Edytuj oferty łączone

Możesz dodawać, edytować lub usuwać produkty z oferty łączonej, a także dodawać, edytować, usuwać lub zmieniać kolejność już istniejących ofert łączonych w aplikacji Shopify Combined Listings.

Aby edytować szczegóły produktów oferty łączonej, takie jak multimedia lub opis produktu, przejdź do strony szczegółów produktu w sekcji Produkty w panelu administracyjnym Shopify. Możesz także kliknąć opcję Wyświetl stronę produktu na stronie indeksu aplikacji Combined Listings.

Możesz edytować szczegóły produktu podrzędnego oferty łączonej, w tym opcje wariantu produktu, na stronie szczegółów produktu w sekcji Produkty panelu administracyjnego Shopify.

Dodaj produkty podrzędne

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Aplikacje > Oferty łączone.
 2. Kliknij ofertę łączoną, którą chcesz edytować.

 3. Kliknij opcję + Dodaj produkty.

 4. Wybierz lub odznacz produkty, klikając pole wyboru obok oferty produktu. Możesz użyć paska wyszukiwania w celu odfiltrowania określonych produktów.

 5. Kliknij opcję Wybierz, aby zaktualizować uwzględnione produkty.

 6. W sekcji Produkty wprowadź wartość dla każdej opcji.

 7. Kliknij opcję Zapisz, aby dodać nowy produkt.

Usuń produkty podrzędne

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Aplikacje > Oferty łączone.
 2. Kliknij ofertę łączoną, którą chcesz edytować.

 3. Kliknij X obok dowolnego produktu, który chcesz usunąć z oferty łączonej.

 4. Kliknij opcję Zapisz, aby usunąć produkt.

Dodaj opcję

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Aplikacje > Oferty łączone.
 2. Kliknij ofertę łączoną, którą chcesz edytować.

 3. W sekcji opcji kliknij + Dodaj inną opcję.

 4. Wprowadź unikalną nazwę opcji lub podłącz metapole kategorii.

 5. Wprowadź wartości nowej opcji w każdym produkcie podrzędnym.

 6. Kliknij opcję Zapisz, aby dodać nową opcję.

Edytuj lub usuń opcję

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Aplikacje > Oferty łączone.
 2. Kliknij ofertę łączoną, którą chcesz edytować.

 3. W sekcji opcji dokonaj dowolnej z poniższych zmian opcji:

  • Edytuj nazwę opcji.
  • Kliknij ikonę kosza, aby usunąć opcję.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Edytuj wartość opcji

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Aplikacje > Oferty łączone.
 2. Kliknij ofertę łączoną, którą chcesz edytować.

 3. Edytuj wartość opcji wszystkich produktów podrzędnych, które chcesz zmienić.

 4. Kliknij opcję Zapisz, aby zaktualizować wartość opcji.

Zmień kolejność opcji i wartości opcji

Możesz zmienić kolejność opcji oferty łączonej z poziomu aplikacji Combined Listings. Aby zmienić kolejność opcji produktów podrzędnych, możesz zmienić kolejność wyświetlania opcji wariantu na stronie szczegółów produktu w sekcji Produkty w panelu administracyjnym Shopify.

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Aplikacje > Oferty łączone.
 2. Kliknij ofertę łączoną, którą chcesz edytować.

 3. Kliknij opcję ⇆ Zmień kolejność.

 4. W oknie modalnym Zmień kolejność opcji wykonaj dowolną z poniższych czynności:

  • Aby zmienić układ opcji, użyj uchwytów do przeciągania i upuszczania ⋮⋮ obok opcji.
  • Aby zmienić układ wartości opcji, użyj uchwytów do przeciągania i upuszczania ⋮⋮ obok wartości opcji.
 5. Kliknij opcję Potwierdź, aby zaktualizować kolejność opcji.

 6. Kliknij opcję Zapisz, aby zapisać nową kolejność opcji.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo