Rediger kombinerte oppføringer

Du kan legge til, redigere eller fjerne produkter fra en kombinert oppføring, samt legge til, redigere, fjerne eller endre rekkefølge på alternativer for eksisterende kombinerte oppføringer fra Shopify Combined Listings-appen.

For å redigere produktdetaljene til en kombinert oppføring, for eksempel produktmedier eller produktbeskrivelsen, går du til produktdetaljer-siden i Produkter-delen av Shopify-administratoren. Du kan også klikke på Vis produktside fra indekssiden til Combined Listings-appen.

Du kan redigere produktdetaljene for et underordnet produkt i en kombinert oppføring, inkludert alternativer for produktvariant, fra produktdetaljer-siden i Produkter-delen av Shopify-administratoren.

Legg til underordnede produkter

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper > Kombinerte oppføringer.
 2. Klikk på den kombinerte oppføringen du vil redigere.

 3. Klikk på + Legg til produkter.

 4. Velg eller opphev valg av produkter ved å klikke på avmerkingsboksen ved siden av produktoppføringen. Du kan bruke søkefeltet til å filtrere bestemte produkter.

 5. Klikk på Velg for å oppdatere de inkluderte produktene.

 6. I Produkter-delen angir du en verdi for hvert alternativ.

 7. Klikk på Lagre for å legge til det nye produktet.

Fjern underordnede produkter

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper > Kombinerte oppføringer.
 2. Klikk på den kombinerte oppføringen du vil redigere.

 3. Klikk på X ved siden av et produkt du vil fjerne fra den kombinerte oppføringen.

 4. Klikk på Lagre for å fjerne produktet.

Legg til et alternativ

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper > Kombinerte oppføringer.
 2. Klikk på den kombinerte oppføringen du vil redigere.

 3. Klikk på + Legg til et nytt alternativ i Alternativer-delen.

 4. Angi et unikt navn for alternativet eller koble til et kategorimetafelt.

 5. Angi alternativverdier for det nye alternativet i hvert underordnede produkt.

 6. Klikk på Lagre for å legge til det nye alternativet.

Rediger eller fjern et alternativ

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper > Kombinerte oppføringer.
 2. Klikk på den kombinerte oppføringen du vil redigere.

 3. I alternativer-delen gjør du en av de følgende endringene i alternativet:

  • Rediger alternativnavnet.
  • Klikk på papirkurvikonet for å slette alternativet.
 4. Klikk på Lagre.

Rediger alternativverdi

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper > Kombinerte oppføringer.
 2. Klikk på den kombinerte oppføringen du vil redigere.

 3. Rediger alternativverdien til eventuelle underordnede produkter du vil endre.

 4. Klikk på Lagre for å oppdatere alternativverdien.

Endre rekkefølge på alternativer og alternativverdier

Du kan endre rekkefølge på alternativer for kombinerte oppføringer fra Combined Listings-appen. For å endre rekkefølge på alternativene for underordnede produkter kan du endre visningsrekkefølgen for variantalternativer fra siden med produktdetaljer i Produkter-delen av Shopify-administratoren.

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper > Kombinerte oppføringer.
 2. Klikk på den kombinerte oppføringen du vil redigere.

 3. Klikk på ⇆ Endre rekkefølge.

 4. I Endre rekkefølge på alternativer gjør du ett av følgende:

  • For å sortere rekkefølgen på alternativer kan du bruke dra-og-slipp-håndtakene ⋮⋮ ved siden av alternativet.
  • For å sortere rekkefølgen på alternativverdier kan du bruke dra-og-slipp-håndtakene ⋮⋮ ved siden av alternativverdiene.
 5. Klikk på Bekreft for å oppdatere alternativbestillingen.

 6. Klikk på Lagre for å lagre den nye alternativbestillingen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis