Oversikt over Combined Listings-app

Finn ut mer om kvalifikasjonskrav og hensyn for bruk av Shopify Combined Listings-appen for å opprette kombinerte oppføringer.

En kombinert oppføring består av et overordnet produkt, som er den kombinerte oppføringen i seg selv, og de tilhørende underordnede produktene, som er produktene inkludert i den kombinerte oppføringen. Alternativer for kombinerte oppføringer vises først i Shopify-administratoren på siden med produktdetaljer og i nettbutikkfronten din.

Kvalifikasjonskrav

For å være kvalifisert for Shopify Combined Listings-appen må butikken din overholde de følgende kravene:

 • Du må ha enten et Plus- eller Enterprise commerce-abonnement.
 • Butikken må bruke salgskanalen Nettbutikk.
 • For å vise kombinerte oppføringer i butikkfronten din må du ha et kompatibelt tema.

Kvalifiseringskrav for tema

Kombinerte oppføringer vises på gratis Shopify-temaer versjon 15.0.0 eller senere.

For alle andre temaer kan temakoden kreve ytterligere tilpasninger for å vise kombinerte oppføringer i butikkfronten. Du finner instruksjoner for oppdatering av temakoden i utviklerdokumentasjonen om støtte for produkter med mange varianter. Hvis du trenger hjelp med å gjøre endringer i temaet, kan du kontakte temautvikleren.

Hvis du er usikker på om temaet ditt er kompatibelt, kan du kontakte temautvikleren for å få støtte.

Inkompatibilitetshensyn

Enkelte funksjoner og apper er enten ikke kompatible med Combined Listings-appen eller forhindrer enkelte alternativer i Combined Listings-appen fra å fungere som forventet. Gå gjennom de følgende hensynene:

 • Kombinerte oppføringer vises bare i nettbutikkfronten.
 • En kombinert oppføring kan ikke legges til som et fremhevet produkt i nettbutikken.
 • Underordnede produkter kan vise andre underordnede produkter fra en delt kombinert oppføring i automatisk genererte relaterte produkter.
 • Apper som viser informasjon på produktsiden i butikkfronten er kanskje ikke kompatible med kombinerte oppførings-produktsider. Du kan forhåndsvise den kombinerte oppføringsproduktsiden før du publiserer den for å teste appkompatibilitet.
 • Kombinerte oppføringer kan ikke legges til i en produktpakke eller legges til som et abonnementsprodukt.
 • Når du filtrerer produktalternativer med Shopify Search & Discovery-appen, blir ikke de underordnede produktene til en kombinert oppføring inkludert i filterresultatene.

Gå gjennom ytterligere hensyn for å opprette kombinerte oppføringer.

Identifisere kombinerte oppføringer

En kombinert oppføring er oppført i Produkter-delen av Shopify-administratoren som en unik produktoppføring atskilt fra de tilhørende underordnede produktene.

Du kan identifisere produkter i kombinerte oppføringer i de følgende områdene av Shopify-administratoren:

 • I Produkter-delen viser Lagerbeholdning-kolonnen kombinerte oppføringer med XX varianter for en kombinert oppføring.
 • En kombinert oppføring og tilhørende underordnede produkter viser Combined Listings-appblokken på produktdetaljer-siden.
 • Varianter-delen av en overordnet kombinert oppføring og produktdetaljer-siden for de tilhørende underordnede produktene har de følgende forskjellene fra et vanlig produkt:
  • Varianter-delen av produktdetaljer-siden viser alternativene og alternativverdiene som er lagt til fra Combined Listings-appen. Du kan klikke på Rediger med Combined Listings for å redigere alternativene for kombinerte oppføring i Combined Listings-appen.
  • Variantene til de underordnede produktene vises separat og kan redigeres fra produktdetaljer-siden eller variantdetaljer-siden.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis