สร้างรายการแบบรวม

หากต้องการสร้างรายการสินค้าแบบรวม ให้จัดกลุ่มสินค้าของคุณตามตัวเลือกที่ใช้ร่วมกัน เช่น ขนาดหรือสี ตัวอย่างเช่น คุณขายรองเท้าบนร้านค้าออนไลน์ของคุณที่มีสีและขนาดแตกต่างกัน คุณสามารถเพิ่มเป็นตัวเลือก “ขนาด” ให้กับสินค้าแต่ละรายการที่คุณต้องการเพิ่มไปยังรายการแบบรวม แล้วจึงสามารถเพิ่มตัวเลือก “สี” ไปยังรายการสินค้าแบบรวมได้

ข้อควรพิจารณาในการสร้างรายการสินค้าแบบรวม

ฟีเจอร์บางรายการไม่สามารถใช้งานร่วมกับแอป Combined Listing หรือป้องกันไม่ให้ใช้ตัวเลือกบางรายการในแอป Combined Listings ตรวจสอบข้อควรพิจารณาต่อไปนี้ก่อนสร้างรายการสินค้าแบบรวม

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับตัวเลือกรายการสินค้าแบบรวม

ตรวจสอบข้อควรพิจารณาต่อไปนี้เกี่ยวกับตัวเลือกรายการสินค้าแบบรวม

 • ชื่อตัวเลือกทั้งหมดในรายการสินค้าแบบรวมหลักและย่อยจะต้องไม่ซ้ำกัน ตัวอย่างเช่น หากสินค้าที่คุณต้องการเพิ่มไปยังรายการแบบรวมมีตัวเลือกที่ตั้งชื่อว่า “สี” อยู่แล้ว ก็อย่าเพิ่มตัวเลือกที่ชื่อ “สี” ไปยังรายการสินค้าแบบรวมอีก
 • ตัวเลือกหลักของรายการสินค้าแบบรวมจะเพิ่มโดยแยกต่างหาก และเป็นตัวเลือกเพิ่มเติมจากตัวเลือกสินค้าที่มีอยู่ในสินค้าย่อย
 • ค่าตัวเลือกไม่สามารถปล่อยให้ว่างได้
 • ค่าตัวเลือกแต่ละค่าต้องไม่ซ้ำกัน
 • คุณสามารถป้อนค่าให้กับแต่ละตัวเลือกด้วยตนเอง หรือเชื่อมต่อเมตาฟิลด์หมวดหมู่เพื่อป้อนค่าตัวเลือกรายการสินค้าแบบรวมของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เมตาฟิลด์หมวดหมู่ในแอป Combined Listings

ข้อควรพิจารณาในการเพิ่มสินค้าย่อยไปยังรายการสินค้าแบบรวม

ตรวจสอบข้อควรพิจารณาต่อไปนี้เพื่อเพิ่มสินค้าย่อยลงในรายการสินค้าแบบรวม

 • สินค้าสามารถรวมอยู่ในรายการสินค้าแบบรวมได้ครั้งเดียวเท่านั้น หากสินค้าอยู่ในรายการสินค้าแบบรวมอยู่แล้ว ระบบจะไม่สามารถเพิ่มสินค้านั้นไปยังรายการสินค้าแบบรวมอื่นได้ คุณสามารถสร้างสินค้าใหม่หรือลบสินค้าออกจากรายการสินค้าแบบรวมที่มีอยู่ แล้วเพิ่มสินค้าไปยังรายการสินค้าแบบรวมอื่นได้
 • สามารถเพิ่มสินค้าที่มีอยู่ไปยังรายการสินค้าแบบรวมได้เท่านั้น คุณต้องเพิ่มหรืออัปเดตสินค้าก่อนจึงจะสามารถเพิ่มสินค้าไปยังรายการสินค้าแบบรวมได้
 • ไม่สามารถเพิ่มรายการสินค้าแบบรวมเป็นสินค้าย่อยของรายการสินค้าแบบรวมอื่นได้
 • หากคุณทำซ้ำสินค้าที่มีรายการสินค้าแบบรวม ระบบจะสร้างสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าทั่วไป

ค่าสูงสุดของรายการสินค้าแบบรวม

รายการสินค้าแบบรวมมีค่าสูงสุดดังต่อไปนี้

 • รายการสินค้าแบบรวมสามารถมีค่าตัวเลือกสินค้าได้สูงสุด 2,000 รายการในสินค้าย่อยทั้งหมด
 • คุณสามารถเพิ่มสินค้าลงในรายการสินค้ารวมได้ถึง 20 รายการ
 • คุณสามารถเพิ่มตัวเลือกไปยังรายการสินค้าแบบรวมได้สูงสุด 3 ตัวเลือก นอกเหนือจากตัวเลือกในสินค้าแต่ละรายการที่รวมอยู่ในรายการดังกล่าวได้

เมตาฟิลด์หมวดหมู่ในแอป Combined Listings

หากคุณได้เพิ่มหมวดหมู่ไปยังรายละเอียดสินค้าย่อยของคุณ คุณสามารถเชื่อมต่อเมตาฟิลด์หมวดหมู่นั้นในแอป Combined Listings เพื่อเพิ่มตัวเลือกและค่าตัวเลือกให้กับรายการสินค้าแบบรวมของคุณ

ตรวจสอบข้อควรพิจารณาต่อไปนี้เมื่อเชื่อมต่อหมวดหมู่เมตาฟิลด์กับรายการสินค้าแบบรวมของคุณ

 • คุณสามารถเชื่อมต่อเมตาฟิลด์หมวดหมู่ได้ก็ต่อเมื่อมีการกำหนดหมวดหมู่ให้กับสินค้าย่อยอย่างน้อยหนึ่งรายการ
 • หากสินค้าย่อยมีเอนทรีมากกว่าหนึ่งรายการในเมตาฟิลด์หมวดหมู่ จะมีเพียงค่าแรกเท่านั้นที่จะเชื่อมต่อกับค่าตัวเลือกรายการสินค้าแบบรวมโดยอัตโนมัติ
 • การเปลี่ยนเมตาฟิลด์หมวดหมู่ในรายการสินค้าแบบรวมของคุณจะไม่อัปเดตเมตาฟิลด์หมวดหมู่ในสินค้าย่อยของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมตาฟิลด์หมวดหมู่และการจำแนกสินค้ามาตรฐานของ Shopify

สร้างรายการแบบรวม

สินค้าในรายการสินค้าแบบรวมของคุณจะถูกตั้งเป็นสถานะแบบร่างตามค่าเริ่มต้น หลังจากที่คุณสร้างรายการแบบรวมแล้ว คุณสามารถปรับสถานะสินค้าได้จากหน้ารายละเอียดสินค้าในส่วนสินค้าของส่วนผู้ดูแล Shopify

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่แอป > รายการแบบรวม
 2. คลิก “สร้างรายการสินค้าแบบรวม
 3. ป้อนชื่อรายการสินค้าแบบรวมของคุณ
 4. คลิก “เพิ่มสินค้า
 5. ในโมดอล ให้เลือกสินค้าโดยคลิกช่องทำเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากรายการสินค้า ซึ่งคุณสามารถใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาสินค้าเฉพาะได้
 6. คลิก “เพิ่มสินค้า
 7. เพิ่มตัวเลือกที่ไม่ซ้ำกันในชื่อตัวเลือก
 8. ไม่บังคับ: เพิ่มตัวเลือกอื่น คุณสามารถเพิ่มตัวเลือกได้สูงสุดถึง 3 ตัวเลือก
 9. ในส่วนสินค้า ให้ป้อนค่าตัวเลือกให้กับสินค้าแต่ละรายการด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

  • ป้อนค่าตัวเลือกด้วยตนเอง
  • คลิกช่องชื่อตัวเลือก แล้วเลือกเมตาฟิลด์หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มค่าตัวเลือกที่มีเมตาอ็อบเจกต์อยู่ หลังจากเพิ่มค่าตัวเลือกแล้ว คุณสามารถเลือกเมตาอ็อบเจกต์เป็นค่าตัวเลือกที่ว่างเปล่า และแก้ไขค่าตัวเลือกที่เพิ่มเพื่อให้แน่ใจว่าเชื่อมต่อเมตาอ็อบเจกต์ที่ถูกต้องแล้ว
 10. คลิกบันทึกเพื่อสร้างรายการสินค้าแบบรวม

 11. ตัวเลือกเสริม: คลิกเปลี่ยนสถานะเพื่อเพิ่มรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม จากนั้นตั้งค่าสถานะสินค้าเป็นใช้งานอยู่เพื่อเผยแพร่รายการสินค้าแบบรวม

ลบรายการสินค้าแบบรวม

ไม่สามารถกู้คืนรายการแบบรวมได้หลังจากการลบ รายการสินค้าแบบรวมจะถูกลบออกจากแอป Combined Listings จากหน้าร้านของคุณ และจากส่วนสินค้าของส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

หลังจากที่คุณลบหรือเก็บถาวรรายการสินค้าแบบรวมแล้ว ระบบจะไม่ลบสินค้าย่อยที่รวมอยู่ในรายการสินค้าแบบรวมนี้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่แอป > รายการแบบรวม
 2. คลิกที่รายการแบบรวมที่คุณต้องการลบ
 3. คลิก “ลบรายการสินค้าแบบรวม
 4. คลิกที่ลบเพื่อยืนยัน

นอกจากนี้ คุณยังสามารถลบหรือเก็บถาวรรายการสินค้าแบบรวมจากส่วนสินค้าของส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณได้อีกด้วย

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี