Sådan opretter du en kombineret fortegnelse

Hvis du vil oprette en kombineret fortegnelse, skal du gruppere dine produkter efter en delt valgmulighed, som f.eks. størrelse eller farve. Hvis du f.eks. sælger sko i din webshop i forskellige farver og størrelser, kan du tilføje Størrelse som valgmulighed for alle produkter, du vil føje til den kombinerede fortegnelse, og derefter føje valgmuligheden Farve til den kombinerede fortegnelse.

Overvejelser i forbindelse med oprettelse af en kombineret fortegnelse

Visse funktioner er enten ikke kompatible med Combined Listings-appen eller forhindrer visse valgmuligheder i Combined Listings-appen. Gennemgå følgende overvejelser, inden du opretter en kombineret fortegnelse.

Overvejelser i forbindelse med valgmuligheder for kombinerede fortegnelser

Gennemgå følgende overvejelser i forbindelse med valgmuligheder for kombinerede fortegnelser:

 • Alle navne på valgmuligheder i en overordnet kombineret fortegnelse og underordnede kombinerede fortegnelser skal være unikke. Hvis de produkter, du vil føje til fortegnelsen, f.eks. allerede har en valgmulighed med navnet Farve, skal du ikke føje en valgmulighed med navnet Farve til den kombinerede fortegnelse.
 • Overordnede valgmuligheder i en kombineret fortegnelse tilføjes særskilt fra og i tillæg til eventuelle eksisterende valgmuligheder i underordnede produkter.
 • En værdi for en valgmulighed må ikke være tom.
 • Alle værdier for en valgmulighed skal være unikke.
 • Du kan manuelt angive værdier for hver valgmulighed eller tilknytte metafelter for kategorier for at udfylde værdierne for valgmulighederne for dine kombinerede fortegnelser. Få mere at vide om at bruge metafelter for kategorier i Combined Listings-appen.

Overvejelser i forbindelse med at føje underordnede produkter til en kombineret fortegnelse

Gennemgå følgende overvejelser i forbindelse med at føje underordnede produkter til en kombineret fortegnelse:

 • Produkter kan kun inkluderes i én kombineret fortegnelse ad gangen. Hvis et produkt allerede findes i en kombineret fortegnelse, kan det ikke føjes til en anden kombineret fortegnelse. Du kan oprette et nyt produkt eller fjerne produktet fra den eksisterende kombinerede fortegnelse og derefter føje det til en anden kombineret fortegnelse.
 • Du kan kun føje eksisterende produkter til en kombineret fortegnelse. Du skal tilføje eller opdatere dine produkter, inden du kan føje dem til en kombineret fortegnelse.
 • En kombineret fortegnelse kan ikke tilføjes som underordnet produkt for en anden kombineret fortegnelse.
 • Hvis du duplikerer et produkt i en kombineret fortegnelse, oprettes det som et almindeligt produkt.

Maksimumværdier for kombinerede fortegnelser

Kombinerede fortegnelser har følgende maksimumværdier:

 • En kombineret fortegnelse kan have op til 2.000 værdier for variantmuligheder i alt på tværs af alle underordnede produkter.
 • Du kan føje op til 20 produkter til en kombineret fortegnelse.
 • Du kan føje op til 3 valgmuligheder til en kombineret fortegnelse ud over valgmulighederne for hvert produkt, der er inkluderet i fortegnelsen.

Metafelter for kategorier i Combined Listings-appen

Hvis du har føjet en kategori til dine underordnede produktoplysninger, kan du tilknytte dette kategorimetafelt i Combined Listings-appen for at udfylde valgmulighederne og værdierne for valgmulighederne for din kombinerede fortegnelse.

Gennemgå følgende overvejelser i forbindelse med at knytte metafeltkategorier til din kombinerede fortegnelse:

 • Metafelter for kategorier kan kun tilknyttes, hvis mindst ét underordnet produkt har fået tildelt en kategori.
 • Hvis et underordnet produkt har mere end én post i metafeltet for kategorier, er det kun den første værdi, der automatisk knyttes til værdien for valgmuligheder for den kombinerede fortegnelse.
 • Metafeltet for kategorier opdateres ikke for dit underordnede produkt, hvis du opdaterer metafeltet for kategorier i din kombinerede fortegnelse.

Få mere at vide om metafelter for kategorier og Shopifys standardproduktklassificering.

Opret en kombineret fortegnelse

Dit kombinerede fortegnelsesprodukt har som standard statussen Kladde. Når du har oprettet din kombinerede fortegnelse, kan du justere produktets status fra siden med produktoplysninger i afsnittet Produkter i Shopify-administratoren.

Trin:

 1. Gå til Apps > Combined Listings i Shopify-administratoren.
 2. Klik på Opret kombineret fortegnelse.
 3. Angiv en titel for din kombinerede fortegnelse.
 4. Klik på Tilføj produkter.
 5. Vælg produkter i din modus ved at klikke på afkrydsningsfeltet ud for produktfortegnelsen. Du kan også bruge søgelinjen til at finde specifikke produkter.
 6. Klik på Tilføj produkter.
 7. Tilføj en unik valgmulighed i Navn på valgmulighed.
 8. Valgfrit: Tilføj endnu en valgmulighed. Du kan tilføje op til tre valgmuligheder.
 9. Angiv en værdi for valgmuligheden for hvert produkt på følgende måde i afsnittet Produkter:

  • Angiv en værdi for en valgmulighed manuelt.
  • Klik på feltet med navnet på valgmuligheden, og vælg derefter det relevante metafelt for kategorier for at udfylde værdierne for valgmuligheden med eksisterende metaobjekter. Når værdierne for valgmuligheden er blevet udfyldt, kan du vælge metaobjekter til tomme værdier for valgmuligheden. Du kan også redigere de udfyldte værdier for valgmuligheden for at sikre, at det rigtige metaobjekt er blevet tilknyttet.
 10. Klik på Gem for at oprette den kombinerede fortegnelse.

 11. Valgfrit: Klik på Rediger status for at tilføje eventuelle yderligere produktoplysninger, og angiv derefter produktets status til Aktiv for at udgive den kombinerede fortegnelse.

Slet en kombineret fortegnelse

En kombineret fortegnelse kan ikke gendannes, når den er blevet slettet. Den kombinerede fortegnelse slettes i Combined Listings-appen, i dit butikslayout og i afsnittet Produkter i Shopify-administratoren.

Når du sletter eller aktiverer en kombineret fortegnelse, slettes de underordnede produkter i den kombinerede fortegnelse ikke.

Trin:

 1. Gå til Apps > Combined Listings i Shopify-administratoren.
 2. Klik på den kombinerede fortegnelse, du vil slette.
 3. Klik på Slet kombineret fortegnelse.
 4. Klik på Slet for at bekræfte.

Du kan også slette eller arkivere en kombineret fortegnelse fra afsnittet Produkter i Shopify-administratoren.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis