Tworzenie oferty łączonej

Aby utworzyć ofertę łączoną, pogrupuj swoje produkty według udostępnionej opcji, np. rozmiaru lub koloru. Przykład: sprzedajesz w swoim sklepie online buty w różnych kolorach i rozmiarach. Do każdego produktu, który chcesz dodać do oferty łączonej, możesz dodać jako opcję Rozmiar, a następnie dodać Kolor jako opcję do oferty łączonej.

Informacje dotyczące tworzenia oferty łączonej

Niektóre funkcje są albo niekompatybilne z aplikacją Combined Listings albo uniemożliwiają działanie niektórych opcji w ramach tej aplikacji. Przed utworzeniem oferty łączonej zapoznaj się z poniższymi informacjami.

Informacje dotyczące opcji oferty łączonej

Zapoznaj się z poniższymi informacjami dotyczącymi opcji oferty łączonej:

 • Wszystkie nazwy opcji dla produktów nadrzędnych i podrzędnych w ofercie łączonej muszą być unikalne. Na przykład, jeśli produkty, które chcesz dodać do oferty, mają opcję o nazwie Kolor, nie dodawaj opcji o nazwie Kolor do oferty łączonej.
 • Opcje produktów nadrzędnych w ofercie łączonej są dodawane oddzielnie i dodatkowo do opcji wariantów w produktach podrzędnych.
 • Wartość opcji nie może być pusta.
 • Wartość każdej opcji musi być unikalna.
 • Możesz ręcznie wprowadzić wartości dla każdej opcji lub połączyć metapola kategorii, aby wypełnić pola wartości opcji oferty łączonej. Dowiedz się więcej o używaniu metapól kategorii w aplikacji Combined Listings.

Informacje dotyczące dodawania produktów podrzędnych do oferty łączonej

Zapoznaj się z poniższymi informacjami dotyczącymi dodawania produktów podrzędnych do oferty łączonej:

 • Produkty mogą być jednocześnie zawarte tylko w jednej ofercie łączonej. Produktu z oferty łączonej nie można dodać do innej oferty łączonej. Możesz utworzyć nowy produkt lub usunąć produkt z oferty łączonej, a następnie dodać go do innej oferty łączonej.
 • Do łączonej oferty można dodać tylko już istniejący produkt. Musisz dodać lub zaktualizować swoje produkty, zanim dodasz je do oferty łączonej.
 • Oferty łączonej nie można dodać jako produktu podrzędnego innej oferty łączonej.
 • Jeśli zduplikujesz produkt z oferty łączonej, zostanie on utworzony jako zwykły produkt.

Maksymalne wartości oferty łączonej

Oferty łączone mają poniższe maksymalne wartości:

 • Oferta łączona może mieć maksymalnie 2000 wartości opcji wariantów dla wszystkich produktów podrzędnych.
 • Do oferty łączonej możesz dodać maksymalnie 20 produktów.
 • Oprócz opcji w każdym produkcie zawartym w ofercie możesz dodać maksymalnie 3 opcje do oferty łączonej.

Metapola kategorii w aplikacji Combined Listings

Po dodaniu kategorii do szczegółów produktu podrzędnego możesz połączyć metapole tej kategorii w aplikacji Combined Listings, aby wypełnić pola opcji i wartości opcji dla oferty łączonej.

Podczas łączenia metapól kategorii z ofertą łączoną zapoznaj się z poniższymi informacjami:

 • Metapola kategorii można połączyć tylko wtedy, gdy co najmniej jeden produkt podrzędny ma przypisaną kategorię.
 • Jeśli produkt podrzędny ma więcej niż jeden wpis w metapolu kategorii, tylko pierwsza wartość połączy się automatycznie z wartością opcji oferty łączonej.
 • Zmiana metapola kategorii w ofercie łączonej nie powoduje aktualizacji metapola kategorii w produkcie podrzędnym.

Dowiedz się więcej o metapolach kategorii i Standardowej taksonomii produktów Shopify.

Utwórz ofertę łączoną

Domyślnie ustawiony status produktu oferty łączonej to Wersja robocza. Po utworzeniu oferty łączonej możesz dostosować status produktu na stronie szczegółów produktu w sekcji Produkty w panelu administracyjnym Shopify.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Aplikacje > Oferty łączone.
 2. Kliknij opcję Utwórz ofertę łączoną.
 3. Wprowadź tytuł oferty łączonej.
 4. Kliknij opcję Dodaj produkty.
 5. Wybierz produkty, klikając pole wyboru obok oferty produktu. Możesz także użyć paska wyszukiwania, aby znaleźć określone produkty.
 6. Kliknij opcję Dodaj produkty.
 7. Dodaj unikalną opcję w Nazwie opcji.
 8. Opcjonalnie: Dodaj kolejną opcję. Możesz dodać maksymalnie 3 opcje.
 9. W sekcji Produkty wprowadź wartość opcji dla każdego produktu na jeden z poniższych sposobów:

  • Wprowadź ręcznie wartość opcji.
  • Kliknij pole Nazwa opcji, a następnie wybierz odpowiednie metapole kategorii, aby wypełnić pola wartości opcji istniejącymi metaobiektami. Po wypełnieniu pól wartości opcji możesz wybrać metaobiekty dla pustych wartości opcji i edytować podane wartości opcji, upewnić się, że połączony został prawidłowy metaobiekt.
 10. Kliknij opcję Zapisz, aby utworzyć ofertę łączoną.

 11. Opcjonalnie: Kliknij opcję Zmień status, aby dodać więcej szczegółów produktu, a następnie ustaw status produktu na Aktywny, aby opublikować ofertę łączoną.

Usuń ofertę łączoną

Oferty łączonej nie można odzyskać po usunięciu. Oferta łączona zostanie usunięta z aplikacji Combined Listings, z witryny sklepu i z sekcji Produkty w panelu administracyjnym Shopify.

Po usunięciu lub zarchiwizowaniu oferty łączonej zawarte w niej produkty podrzędne nie są usuwane.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Aplikacje > Oferty łączone.
 2. Kliknij ofertę łączoną, którą chcesz usunąć.
 3. Kliknij opcję Usuń ofertę łączoną.
 4. Kliknij Usuń, aby potwierdzić.

Możesz także usunąć lub zarchiwizować ofertę łączoną z sekcji Produkty w panelu administracyjnym Shopify.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo