Dodaj reguły ilości do swojego szablonu Shopify

Reguły ilości dla katalogu B2B są obsługiwane tylko w przypadku darmowych szablonów Shopify w wersji 8.0.0 lub nowszej. Jeśli nie chcesz zmienić ani zaktualizować swojego tematu, możesz dodać do swojego szablonu poniższy kod, aby wyświetlić reguły ilości.

Ilość produktów w koszyku

Wartość ilości w koszyku wariantu produktu może zostać wyświetlona na stronie produktu lub w sekcji Polecany produkt. Wartość można pobrać za pomocą Liquid.

Dodawanie kodu Liquid ilości produktów w koszyku

Możesz dodać kod do poniższych plików w szablonie w celu zapewnienia obsługi ilości w koszyku:

 • main-product.liquid lub odpowiednik
 • featured-product.liquid lub odpowiednik

Kroki:

 1. Otwórz plik, który chcesz edytować.
 2. Utwórz nową linię w dolnej części pliku, a następnie dodaj następujący kod:
{% comment %} Cart quantity {% endcomment %}
<span id="CartQuantity-{{ section.id }}" data-product-url="{{ product.url }}" data-section-id="{{ section.id }}" data-variant-id="{{ product.selected_or_first_available_variant.id }}">
  {%- assign cart_qty = cart | item_count_for_variant: product.selected_or_first_available_variant.id -%}
  {{- 'products.product.quantity.in_cart' | t: quantity: cart_qty -}}
</span>
 1. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj kod Javascript ilości w koszyku

W przypadku zmiany ilości w koszyku dla wariantu wartość wyświetlona na stronie produktu lub w sekcji Polecany produkt musi zostać zaktualizowana. Zaktualizowaną wartość można pobrać za pomocą kodu Javascript.

Możesz dodać kod do pliku theme.js lub jego odpowiednik.

Kroki:

 1. Otwórz plik theme.js.
 2. Utwórz nową linię w dolnej części pliku, a następnie dodaj następujący kod:
let productUrl = document.querySelector('[data-product-url]').dataset.productUrl;
let sectionId = document.querySelector('[data-section-id]').dataset.sectionId;
let variantId = document.querySelector('[data-variant-id]').dataset.variantId;

// Fetch updated HTML from Section Rendering API
fetch(`${productUrl}?section_id=${sectionId}&variant=${variantId}`)
  .then((response) => response.text())
  .then((responseText) => {
    // Replace the current HTML in DOM with the updated HTML

    const updatedHtml = new DOMParser().parseFromString(responseText, 'text/html');

    // Update the cart quantity
    const currentCartQuantity = document.querySelector(`#CartQuantity-${sectionId}`);
    const updatedCartQuantity = updatedHtml.querySelector(`#CartQuantity-${sectionId}`);
    currentCartQuantity.innerHTML = updatedCartQuantity.innerHTML;
  });
 1. Kliknij opcję Zapisz.

Reguły ilości

Reguły ilości wariantu produktu mogą być wyświetlane na stronie produktu lub w sekcji Polecany produkt. Reguły można pobrać za pomocą kodu Liquid.

Dodaj kod Liquid reguł ilości

Możesz dodać kod do poniższych plików w szablonie w celu zapewnienia obsługi ilości produktów w koszyku:

 • main-product.liquid lub odpowiednik
 • featured-product.liquid lub odpowiednik

Kroki:

 1. Otwórz plik, który chcesz edytować.
 2. Utwórz nową linię na dole pliku, a następnie dodaj następujący kod:
{% comment %} Quantity rules {% endcomment %}
<div id="QuantityRules-{{ section.id }}" data-product-url="{{ product.url }}" data-section-id="{{ section.id }}" data-variant-id="{{ product.selected_or_first_available_variant.id }}">
  {%- if product.selected_or_first_available_variant.quantity_rule.increment > 1 -%}
    <span>
    {{- 'products.product.quantity.multiples_of' | t: quantity: product.selected_or_first_available_variant.quantity_rule.increment -}}
    </span>
  {%- endif -%}
  {%- if product.selected_or_first_available_variant.quantity_rule.min > 1 -%}
    <span>
    &nbsp;-&nbsp;
    {{- 'products.product.quantity.minimum_of' | t: quantity: product.selected_or_first_available_variant.quantity_rule.min -}}
    </span>
  {%- endif -%}
  {%- if product.selected_or_first_available_variant.quantity_rule.max != null -%}
    <span>
    &nbsp;-&nbsp;
    {{- 'products.product.quantity.maximum_of' | t: quantity: product.selected_or_first_available_variant.quantity_rule.max -}}
    </span>
  {%- endif -%}
</div>
 1. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj kod reguł ilości Javascript

Każdy wariant produktu może mieć własny zbiór reguł ilości. Po wybraniu innego wariantu należy zaktualizować reguły ilości wyświetlane na stronie produktu lub w sekcji Polecany produkt. Zaktualizowaną wartość można pobrać za pomocą kodu Javascript.

 • theme.js lub odpowiednik
 • en.default.json

Kroki:

 1. Otwórz plik theme.js.
 2. Utwórz nową linię na dole pliku, a następnie dodaj następujący kod:
let productUrl = document.querySelector('[data-product-url]').dataset.productUrl;
let sectionId = document.querySelector('[data-section-id]').dataset.sectionId;
let variantId = document.querySelector('[data-variant-id]').dataset.variantId;
// `variantId` is set to the current variant's id. Replace this value with the updated variant's id

// Fetch updated HTML from Section Rendering API
fetch(`${productUrl}?section_id=${sectionId}&variant=${variantId}`)
  .then((response) => response.text())
  .then((responseText) => {
    // Replace the current HTML in DOM with the updated HTML

    const updatedHtml = new DOMParser().parseFromString(responseText, 'text/html');

    // Update the quantity rules
    const currentQuantityRules = document.querySelector(`#QuantityRules-${sectionId}`);
    const updatedQuantityRules = updatedHtml.querySelector(`#QuantityRules-${sectionId}`);
    currentQuantityRules.innerHTML = updatedQuantityRules.innerHTML;
  });
 1. Kliknij opcję Zapisz.

Dodawanie ustawień regionalnych

Dodaj ciągi znaków tłumaczenia JSON

Kroki:

 1. Otwórz plik en.default.json.
 2. Utwórz nową linię na dole pliku, a następnie dodaj następujący kod:
{
  "products":{
   "quantity":{
     "minimum_of":"Minimum of ",
     "maximum_of":"Maximum of ",
     "multiples_of":"Increments of ",
     "in_cart": " in cart"
   }
  }
}
 1. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo