, kan het niet aan een andere gecombineerde vermelding worden toegevoegd. Je kunt een nieuw product aanmaken of het product uit de bestaande gecombineerde vermelding verwijderen en het vervolgens aan een andere gecombineerde vermelding toevoegen.
 • Alleen een bestaand product kan aan een gecombineerde vermelding worden toegevoegd. Je moet je producten toevoegen of bijwerken voordat je ze aan een gecombineerde vermelding kunt toevoegen.
 • Een gecombineerde vermelding kan niet worden toegevoegd als een onderliggend product van een andere gecombineerde vermelding.
 • Als je een product van een gecombineerde vermelding dupliceert, wordt het als een normaal product aangemaakt.

Maximumwaarden gecombineerde vermelding

Gecombineerde vermeldingen hebben de volgende maximumwaarden:

 • Een gecombineerde vermelding kan een gecombineerd maximum van 2000 optiewaarden voor varianten hebben voor alle onderliggende producten.
 • Je kunt maximaal twintig producten toevoegen aan een gecombineerde vermelding.
 • Je kunt maximaal drie opties toevoegen aan een gecombineerde vermelding, naast de opties in elk product dat in de vermelding is opgenomen.

Categoriemetavelden in de Combined Listings-app

Als je een categorie hebt toegevoegd aan de onderliggende productgegevens, kun je dat categoriemetaveld koppelen in de Combined Listings-app om opties en optiewaarden voor je gecombineerde vermelding in te vullen.

Bekijk de volgende aandachtspunten voor het koppelen van metaveldcategorieën aan je gecombineerde vermelding:

 • Categoriemetavelden kunnen alleen worden verbonden als aan ten minste één onderliggend product een categorie is toegewezen.
 • Als een onderliggend product meer dan één vermelding heeft in een categoriemetaveld, wordt alleen de eerste waarde automatisch gekoppeld aan de optiewaarde van de gecombineerde vermelding.
 • Als je een categoriemetaveld in je gecombineerde vermelding verandert, wordt het categoriemetaveld in je onderliggende product niet bijgewerkt.

Meer informatie over categoriemetavelden en de standaardproducttaxonomie van Shopify.

Een gecombineerde vermelding aanmaken

Standaard wordt een product in een gecombineerde vermelding ingesteld op de status Concept. Nadat je een gecombineerde vermelding hebt aangemaakt, kun je de productstatus aanpassen via de pagina met productgegevens in de sectie Producten van het Shopify-beheercentrum.

Stappen:

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Apps > Combined Listings.
 2. Klik op Gecombineerde vermelding aanmaken.
 3. Voer een titel in voor de gecombineerde vermelding.
 4. Klik op Producten toevoegen.
 5. Selecteer in het modale venster producten door op het selectievakje naast de productvermelding te klikken. Gebruik de zoekbalk om specifieke producten te vinden.
 6. Klik op Producten toevoegen.
 7. Voeg een unieke optie toe in de Optienaam.
 8. Optioneel: Voeg nog een optie toe. Je kunt maximaal 3 opties toevoegen.
 9. Voer in de sectie Producten op een van de volgende manieren een waarde in voor de optie voor elk product:

  • Voer handmatig een optiewaarde in.
  • Klik op het optienaamveld en selecteer vervolgens het relevante categoriemetaveld om de optiewaarden in te vullen met bestaande metaobjecten. Nadat optiewaarden zijn ingevuld, kun je metaobjecten selecteren voor lege optiewaarden en de ingevulde optiewaarden bewerken om ervoor te zorgen dat het juiste metaobject gekoppeld wordt.
 10. Klik op Opslaan om de gecombineerde vermelding aan te maken.

 11. Optioneel: Klik op Status wijzigen om aanvullende productgegevens toe te voegen en stel de productstatus vervolgens in op Actief om de gecombineerde vermelding te publiceren.

Een gecombineerde vermelding verwijderen

Een gecombineerde vermelding kan niet worden hersteld na verwijdering. De gecombineerde vermelding wordt verwijderd uit de Combined Listings-app, uit je webshop en uit de sectie Producten van je Shopify-beheercentrum.

Nadat je een gecombineerde vermelding hebt verwijderd of gearchiveerd, worden de onderliggende producten die in de gecombineerde vermelding zijn opgenomen niet verwijderd.

Stappen:

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Apps > Combined Listings.
 2. Klik op de gecombineerde vermelding die je wil verwijderen.
 3. Klik op Gecombineerde vermelding verwijderen.
 4. Klik op Verwijderen om dit te bevestigen.

Je kunt een gecombineerde vermelding ook verwijderen of archiveren vanuit de sectie Producten van je Shopify-beheercentrum.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis