Redigera kombinerade listningar

Du kan lägga till, redigera eller ta bort produkter från en kombinerad listning, samt lägga till, redigera, ta bort eller sortera om alternativ för befintliga kombinerade listningar från appen Shopify Combined Listings.

Om du vill redigera produktuppgifterna i en kombinerad listning, som till exempel produktmedia eller produktbeskrivningen, så går du till sidan produktuppgifter i avsnittet Produkter i Shopify-admin. Du kan även klicka på Visa produktsida från appen Combined Listings indexsida.

Från produktuppgiftssidan i avsnittet Produkter i Shopify-admin kan du redigera produktuppgifterna, inklusive produktvariantsalternativ, i en kombinerad listnings underprodukt.

Lägga till underprodukter

 1. Från din Shopify-administratör går du till Appar > Kombinerade listningar.
 2. Klicka på den kombinerade listningen som du vill redigera.

 3. Klicka på + Lägg till produkter.

 4. Välj eller avmarkera produkter genom att klicka på kryssrutan bredvid produktlistningen. Du kan använda sökfältet för att filtrera specifika produkter.

 5. Klicka på Välj för att uppdatera de inkluderade produkterna.

 6. I avsnittet Produkter anger du ett värde för varje alternativ.

 7. Klicka på Spara för att lägga till den nya produkten.

Ta bort underprodukter

 1. Från din Shopify-administratör går du till Appar > Kombinerade listningar.
 2. Klicka på den kombinerade listningen som du vill redigera.

 3. Klicka på X intill den produkt som du vill ta bort från den kombinerade listningen.

 4. Klicka på Spara för att ta bort produkten.

Lägg till ett alternativ

 1. Från din Shopify-administratör går du till Appar > Kombinerade listningar.
 2. Klicka på den kombinerade listningen som du vill redigera.

 3. I alternativavsnittet klickar du på + Lägg till ett nytt alternativ.

 4. Ange ett unikt namn för alternativet eller anslut ett kategorimetafält.

 5. Ange alternativvärden för det nya alternativet i varje underprodukt.

 6. Klicka på Spara för att lägga till det nya alternativet.

Redigera eller ta bort ett alternativ

 1. Från din Shopify-administratör går du till Appar > Kombinerade listningar.
 2. Klicka på den kombinerade listningen som du vill redigera.

 3. Gör någon av följande ändringar av alternativet i alternativavsnittet:

  • Redigera alternativnamnet.
  • Klicka på papperskorgsikonen för att radera alternativet.
 4. Klicka på Spara.

Redigera alternativvärde

 1. Från din Shopify-administratör går du till Appar > Kombinerade listningar.
 2. Klicka på den kombinerade listningen som du vill redigera.

 3. Redigera alternativvärdet för alla underprodukter som du vill ändra.

 4. Klicka på Spara för att uppdatera alternativvärdet.

Ordna om alternativ och alternativvärden

Du kan ordna om kombinerade listningsalternativ från appen Combined Listings. Om du vill sortera om alternativen för underprodukter så kan du ändra visningsordningen för variantalternativ från produktuppgiftssidan i avsnittet Produkter i Shopify-admin.

 1. Från din Shopify-administratör går du till Appar > Kombinerade listningar.
 2. Klicka på den kombinerade listningen som du vill redigera.

 3. Klicka på ⇆ Ordna om.

 4. Gör något av följande i det spärrande fönstret Alternativ för att ordna om:

  • Om du vill sortera om alternativordningen använder du dra- och släpp-funktionen ⋮⋮ bredvid alternativet.
  • Om du vill sortera om alternativvärdets ordning använder du dra- och släpp-funktionen ⋮⋮ bredvid alternativet.
 5. Klicka på Bekräfta för att uppdatera alternativordningen.

 6. Klicka på Spara för att spara den nya alternativordningen.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis