Zoeken in uw winkel

De zoekfunctie van de online winkel is een krachtig en uitgebreid hulpmiddel voor uw klanten om alle producten, artikelen en pagina's van uw winkel te doorzoeken.

Enkelvoudige en meervoudige zoektermen

De zoekfunctie probeert termen te vinden in zowel het enkelvoud als het meervoud.

Wanneer u zoekt naar

 Puppies 

ziet u resultaten die "puppy" of "puppies" bevatten.

Typo-tolerantie

De zoekopdracht in de online winkel bevat typo-tolerantie, die juiste overeenkomsten vindt voor zoektermen die typefouten bevatten.

Zoekresultaten bevatten overeenkomsten die per letter van de zoekterm verschillen of die twee letters in een andere volgorde bevatten. De eerste 4 letters van een zoekterm moeten correct worden ingevoerd om typo-tolerantie te activeren.

De operatoren EN, OF en NIET gebruiken.

EN

Alle zoektermen zijn standaard met EN samengevoegd, dus wanneer u zoekt naar

 artisjok harten 

bevatten de zoekresultaten zowel 'artisjok' als 'harten'. Je hoeft geen samenvoegende operatoren te gebruiken.

OF

Wanneer u zoekt naar

 artisjok OF harten 

bevatten de resultaten ten minste 'artisjok' of 'harten'.

NIET

Wanneer u wilt zoeken naar resultaten zonder een bepaald woord, kunt u dit doen door het woord vooraf te laten gaan door een minteken.

 artisjok -hart 

komt overeen met termen met "artisjok", maar niet met "hart".

Alleen naar bepaalde typen zoeken

U kunt het type objecten beperken dat wordt geretourneerd door zoekopdrachten in de online winkel. U kunt bijvoorbeeld kiezen om wel producten te retourneren, maar geen pagina's of artikelen.

Als u alleen producten wilt retourneren, kunt u de queryparameter type opnemen, als volgt:

 /search?q=snowboard&type=product 

Of om alleen naar artikelen en pagina's met een bepaalde tekst in de inhoud te zoeken:

 /search?q=snowboard&type=article,page 

Waar type elke combinatie kan zijn van product, artikel en pagina, gescheiden door komma's. Alle drie de typen worden gezocht als niets wordt opgegeven.

Je kunt dit doen met behulp van een verborgen veld in het zoekformulier in search.liquid.

<form method="get" action="/search">
   <input type="hidden" name="type" value="product"> ...
</form>

Op voorvoegsel zoeken

Wanneer u zoekt naar

 artis\* 

vindt u alle termen die beginnen met "artis".

Alleen in bepaalde velden zoeken

Voeg een veldnaam met een dubbele punt toe aan uw zoekterm om de zoekopdracht naar die term te beperken tot het opgegeven veld.

Bijvoorbeeld:

 title:artisjok 

zoekt naar titels die de term "artisjok" bevatten.

Zoeken naar een verkeerd gespeld woord werkt niet bij het zoeken in specifieke velden, omdat er wordt gezocht naar een exacte overeenkomst.

Bijvoorbeeld:

 title:artichok 

levert geen resultaten op.

Je kunt de volgende velden gebruiken:

Productvelden

 body handle product_type tag title variants.barcode variants.sku variants.title vendor 

Zoeken op "handle" levert alleen resultaten op voor exacte overeenkomsten.

Wanneer u zoekt naar

 handle:artisjok 

komt dit overeen met een product met de handle "artisjok", maar niet met een product met de handle "artisjok-harten".

Paginavelden

 author body handle title 

Artikelvelden

 auteur body tag titel 

Zoeken op woordgroep

Als u een zoekterm tussen dubbele aanhalingstekens plaatst (""), wordt er naar dat exacte woord of die zin gezocht in een van de doorzoekbare velden.

Bijvoorbeeld:

 "artisjokharten" 

komt overeen met een product met de titel "Blik artisjokharten", maar niet met een product met de titel "Blik artisjok harten".

Taalinstelling

De primaire taalinstelling (primary_locale) van de winkel is van invloed op welke zoekversie u krijgt. Zoekacties die termen in zowel het enkelvoud als het meervoud vinden, werken bijvoorbeeld alleen voor Engelse taalinstellingen.

Zoekopdrachten met een Japanse taalinstelling

Voor Katakana, Hiragana en Kanji leveren zoekopdrachten resultaat op als minstens drie opeenvolgende tekens overeenkomen.

Je kunt bijvoorbeeld "ア ッ プ ル グ リ ー ン ラ ッ プ ド レ ス" vinden door te zoeken naar een van de volgende termen:

 ップル 

of

 アップル 

of

 ップルグリーンラ 

Kanjis is ook te vinden in paren van twee.

Zoeken naar producten, pagina's en artikelen

Producten, pagina's en artikelen moeten bepaalde instellingen hebben om doorzoekbaar te zijn.

Producten

Ga als volgt te werk om een product doorzoekbaar te maken:

Pagina's

Ga als volgt te werk om een pagina doorzoekbaar te maken:

Artikelen

Ga als volgt te werk om een artikel doorzoekbaar te maken:

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis