Podłączanie domeny

W wyniku podłączenia domeny zewnętrznej do Shopify nazwa domeny wskazuje na Twój sklep Shopify. Oznacza to, że gdy ktoś wprowadzi Twój niestandardowy adres URL do przeglądarki internetowej, zostanie on przekierowany do Twojego sklepu online. Zewnętrzny dostawca domeny nadal zarządza ustawieniami domeny, a Ty za nią płacisz i ją odnawiasz.

Zewnętrzni dostawcy domen

Jeśli jesteś właścicielem domeny od jednego z poniższych dostawców, kliknij link, aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące podłączania domeny:

Co powiedzieć zewnętrznemu dostawcy domeny

Zewnętrzny dostawca domeny jest zaznajomiony z terminami związanymi z domenami. Kontaktując się z dostawcą w celu uzyskania pomocy, możesz mu przekazać, że:

 • you want your root domain (your A record) to point to Shopify's IP address, which is 23.227.38.32
 • you want your subdomains (your CNAME records) to point to shops.myshopify.com.

Note You don't need to assign your subdomain an A Record for Shopify even if you are using it as your primary domain.

Jeśli chcesz skonfigurować przekierowanie wiadomości email, możesz również poinformować swojego dostawcę zewnętrznego, że chcesz korzystać z jego klienta poczty e-mail (jeśli go ma) i musisz skonfigurować swoje rekordy MX.

What are root domains and subdomains?

Root domains are what you purchase when buying a domain. An example of a root domain is shopify.com. You need to buy a root domain before you can add subdomains. Most people point their root domain to their online store.

Subdomains are additions to the root domain. WWW is a commonly used subdomain. This pairs with the root domain creating www.shopify.com.

Gdzie szukać pomocy

Jeżeli wystąpią problemy lub będziesz potrzebować pomocy z przekierowaniem niestandardowej domeny na swój sklep Shopify, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej swojego dostawcy zewnętrznego. Pomoc techniczna Shopify nie będzie w stanie zapewnić tak szerokiego zakresu wsparcia, ponieważ każdy dostawca ma inną specyfikę.

Ogólny przewodnik po konfiguracji domeny zewnętrznej

Jeśli nie widzisz instrukcji dla swojego dostawcy, możesz skorzystać z tego ogólnego przewodnika po konfiguracji, aby podłączyć istniejącą domenę do Shopify.

Skonfiguruj domenę automatycznie z GoDaddy lub 1&1 IONOS

Możesz automatycznie podłączyć domenę GoDaddy lub 1&1 IONOS do swojego sklepu Shopify.

Kroki:

 1. Kliknij Podłącz istniejącą domenę.

 2. Wprowadź domenę, którą chcesz podłączyć, np. johns-apparel.info.

 3. Kliknij opcję Dalej.

 4. Kliknij Podłącz automatycznie:

 5. W oknie Zaloguj się zaloguj się do swojego konta GoDaddy lub 1&1 IONOS.

 6. Kliknij Podłącz.

Dodaj istniejącą domenę do sklepu Shopify

Najpierw musisz dodać swoją niestandardową domenę do sklepu Shopify. W tym kroku jesteś identyfikowany(-a) na platformie Shopify jako właściciel domeny niestandardowej.

Kroki:

 1. Kliknij Podłącz istniejącą domenę.

 2. Wprowadź domenę, którą chcesz podłączyć, np. johns-apparel.info.

 3. Kliknij opcję Dalej.

Teraz musisz skonfigurować istniejącą domenę tak, aby wskazywała na Shopify.

Skonfiguruj istniejącą domenę w celu jej podłączenia do Shopify

W przypadku zakupu domeny od firmy zewnętrznej musisz edytować następujące ustawienia DNS:

 • Rekord A powinien wskazywać na adres IP Shopify: 23.227.38.32 Copy

 • Rekord CNAME powinien wskazywać na: shops.myshopify.com Copy .

Edytowanie tych ustawień domeny może mieć wpływ na inne obszary, np. przekierowanie wiadomości e-mail. Możesz skontaktować się z dostawcą domeny, aby dowiedzieć się, w jaki sposób zmiany mogą wpłynąć na ustawienia DNS.

Kroki:

 1. Zaloguj się do konta u dostawcy swojej domeny.

 2. Znajdź ustawienia DNS. Wyszukaj obszar zarządzania domeną, konfigurację DNS lub podobną sekcję.

 3. Edytuj rekord A tak, by wskazywał na adres IP Shopify 23.227.38.32 Copy

  Panel ustawień domeny może zawierać listy rozwijane lub pola edytowalne. Może też być konieczne zaznaczenie pól lub edytowanie tabeli. Musisz:

- wprowadzić lub wybrać symbol @ lub rekord A - wprowadzić adres IP Shopify 23.227.38.32 Copy jako miejsce docelowe rekordu A.

 1. Zapisz rekord A (kliknij Zapisz, Zapisz plik strefy, Dodaj rekord lub podobne pole).

 2. Znajdź rekord CNAME w ustawieniach DNS.

 3. Zmień rekord CNAME www tak, by wskazywał na shops.myshopify.com Copy . Często wystarczy podać tylko prefiks bez kropki, ale w przypadku niektórych dostawców domen wymagana jest cała subdomena. Użyj istniejących wpisów jako wskazówek lub postępuj zgodnie z instrukcjami dostawcy. Rekordy CNAME muszą zawsze wskazywać na nazwę domeny, a nie adres IP.

 4. Zapisz rekord CNAME (zazwyczaj poprzez kliknięcie opcji Zapisz lub Dodaj rekord bądź podobnej).

Teraz musisz zweryfikować swoje połączenie w Shopify.

Zweryfikuj połączenie w Shopify

Kliknij opcję Weryfikuj połączenie w panelu administracyjnym Shopify, aby potwierdzić, że domena niestandardowa została podłączona do Twojego sklepu.

Podłącz subdomenę

Subdomena jest podzbiorem domeny głównej i jest używana jako prefiks. Na przykład w adresie URL shop.johnsapparel.com subdomeną jest shop. Najpopularniejszą subdomeną jest www. Subdomen możesz używać do uporządkowania swojej witryny internetowej i ułatwienia odwiedzającym wyszukania wymaganych informacji.

Kroki:

 1. Zaloguj się do konta u dostawcy swojej domeny.

 2. Znajdź ustawienia DNS. Wyszukaj obszar zarządzania domeną, konfigurację DNS lub podobną sekcję.

 3. Znajdź rekord CNAME w ustawieniach DNS.

 4. Zmień rekord CNAME subdomeny tak, by wskazywał na shops.myshopify.com Copy . Na przykład, aby subdomena shop.johns-apparel.com wskazywała na Twój sklep Shopify, zmień rekord CNAME shop tak, by wskazywał na shops.myshopify.com Copy :

  Połączenie z subdomeną

 5. Zapisz rekord CNAME (zazwyczaj poprzez kliknięcie opcji Zapisz lub Dodaj rekord bądź podobnej).

 6. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Sklep online, a następnie Domeny.

 7. Kliknij Podłącz istniejącą domenę:

  Podłącz istniejącą domenę

 8. Wprowadź subdomenę w polu tekstowym (na przykład shop.johns-apparel.com).

 9. Kliknij opcję Dalej.

 10. Kliknij opcję Weryfikuj połączenie w panelu administracyjnym Shopify, aby potwierdzić, że domena niestandardowa została podłączona do Twojego sklepu.

Kroki następujące po dodaniu domeny niestandardowej do Shopify

Po dodaniu domeny w Shopify musisz wybrać domenę podstawową (nazwę domeny, którą klienci zobaczą na pasku adresu podczas przeglądania Twojego sklepu online).

Możesz także skonfigurować przekierowanie wiadomości e-mail z domeny dodanej do Shopify.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo