ภาพรวมของแอป Combined Listings

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านคุณสมบัติและข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการใช้แอป Combined Listings ของ Shopify เพื่อสร้างรายการสินค้าแบบรวม

รายการสินค้าแบบรวมประกอบด้วยสินค้าหลักซึ่งเป็นรายการสินค้าแบบรวม และสินค้าย่อยซึ่งรวมอยู่ในรายการสินค้าแบบรวม โดยตัวเลือกรายการสินค้าแบบรวมจะแสดงครั้งแรกในส่วนผู้ดูแล Shopify ในหน้ารายละเอียดสินค้าและบนหน้าร้านค้าออนไลน์ของคุณ

ข้อกำหนดด้านคุณสมบัติ

หากต้องการมีสิทธิ์ใช้แอป Combined Listings ของ Shopify ร้านค้าของคุณจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

ข้อกำหนดด้านสิทธิ์การใช้งานธีม

รายการสินค้าแบบรวมจะแสดงบนธีม Shopify ฟรี เวอร์ชัน 15.0.0 หรือใหม่กว่า

สำหรับธีมอื่นๆ ทั้งหมด คุณอาจต้องปรับแต่งรหัสธีมเพิ่มเติมเพื่อแสดงรายการแบบรวมบนหน้าร้านของคุณ คุณสามารถดูคําแนะนําในการอัปเดตรหัสธีมของคุณในเอกสารสำหรับนักพัฒนาเพื่อรองรับสินค้าที่มีตัวเลือกสูงได้ หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการเปลี่ยนแปลงธีม คุณสามารถติดต่อนักพัฒนาธีมของคุณเพื่อรับความช่วยเหลือได้

หากไม่แน่ใจว่าธีมของคุณเข้ากันได้หรือไม่ ให้ติดต่อผู้พัฒนาธีมของคุณเพื่อรับการสนับสนุน

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการใช้งานที่ใช้ร่วมกันไม่ได้

ฟีเจอร์และแอปบางรายการไม่สามารถใช้งานร่วมกับแอป Combined Listings หรือทำให้ตัวเลือกบางรายการในแอป Combined Listings ไม่ทำงานตามที่คาดไว้ ตรวจสอบข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้

 • รายการสินค้าแบบรวมจะแสดงที่หน้าร้านค้าออนไลน์ของคุณเท่านั้น
 • ไม่สามารถเพิ่มรายการสินค้าแบบรวมเป็นสินค้าแนะนำในร้านค้าออนไลน์ของคุณได้
 • สินค้าย่อยอาจแสดงสินค้าย่อยอื่นๆ จากรายการสินค้าแบบรวมในสินค้าที่เกี่ยวข้องซึ่งสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
 • แอปที่แสดงข้อมูลในหน้าสินค้าของหน้าร้านของคุณอาจไม่เข้ากับหน้าสินค้าที่มีรายการสินค้ารวม คุณสามารถดูตัวอย่างหน้าสินค้าที่มีรายการสินค้ารวมก่อนที่จะเผยแพร่เพื่อทดสอบความเข้ากันได้ของแอป
 • ไม่สามารถเพิ่มรายการสินค้าแบบรวมไปยังชุดรวมสินค้า หรือเพิ่มเป็นสินค้าแบบสมัครใช้งานได้
 • เมื่อกรองตัวเลือกสินค้าด้วยแอป Search & Discovery ของ Shopify สินค้าย่อยของรายการสินค้าแบบรวมจะไม่รวมอยู่ในผลลัพธ์การกรอง

ตรวจสอบข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมกี่ยวกับการสร้างรายการสินค้าแบบรวม

การระบุรายการสินค้าแบบรวม

รายการสินค้าแบบรวมจะระบุไว้ในส่วนสินค้าของส่วนผู้ดูแล Shopify ในฐานะรายการสินค้าเฉพาะที่แยกจากสินค้าย่อยต่างหาก

คุณสามารถระบุสินค้าในรายการสินค้าแบบรวมได้ในส่วนต่างๆ ต่อไปนี้ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

 • ในส่วนสินค้า คอลัมน์สินค้าคงคลังจะแสดงรายการสินค้าแบบรวมที่มีตัวเลือกสินค้า XX สำหรับรายการสินค้าแบบรวม
 • รายการสินค้าแบบรวมและสินค้าย่อยจะแสดงบล็อกแอป Combine Listings ในหน้ารายละเอียดสินค้า
 • ส่วนตัวเลือกสินค้าของรายการสินค้าแบบรวมหลักและหน้ารายละเอียดสินค้าของสินค้าย่อยจะมีความแตกต่างจากสินค้าทั่วไปดังนี้
  • ส่วนตัวเลือกสินค้าของหน้ารายละเอียดสินค้าจะแสดงตัวเลือกและค่าตัวเลือกที่เพิ่มจากแอป Combined Listings โดยคุณสามารถคลิกแก้ไขด้วย Combined Listings เพื่อแก้ไขตัวเลือกรายการสินค้าแบบรวมในแอป Combined Listings ได้
  • ตัวเลือกสินค้าของสินค้าย่อยจะแสดงแยกต่างหาก ทั้งยังสามารถแก้ไขได้จากหน้ารายละเอียดสินค้าหรือหน้ารายละเอียดตัวเลือกสินค้า

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี