Zarządzanie kontem Shopify Balance

Na stronie Shopify Balance możesz uzyskać dostęp do konta, przeglądać wyciągi i przelewać środki.

Klikając konto na stronie głównej Balance, możesz uzyskać dostęp do szczegółów swojego konta z poniższymi informacjami:

 • wyciągi
 • informacje o przepływie gotówki na tym koncie
 • karta Balance powiązana z kontem i nagrody w postaci cashback (jeśli mają zastosowanie)

Możesz również przelewać środki ze strony szczegółów swojego konta.

Aby dowiedzieć się więcej o karcie Shopify Balance, zapoznaj się z sekcją Zarządzanie kartą. Aby dowiedzieć się więcej o rocznej stopie zwrotu (APY) i innych programach nagród, zapoznaj się z sekcją Nagrody Shopify Balance.

Shopify nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z karty Balance, ale mogą obowiązywać opłaty pobierane przez operatora bankomatów. Więcej informacji na temat opłat można znaleźć w Warunkach świadczenia usług.

Wymagania dotyczące konta Shopify Balance

Konta Shopify Balance nie są udostępniane wszystkim sprzedawcom. Aby założyć konto Shopify Balance, musisz spełniać następujące wymagania:

 • właściciel sklepu musi posiadać fizyczny adres zamieszkania w Stanach Zjednoczonych lub Portoryko (inne terytoria Stanów Zjednoczonych nie są obsługiwane)
 • Twój sklep musi znajdować się w Stanach Zjednoczonych lub Portoryko (inne terytoria Stanów Zjednoczonych nie są obsługiwane)
 • masz skonfigurowaną usługę Shopify Payments lub wybrałeś(-aś) konto Balance podczas rejestracji w Shopify Payments
 • ważny numer SSN (numer ubezpieczenia społecznego w USA)
 • mieć jednego właściciela konta dla Shopify Payments
 • jesteś objęty(-a) dowolnym planem Shopify z wyjątkiem Shopify Plus
 • nie może prowadzić zabronionej działalności opisanej w dokumencie Stripe w sekcji Rodzaje działalności, które są zabronione lub podlegają ograniczeniom.

Skonfiguruj swoje konto

Jeśli kwalifikujesz się do korzystania z konta Shopify Balance i nie masz jeszcze aktywowanej usługi Shopify Payments, konto zostanie utworzone podczas jej konfigurowania. Jeżeli spełniasz wymagania kwalifikacyjne i korzystasz już z usługi Shopify Payments, możesz wykonać poniższe kroki, aby skonfigurować swoje konto Balance.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do Finanse > Balance.

 2. Kliknij opcję Otwórz konto.

 3. Sprawdź informacje dotyczące Shopify Payments, a następnie kliknij opcję Potwierdź.

 4. Wprowadź swój numer SSN i numer telefonu komórkowego, a następnie kliknij opcję Potwierdź.

 5. Zaznacz pole, aby potwierdzić, że akceptujesz warunki Umowy dotyczącej konta Shopify Balance oraz Umowy dotyczącej karty Shopify Balance, w tym politykę prywatności partnerów będących instytucjami finansowymi i oświadczenie dotyczące podpisu elektronicznego, a następnie kliknij opcję Otwórz konto.

Po skonfigurowaniu konta Shopify Balance zostaje ono podłączone do Twojego konta Shopify Payments. Wypłaty będą wpłacane na Twoje główne konto Shopify Balance. Dotyczy to również wszelkich środków otrzymywanych w ramach Shopify Capital.

Zarządzaj kontem

Po skonfigurowaniu konta możesz wykonywać wszelkie zadania związane z zarządzaniem na stronie Shopify Balance.

Dodaj kolejne konto Shopify Balance

Możesz utworzyć maksymalnie 5 dodatkowych kont w rozwiązaniu Shopify Balance.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do Finanse > Balance.

 2. Kliknij Dodaj konto.

 3. Wprowadź nazwę konta.

 4. Kliknij opcję Utwórz konto

Dowiedz się więcej o wielu kontach w Shopify Balance.

Wyświetl informacje o koncie Shopify Balance

Możesz wyświetlić numer swojego konta i kod banku.

Ze względów bezpieczeństwa może pojawić się prośba o ponowne uwierzytelnienie konta.

Wyświetl wyciągi z konta Shopify Balance

Możesz wyświetlać swoje miesięczne zestawienia dla konta.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do Finanse > Balance.

 2. Na karcie Działanie na koncie kliknij Wyświetl zestawienia.

 3. Wybierz zestawienie do wyświetlenia. Zestawienie otworzy się na nowej karcie.

Otrzymywanie wypłat za pomocą konta Shopify Balance

Gdy założysz konto Shopify Balance, Twoje główne konto zostanie automatycznie ustawione jako Twoje konto do wypłat w ramach usługi Shopify Payments. Korzystając z głównego konta Balance, otrzymasz swoje dochody w ramach usługi Shopify Payments w ciągu zaledwie jednego dnia roboczego od dnia przetworzenia transakcji. Do dni roboczych nie wlicza się weekendów ani świąt amerykańskich.

Zmiana konta dla wypłat

Konto, na które wpłacasz przychody z Shopify Payments, możesz zmienić w dowolnym momencie.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do Finanse > Balance.

 2. Wybierz konto wypłaty.

 3. Na stronie Szczegóły konta kliknij opcję Zarządzaj kontem.

 4. Na stronie Konto Shopify Balance kliknij Zmień konto dla wypłat.

 5. Wprowadź informacje o nowym koncie, a następnie kliknij Zapisz.

 6. W oknie dialogowym Zmień konto wypłaty wybierz powód zmiany konta z menu rozwijanego, a następnie kliknij Potwierdź.

 7. Postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby zakończyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe.

 8. Kliknij Gotowe.

Łączenie z aplikacjami firm zewnętrznych

Dzięki naszej integracji z Plaid możesz podłączyć swoje konto Shopify Balance do aplikacji firm zewnętrznych, takich jak Venmo, Wise, Freshbooks, Bench i inne, aby skorzystać z dodatkowych funkcji związanych z kontem, takich jak wysyłanie pieniędzy, dokonywanie płatności bezpośrednio dla sprzedawców, śledzenie wydatków i synchronizacja salda Balance z preferowanym oprogramowaniem księgowym. Aby uzyskać więcej informacji na temat aplikacji firm zewnętrznych, z którymi możesz się połączyć, zapoznaj się ze stroną aplikacji Plaid.

Kroki:

 1. Zaloguj się do aplikacji firmy zewnętrznej i wykonaj wskazane kroki, aby skonfigurować metodę płatności.
 2. Dodaj bank, aby natychmiast zweryfikować swoje konto po zalogowaniu się.
 3. Wybierz konto Shopify Balance.
 4. Na ekranie logowania zaloguj się do sklepu Shopify.
 5. W aplikacji firmy zewnętrznej wykonaj wskazane kroki, aby podłączyć swoje konto.

Włączanie powiadomień o niskim saldzie

Po aktywowaniu powiadomień o niskim saldzie, gdy saldo Twojego konta spadnie poniżej wstępnie ustawionej wartości, wysyłany jest e-mail. Domyślna wartość to 100. Powiadomienia są dostępne tylko na koncie głównym.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do Finanse > Balance.

 2. Na stronie Shopify Balance kliknij opcję Zarządzaj kontem.

 3. W sekcji Powiadomienia kliknij przełącznik, aby aktywować lub dezaktywować powiadomienia o niskim saldzie.

 4. Opcjonalnie: Kliknij Zmień kwotę, aby zmienić wartość salda konta, które spowoduje uruchomienie powiadomienia o niskim saldzie.

Zezwalaj pracownikom na wyświetlanie aktywności na koncie Balance

Możesz nadać swoim pracownikom uprawnienia do wyświetlania transakcji na koncie Shopify Balance oraz kwoty dostępnych środków.

Pracownicy z tymi uprawnieniami nie mogą wykonywać następujących czynności:

 • przelanie środków
 • zamawianie kart i zarządzanie nimi
 • wyświetlanie szczegółów konta
 • zarządzanie ustawieniami konta
 • wyświetlanie zestawień
 • przelewać środków między kontami Balance
 • tworzyć nowych kont

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Użytkownicy i uprawnienia.
 2. Kliknij pracownika, któremu chcesz nadać uprawnienia.
 3. W sekcji Uprawnienia wybierz opcję Wyświetl działania dla konta Balance.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Informacje o przepływie gotówki

Nakładka „Informacje o przepływie gotówki” pokazuje w skrócie przegląd przepływu gotówki z ostatnich dwóch miesięcy. Możesz porównać swój dochód z wydatkami, aby sprawdzić, czy zarabiasz, czy tracisz pieniądze. Zestawienie przedstawia wydatki w rozbiciu na pięć głównych kategorii wydatków, dzięki czemu możesz mieć pewność, że Twoje pieniądze będą wydane zgodnie z planem. Możesz również wyświetlić sumę na nadchodzącym rachunku Shopify.

Informacje dotyczące przepływu gotówki są dostępne na stronie głównej Balance dla wszystkich kont. Jeśli klikniesz konto, informacje o przepływie gotówki będą wyświetlane tylko dla tego konta.

Aby uzyskać bardziej szczegółowy przegląd finansów swojego sklepu, zapoznaj się z przeglądem finansów.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do Finanse > Balance.

 2. Opcjonalnie: Wybierz konto, aby wyświetlić informacje o przepływie gotówki tylko dla tego konta.

 3. W sekcji Przepływ gotówki w tym miesiącu kliknij Wyświetl wszystkie informacje.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo