Skapa en kombinerad listning

Om du vill skapa en kombinerad listning så grupperar du dina produkter efter ett delat alternativ som till exempel storlek eller färg. Anta till exempel att du säljer skor i olika färger och storlekar i webbshoppen. Du kan då lägga till Storlek som ett alternativ för varje produkt som du vill lägga till i den kombinerade listningen. Därefter lägger du till ett Färg-alternativ i den kombinerade listningen.

Överväganden när du skapar en kombinerad listning

Vissa funktioner är antingen inkompatibla med eller förhindrar vissa alternativ i appen Combined Listings. Granska följande överväganden innan du skapar en kombinerad listning.

Överväganden för kombinerade listningsalternativ

Granska följande överväganden för kombinerade listningsalternativ:

 • Alla alternativnamn i en över- eller underordnad kombinerad listning måste vara unika. Om de produkter som du vill lägga till i listningen exempelvis redan har ett alternativ med namnet Färg, så ska du inte lägga till ett alternativ med namnet Färg i den kombinerade listningen.
 • Överordnade kombinerade listningsalternativ läggs till separat från, och i tillägg till, alla befintliga variantalternativ i de underordnade produkterna.
 • Ett alternativvärde får inte vara tomt.
 • Varje alternativvärde måste vara unikt.
 • Du kan antingen ange värden manuellt för varje alternativ, eller ansluta kategorimetafält för att fylla i den kombinerade listningens alternativvärden. Mer information om hur du använder kategorimetafält i appen Combined Listings.

Överväganden när du lägger till underprodukter i en kombinerad listning

Granska följande överväganden när du lägger till underprodukter i en kombinerad listning:

 • Produkter kan endast ingå i en kombinerad listning åt gången. Om en produkt redan finns i en kombinerad listning så kan den inte läggas till i en annan kombinerad listning. Du kan skapa en ny produkt eller ta bort produkten från den befintliga kombinerade listningen och sedan lägga till den i en annan kombinerad listning.
 • Endast en befintlig produkt kan läggas till i en kombinerad listning. Du måste lägga till eller uppdatera dina produkter innan du kan lägga till dem i en kombinerad listning.
 • En kombinerad listning kan inte läggas till som en underprodukt av en annan kombinerad listning.
 • Om du duplicerar en produkt i en kombinerad listning så kommer den att skapas som en vanlig produkt.

Maxvärden för kombinerad listning

Kombinerade listningar har följande maximala värden:

 • En kombinerad listning kan ha ett kombinerat maxantal på 2 000 variantalternativvärden för alla underprodukter.
 • Du kan lägga till upp till 20 produkter i en kombinerad listning.
 • Du kan lägga till upp till 3 alternativ till en kombinerad listning, utöver alternativen i varje produkt som ingår i listningen.

Kategorimetafält i appen Combined Listings

Om du har lagt till en kategori till uppgifterna om din underprodukt så kan du ansluta det kategorimetafältet i appen Combined Listings för att fylla i alternativ och alternativvärden för den kombinerade listningen.

Granska följande överväganden när du ansluter metafältskategorier till din kombinerade listning:

 • Kategorimetafält kan endast anslutas om minst en underprodukt har en tilldelad kategori.
 • Om en underprodukt har mer än en inmatning i ett kategorimetafält så ansluts endast det första värdet automatiskt till alternativvärdet för den kombinerad listningen.
 • Om du ändrar ett kategorimetafält i den kombinerade listningen så uppdateras inte kategorimetafältet i din underprodukt.

Mer information om kategorimetafält och Shopifys standardprodukttaxonomi.

Skapa en kombinerad listning

Statusen för din kombinerade listningsprodukt är som standard inställd till Utkast. När du har skapat din kombinerade listning så kan du justera produktstatusen från produktinformationssidan i avsnittet Produkter i din Shopify-admin.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Appar > Kombinerade listningar.
 2. Klicka på Skapa kombinerad listning.
 3. Ange en titel för din kombinerade listning.
 4. Klicka på Lägg till produktER.
 5. Välj produkter genom att klicka på kryssrutan intill produktlistningen i det spärrande fönstret. Du kan även använda sökfältet för att hitta specifika produkter.
 6. Klicka på Lägg till produktER.
 7. Lägg till ett unikt alternativ i Alternativnamn.
 8. Valfritt: Lägg till ett nytt alternativ. Du kan lägga till upp till tre alternativ.
 9. I avsnittet Produkter anger du ett värde för alternativet till varje produkt på ett av följande sätt:

  • Ange ett alternativvärde manuellt.
  • Klicka på fältet för alternativnamn och välj sedan relevant kategorimetafält för att fylla i alternativvärdena med befintliga metaobjekt. När alternativvärdena har fyllts i kan du välja metaobjekt för tomma alternativvärden och redigera de ifyllda alternativvärdena för att säkerställa att rätt metaobjekt är anslutet.
 10. Klicka på Spara för att skapa den kombinerade listningen.

 11. Valfritt: Klicka på ändra status för att lägga till ytterligare produktuppgifter och ställ sedan in produktstatusen till Aktiv för att publicera den kombinerade listningen.

Radera en kombinerad listning

En kombinerad listning kan inte återställas efter radering. Den kombinerade listningen kommer att raderas från Combined Listings-appen, från skyltfönstret och från produktavsnittet i Shopify-admin.

När du har raderat eller arkiverat en kombinerad listning så raderas inte de underprodukter som ingår i den kombinerade listningen.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Appar > Kombinerade listningar.
 2. Klicka på den kombinerade listning som du vill radera.
 3. Klicka på Radera kombinerad listning.
 4. Klicka på Radera för att bekräfta.

Du kan även radera eller arkivera en kombinerad listning från avsnittet Produkter i Shopify-admin.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis