Zarządzanie kontem Shopify Balance

Wersja

Na stronie Shopify Balance możesz uzyskać dostęp do operacji na koncie, przeglądać wyciągi i przelewać środki.

Aby dowiedzieć się więcej o karcie Shopify Balance, zapoznaj się z informacjami zawartymi w sekcji dotyczącej zarządzanie kartą. Aby dowiedzieć się więcej o programie nagród, zapoznaj się z sekcją dotyczącą nagród Shopify Balance.

Wymagania dotyczące konta Shopify Balance

Konta Shopify Balance są obecnie dostępne w wersji wczesnego dostępu i nie są udostępniane wszystkim sprzedawcom. Jeśli spełniasz kryteria, otrzymasz wiadomość e-mail z zaproszeniem do założenia konta Shopify Balance. Aby otworzyć konto Shopify Balance, musisz mieć:

 • sklep zlokalizowany w Stanach Zjednoczonych
 • ważny numer SSN (numer ubezpieczenia społecznego w USA)
 • telefon komórkowy, który odbiera wiadomości tekstowe
 • włączoną usługę Shopify Payments

Skonfiguruj swoje konto

Jeśli zapewniono Ci możliwość korzystania z Shopify Balance w wersji wczesnego dostępu, możesz wykonać następujące czynności, aby skonfigurować swoje konto.

Kroki

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do Finanse > Balance.

 2. Kliknij opcję Otwórz konto.

 3. Sprawdź informacje dotyczące Shopify Payments, a następnie kliknij opcję Potwierdź.

 4. Wprowadź swój numer SSN i numer telefonu komórkowego, a następnie kliknij opcję Potwierdź.

 5. Zaznacz pole, aby potwierdzić, że akceptujesz warunki Umowy dotyczącej konta Shopify Balance oraz Umowy dotyczącej karty Shopify Balance, w tym politykę prywatności partnerów będących instytucjami finansowymi i oświadczenie dotyczące podpisu elektronicznego, a następnie kliknij opcję Otwórz konto.

Po skonfigurowaniu konta Shopify Balance staje się ono kontem połączonym z Twoim kontem Shopify Payments. Twoje wypłaty zostaną zdeponowane na Twoim koncie Shopify Balance. Dotyczy to również wszelkiego finansowania, które otrzymujesz za pośrednictwem Shopify Capital.

Zarządzaj kontem

Po skonfigurowaniu konta możesz wykonywać wszelkie zadania związane z zarządzaniem na stronie Shopify Balance.

Wyświetl informacje o koncie Shopify Balance

Możesz wyświetlić numer swojego konta i kod banku.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do Finanse > Balance.

 2. Kliknij Zarządzaj kontem.

 3. Kliknij opcję Pokaż szczegóły.

Ze względów bezpieczeństwa może pojawić się prośba o ponowne uwierzytelnienie konta.

Wyświetl wyciągi z konta Shopify Balance

Możesz wyświetlić wyciągi z ostatnich 12 miesięcy.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do Finanse > Balance.

 2. Kliknij numer konta, a następnie kliknij opcję Pobierz miesięczne wyciągi.

 3. Obok miesięcznego wyciągu z konta, który chcesz pobrać, kliknij opcję Pobierz PDF.

Limity transakcji na koncie Shopify Balance

Twoje konto Shopify Balance ma dzienne limity wydatków dla różnych typów transakcji. Dzienne limity wydatków są resetowane o północy czasu UTC. Nie ma jednak limitu liczby transakcji, które można przetwarzać dziennie lub miesięcznie.

Dzienne limity transakcji Shopify Balance według typu transakcji.
Typ transakcji Dzienny limit
Wypłaty gotówki 1000
Wydatki na kartę 30 000
Przelewy ACH 50 000

Przelewanie środków na konto lub z konta Shopify Balance

Przelewy są wysyłane natychmiast, ale mogą upłynąć trzy dni robocze, zanim dotrą do odbiorcy. Obecnie można dokonać przelewu środków tylko w USD.

Przelewanie środków na konto Shopify Balance

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do Finanse > Balance.

 2. Kliknij Przenieś pieniądze.

 3. W obszarze Dodaj środki do konta Balance kliknij ikonę schowka, aby skopiować dane konta Shopify Balance.

 4. Zaloguj się na swoje konto firmowe lub zwykłe konto bankowe, z którego mają zostać pobrane środki.

 5. Wykonaj zwykłą procedurę przelewu środków stosowaną w Twoim banku, korzystając z danych konta Shopify Balance.

Przelew środków z konta Shopify Balance

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do Finanse > Balance.

 2. Kliknij Przenieś pieniądze.

 3. W sekcji Przelej środki z konta Balance wprowadź dane przelewu.

 4. Opcjonalnie: kliknij Dodaj konto, aby utworzyć nowego odbiorcę. W celu dokonania przelewu środków musisz mieć numer konta i kod banku dla odbiorcy płatności.

 5. Opcjonalnie: wprowadź opis. Opis ten pojawi się na koncie odbiorcy.

 6. Kliknij Dalej.

 7. Potwierdź, że dane są prawidłowe, a następnie kliknij opcję Przelej środki.

Ze względów bezpieczeństwa może pojawić się prośba o ponowne uwierzytelnienie konta.

Zmiana konta dla wypłat

Konto, na które wpłacasz przychody z Shopify Payments, możesz zmienić w dowolnym momencie.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do Finanse > Balance.

 2. Na stronie Shopify Balance kliknij opcję Zarządzaj kontem.

 3. Na stronie Konto Shopify Balance kliknij Zmień konto dla wypłat.

 4. W obszarze Potwierdź stare konto bankowe wprowadź informacje o koncie Shopify Balance.

 5. Wprowadź nowe informacje o koncie i kliknij Zapisz.

 6. Wybierz powód zmiany konta i kliknij przycisk Potwierdź.

 7. Kliknij Gotowe.

Informacje o przepływie gotówki

Nakładka „Informacje o przepływie gotówki” pokazuje w skrócie przegląd przepływu gotówki z ostatnich dwóch miesięcy. Możesz porównać swój dochód z wydatkami, aby sprawdzić, czy zarabiasz, czy tracisz pieniądze. Zestawienie przedstawia wydatki w rozbiciu na pięć głównych kategorii wydatków, dzięki czemu możesz mieć pewność, że Twoje pieniądze będą wydane zgodnie z planem. Możesz również wyświetlić sumę na nadchodzącym rachunku Shopify.

Aby uzyskać bardziej szczegółowy przegląd finansów swojego sklepu, zapoznaj się z przeglądem finansów.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do Finanse > Balance.

 2. W sekcji Przepływ gotówki w tym miesiącu kliknij Wyświetl wszystkie informacje.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo