Opprette en kombinert oppføring

For å opprette en kombinert oppføring må du gruppere produktene etter et delt alternativ, som størrelse eller farge. Du selger for eksempel sko i nettbutikken din i ulike farger og størrelser. Du kan legge til Størrelse som et alternativ for hvert produkt du vil legge til i den kombinerte oppføringen, og så kan du legge til alternativet Farge i den kombinerte oppføringen.

Hensyn ved opprettelse av en kombinert oppføring

Enkelte funksjoner er enten ikke kompatible med Combined Listings-appen eller forhindre enkelte alternativer i Combined Listings-appen. Gå gjennom de følgende hensynene før du oppretter en kombinert oppføring.

Hensyn for alternativer for kombinerte oppføringer

Gå gjennom de følgende hensynene for alternativer for kombinerte oppføringer:

 • Alle alternativnavn i overordnede og underordnede for en kombinert oppføring må være unike. Hvis for eksempel produktene du vil legge til i oppføringen, allerede har et alternativ med navnet Farge, må du ikke legge til et alternativ med navnet Farge i den kombinerte oppføringen.
 • Overordnede alternativer for kombinerte oppføringer er lagt til atskilt fra, og i tillegg til, eventuelle eksisterende variantalternativer i de underordnede produktene.
 • En alternativverdi kan ikke være tom.
 • Hver alternativverdi må være unik.
 • Du kan angi verdier for hvert alternativ manuelt eller koble til metafelter for kategorier for å fylle ut alternativverdiene for kombinerte oppføringer. Finn ut mer om bruk av metafelter for kategorier i Combined Listings-appen.

Hensyn for å legge til underordnede produkter i en kombinert oppføring

Gå gjennom de følgende hensynene for å legge til underordnede produkter i en kombinert oppføring:

 • Produkter kan bare inkluderes i én kombinert oppføring av gangen. Hvis et produkt allerede er i en kombinert oppføring, kan det ikke legges til i en annen kombinert oppføring. Du kan opprette et nytt produkt eller fjerne produktet fra den eksisterende kombinerte oppføringen og legge det til i en annen kombinert oppføring.
 • Bare eksisterende produkter kan legges til en kombinert oppføring. Du må legge til eller oppdatere produktene dine før du kan legge dem til i en kombinert oppføring.
 • En kombinert oppføring kan ikke legges til som et underordnet produkt av en annen kombinert oppføring.
 • Hvis du dupliserer et produkt i en kombinert oppføring, blir det opprettet som et vanlig produkt.

Maksimumsverdier for kombinert oppføring

Kombinerte oppføringer har følgende maksimumsverdier:

 • En kombinert oppføring kan ha et kombinert maksimum på 2000 verdier for variantalternativer for alle underordnede produkter.
 • Du kan legge til opptil 20 produkter i en kombinert oppføring.
 • Du kan legge til opptil tre alternativer i en kombinert oppføring, i tillegg til alternativene i hvert produkt som er inkludert i oppføringen.

Kategorimetafelter i Combined Listings-appen

Hvis du har lagt til en kategori i detaljene om underordnede produkter, kan du koble til dette kategorimetafeltet i Combined Listings-appen for å fylle ut alternativer og alternativverdier for den kombinerte oppføringen.

Gå gjennom de følgende hensynene når du kobler metafeltkategorier til den kombinerte oppføringen:

 • Kategorimetafelter kan bare kobles til hvis minst ett underordnet produkt har en tilordnet kategori.
 • Hvis et underordnet produkt har mer enn én oppføring i et kategorimetafelt, kobles bare den første verdien automatisk til alternativverdien for den kombinerte oppføringen.
 • Endring av et kategorimetafelt i den kombinerte oppføringen oppdaterer ikke kategorimetafeltet i det underordnede produktet.

Finn ut mer om kategorimetafelter og Shopifys standard-produkttaksonomi.

Opprett en kombinert oppføring

Som standard er produktet med kombinerte oppføringer satt til statusen Utkast. Når du har opprettet den kombinerte oppføringen, kan du justere produktstatusen fra siden med produktdetaljer i Produkter-delen i Shopify-administrator.

Trinn:

 1. Gå til Apper > Kombinerte oppføringer fra Shopify-administratoren.
 2. Klikk på Opprett kombinert oppføring.
 3. Skriv inn en tittel for den kombinerte oppføringen.
 4. Klikk på Legg til produkter.
 5. I modalen velger du produkter ved å klikke på avmerkingsboksen ved siden av produktoppføringen. Du kan bruke også søkefeltet til å finne bestemte produkter.
 6. Klikk på Legg til produkter.
 7. Legg til et unikt alternativ i Alternativnavn.
 8. Valgfritt: Legg til et annet alternativ. Du kan legge til opptil tre alternativer.
 9. I Produkter-delen angir du en verdi for alternativet for hvert produkt på en av følgende måter:

  • Angi en alternativverdi manuelt.
  • Klikk på feltet for alternativnavn og velg det relevante kategorimetafeltet for å fylle ut alternativverdiene med eksisterende metaobjekter. Etter at alternativverdier er fylt ut, kan du velge metaobjekter for tomme alternativverdier og redigere de utfylte alternativverdiene for å sikre at det riktige metaobjektet er tilkoblet.
 10. Klikk på Lagre for å opprette den kombinerte oppføringen.

 11. Valgfritt: Klikk på Endre statusen for å legge til flere produktdetaljer, og sett produktstatusen til Aktiv for å publisere den kombinerte oppføringen.

Slett en kombinert oppføring

En kombinert oppføring kan ikke gjenopprettes etter sletting. Den kombinerte oppføringen blir slettet fra Combined Listings-appen, fra butikkfronten og fra Produkter-delen av Shopify-administratoren.

Når du sletter eller arkiverer en kombinert oppføring, slettes ikke de underordnede produktene som er inkludert i den kombinerte oppføringen.

Trinn:

 1. Gå til Apper > Kombinerte oppføringer fra Shopify-administratoren.
 2. Klikk på den kombinerte oppføringen du vil slette.
 3. Klikk på Slett kombinert oppføring.
 4. Klikk på Slett for å bekreft.

Du kan også slette eller arkivere en kombinert oppføring fra Produkter-delen av Shopify-administratoren.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis