Nagrody w formie rocznej stopy zwrotu (APY)

Dzięki Shopify Balance możesz zdobywać nagrody na podstawie środków posiadanych na koncie Shopify Balance w formie rocznej stopy zwrotu (APY).

Kwalifikowalność

Do otrzymania nagród APY kwalifikują się wszystkie konta Shopify Balance, które są otwarte i w dobrej kondycji. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z warunkami świadczenia usług Shopify Balance oraz warunkami dotyczącymi nagród w postaci rocznej stopy zwrotu Shopify Balance.

Zdobywanie nagród APY

Kwota nagrody APY dla Twojego konta Shopify Balance naliczana jest codziennie na podstawie salda zamknięcia i aktualnej stopy APY. Ta nagroda jest wypłacana co miesiąc na Twoje konto Shopify Balance. Stopa APY jest zmienna i może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Nagrody APY są naliczane na wszystkich kontach Shopify Balance. Jeśli masz kilka kont Shopify Balance, wówczas nagroda APY jest naliczana i wypłacana indywidualnie dla każdego konta, a nie tylko głównego konta Shopify Balance.

Wpłaty nagród APY

Nagroda APY jest wpłacana na Twoje Shopify Balance piątego dnia kolejnego miesiąca. Jeśli piąty dzień przypada w weekend lub święto, nagroda APY jest wpłacana następnego dnia roboczego. Nagroda wypłacana jest wyłącznie w pełnych centach, a jej minimalna wartość wynosi 0,01 USD.

Po zaksięgowaniu na koncie Shopify Balance nagroda APY jest naliczana co miesiąc, o ile wypłata nagrody APY nie zostanie wycofana. Data wypłaty może ulec zmianie według uznania Shopify. Data wypłaty może ulec zmianie według uznania Shopify.

Znajdź aktualne informacje o rocznej stopie zwrotu (APY)

Aktualną roczną stopę APY można znaleźć na stronie https://www.shopify.com/balance lub poprzez panel administracyjny Shopify.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do Finanse > Balance.
  2. Aktualna stopa APY znajduje się na karcie Informacje o przepływie gotówki.

Rezygnacja z otrzymywania nagród APY

Obecnie opcja rezygnacji z otrzymywania nagród APY za pośrednictwem Shopify Balance nie jest dostępna. Jeśli nie chcesz otrzymywać nagród APY z powodów osobistych lub religijnych, musisz zamknąć swoje konto Shopify Balance.

Przykłady obliczania nagród APY

Zapoznaj się z poniższymi przykładami, aby dowiedzieć się, w jaki sposób obliczane są nagrody APY i jaki wpływ mają na nie różne scenariusze. Te obliczenia nie uwzględniają dodatkowych wpłat lub wypłat w określonych okresach. Nagroda APY jest naliczana co miesiąc (jeśli nie nastąpi wypłata), a łączna kwota nagrody obejmuje wszystkie zyski w określonych okresach.

Stopa APY jest stopą roczną i każdego dnia naliczana jest mała jej część. Ta mała część jest określana jako proporcjonalna roczna stopa zwrotu (APY).

Scenariusz Stopa APY Obliczanie nagrody (dni w miesiącu x dzienne bilans zamykania x proporcjonalna stopa APY) Kwota nagrody Łączne saldo
Nowe konto zostało otwarte 1 czerwca z wpłatą 10 000 USD 5% 30 dni x 10 000 USD x 0,000134 40,20 USD 10 040,20 USD
5 lipca stopa APY wzrasta do 5,5% 5,5% (4 dni x 10 000 USD x 0,000134) + (27 dni x 10 040,20 USD x 0,000147) 45,21 $ 10 085,41 USD
Nowa wpłata 20 000 USD w dniu 1 sierpnia 5,5% (4 dni x 30 040,20 USD x 0,000147) + (27 dni x 30 085,41 USD x 0,000147) 137,07 USD 30 085,41 USD

W okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia na konto Shopify Balance wpłynęła kwota 222,48 USD z tytułu nagród APY.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo