แก้ไขรายการแบบรวม

คุณสามารถเพิ่ม แก้ไข หรือลบสินค้าออกจากรายการสินค้าแบบรวม รวมถึงเพิ่ม แก้ไข ลบ หรือจัดเรียงตัวเลือกใหม่สำหรับรายการสินค้าแบบรวมที่มีอยู่จากแอป Combined Listings ของ Shopify

หากต้องการแก้ไขรายละเอียดสินค้าของรายการสินค้าแบบรวม เช่น สื่อสินค้าหรือคำอธิบายสินค้า ให้ไปที่หน้ารายละเอียดสินค้าในส่วนสินค้าของส่วนผู้ดูแล Shopify นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิกดูหน้าสินค้าจากหน้าดัชนีของแอป Combined Listings ได้อีกด้วย

คุณสามารถแก้ไขรายละเอียดสินค้าของสินค้าย่อยในรายการสินค้าแบบรวม รวมถึงตัวเลือกสินค้า จากหน้ารายละเอียดสินค้าในส่วนสินค้าของส่วนผู้ดูแล Shopify ได้

เพิ่มสินค้าย่อย

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่แอป > รายการแบบรวม
 2. คลิกรายการสินค้าแบบรวมที่คุณต้องการแก้ไข

 3. คลิกที่ + เพิ่มสินค้า

 4. เลือกหรือยกเลิกการเลือกสินค้าโดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมายถัดจากรายการสินค้า คุณสามารถใช้แถบค้นหาเพื่อกรองสินค้าเฉพาะรายการได้

 5. คลิก “เลือก” เพื่ออัปเดตสินค้าที่รวมอยู่

 6. ในส่วนสินค้า ให้ป้อนค่าของแต่ละตัวเลือก

 7. คลิกบันทึกเพื่อเพิ่มสินค้าใหม่

ลบสินค้าย่อย

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่แอป > รายการแบบรวม
 2. คลิกรายการสินค้าแบบรวมที่คุณต้องการแก้ไข

 3. คลิก X ถัดจากสินค้าที่คุณต้องการลบออกจากรายการสินค้าแบบรวม

 4. คลิกที่บันทึกเพื่อลบสินค้า

เพิ่มตัวเลือก

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่แอป > รายการแบบรวม
 2. คลิกรายการสินค้าแบบรวมที่คุณต้องการแก้ไข

 3. ในส่วนตัวเลือก ให้คลิกที่ + เพิ่มตัวเลือกอื่น

 4. ป้อนชื่อที่ไม่ซ้ำกันให้กับตัวเลือกหรือเชื่อมต่อเมตาฟิลด์หมวดหมู่

 5. ป้อนค่าตัวเลือกให้กับตัวเลือกใหม่ในสินค้าย่อยแต่ละรายการ

 6. คลิกบันทึกเพื่อเพิ่มตัวเลือกใหม่

แก้ไขหรือลบตัวเลือก

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่แอป > รายการแบบรวม
 2. คลิกรายการสินค้าแบบรวมที่คุณต้องการแก้ไข

 3. ในส่วนตัวเลือก ให้ทำการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกต่อไปนี้:

  • แก้ไขชื่อตัวเลือก
  • คลิกไอคอนถังขยะเพื่อลบตัวเลือก
 4. คลิกบันทึก

แก้ไขค่าตัวเลือก

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่แอป > รายการแบบรวม
 2. คลิกรายการสินค้าแบบรวมที่คุณต้องการแก้ไข

 3. แก้ไขค่าตัวเลือกสินค้าย่อยที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 4. คลิกบันทึกเพื่ออัปเดตค่าตัวเลือก

จัดเรียงตัวเลือกและค่าตัวเลือกใหม่

คุณสามารถจัดเรียงตัวเลือกรายการสินค้าแบบรวมอีกครั้งได้จากแอป Combined Listings หากต้องการจัดเรียงตัวเลือกสินค้าย่อยใหม่ คุณสามารถเปลี่ยนลำดับการแสดงของตัวเลือกสินค้าได้จากหน้ารายละเอียดสินค้าในส่วนสินค้าจากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่แอป > รายการแบบรวม
 2. คลิกรายการสินค้าแบบรวมที่คุณต้องการแก้ไข

 3. คลิก “⇆ จัดเรียงใหม่

 4. ในโมดอลตัวเลือกจัดเรียงใหม่ ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • หากต้องการเรียงลำดับของตัวเลือกใหม่ ให้ใช้แฮนเดิลลากแล้ววาง ⋮⋮ ที่อยู่ถัดจากตัวเลือก
  • หากต้องการเรียงลำดับค่าตัวเลือกใหม่ ให้ใช้แฮนเดิลลากแล้ววาง ⋮⋮ ที่อยู่ถัดจากค่าตัวเลือก
 5. คลิกยืนยันเพื่ออัปเดตลำดับตัวเลือก

 6. คลิกบันทึกเพื่อบันทึกลำดับตัวเลือกใหม่

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี