Przegląd aplikacji Combined Listings

Zapoznaj się z wymaganiami kwalifikacyjnymi i informacjami dotyczącymi korzystania z aplikacji Shopify Combined Listings, aby tworzyć oferty łączone.

Oferta łączona składa się z produktu nadrzędnego, którym jest sama oferta łączona, oraz produktów podrzędnych, którymi są produkty zawarte w ofercie łączonej. Opcje oferty łączonej są wyświetlane najpierw w panelu administracyjnym Shopify na stronie szczegółów produktu i w witrynie sklepu online.

Wymagania kwalifikacyjne

Aby kwalifikować się do korzystania z aplikacji Shopify Combined Listings, Twój sklep musi spełniać następujące wymagania:

 • Musisz korzystać z planu Plus lub Enterprise Commerce.
 • Sklep musi korzystać z kanału sprzedaży Sklep online.
 • Aby wyświetlać oferty łączone w witrynie sklepu, musisz mieć kompatybilny szablon.

Wymagania kwalifikacyjne dotyczące szablonu

Oferty łączone są wyświetlane w darmowych szablonach Shopify w wersji 15.0.0 lub nowszej.

Kod wszystkich innych szablonów może wymagać dodatkowego dostosowania, aby oferty łączone wyświetlały się w witrynie sklepu. Instrukcje dotyczące aktualizacji kodu szablonu znajdują się w dokumentacji dla programistów w zakresie wspierania produktów o dużej liczbie wariantów. Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie wprowadzania zmian w szablonie, możesz skontaktować się z twórcą Twojego szablonu.

Jeśli nie masz pewności, czy Twój szablon jest kompatybilny, możesz skontaktować się z jego twórcą, aby uzyskać pomoc.

Informacje dotyczące niekompatybilności

Niektóre funkcje i aplikacje są niekompatybilne z aplikacją Combined Listings lub uniemożliwiają zgodne z oczekiwaniami działanie niektórych opcji w tej aplikacji. Zapoznaj się z poniższymi informacjami:

 • Oferty łączone są wyświetlane tylko w witrynie sklepu online.
 • Oferty łączonej nie można dodać jako polecanego produktu w Twoim sklepie online.
 • Produkty podrzędne oferty łączonej mogą powodować wyświetlenie innych produktów z udostępnionej oferty łączonej w automatycznie wygenerowanych produktach powiązanych.
 • Aplikacje, które wyświetlają informacje na stronie produktu witryny sklepu, mogą nie być kompatybilne ze stronami łączonych ofert produktów. Możesz wyświetlić podgląd strony łączonej oferty produktu przed jej opublikowaniem, aby przetestować kompatybilność aplikacji.
 • Ofert łączonych nie można dodawać do pakietu produktów ani jako produktu subskrypcyjnego.
 • Podczas filtrowania opcji produktów za pomocą aplikacji Shopify Search & Discovery produkty podrzędne oferty łączonej nie są uwzględniane w wynikach filtrowania.

Zapoznaj się z dodatkowymi informacjami na temat tworzenia ofert łączonych.

Identyfikowanie ofert łączonych

Oferta łączona jest przedstawiona oddzielnie od jej produktów podrzędnych w sekcji Produkty w panelu administracyjnym Shopify jako unikalna oferta produktu.

Produkty oferty łączonej znajdują się w poniższych obszarach panelu administracyjnego Shopify:

 • W sekcji Produkty w kolumnie Zapasy wyświetlane są Oferty łączone z XX wariantami dla oferty łączonej.
 • Oferta łączona i jej produkty podrzędne wyświetlają się w bloku aplikacji Combined Listings na stronie szczegółów produktu.
 • Sekcja Warianty strony szczegółów produktu nadrzędnego i jego produktów podrzędnych w ofercie łączonej różni się od zwykłego produktu w poniższy sposób:
  • W sekcji Warianty na stronie szczegółów produktu wyświetlane są opcje i wartości opcji dodane z aplikacji Combined Listings. Możesz kliknąć opcję Edytuj w aplikacji Combined Listings, aby edytować opcje oferty łączonej w aplikacji Combined Listings.
  • Warianty produktu podrzędnego są wyświetlane osobno i można je edytować na stronie szczegółów produktu lub na stronie szczegółów wariantu.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo