Forstå Shopify Balance-belønninger basert på årlig prosentvis avkastning (APY)

Med Shopify Balance tjener du belønninger basert på midlene på Shopify Balance-kontoen din gjennom en årlig prosentvis avkastning (APY).

Kvalifisering

Alle Shopify Balance-kontoer som er åpne og i god stand er kvalifisert for å motta APY-belønninger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se vilkår for bruk av Shopify Balance og vilkår for bruk av avkastningsbelønninger for Shopify Balance.

Tjene APY-belønninger

APY-belønningsbeløpet for Shopify Balance-kontoen beregnes daglig, basert på avsluttende saldo og gjeldende APY-sats. Denne belønningen utbetales så månedlig til Shopify Balance-kontoen. APY-satsen er variabel, og kan endres uten varsel.

APY-belønninger påløper for alle Shopify Balance-kontoene dine. Hvis du har flere Shopify Balance-kontoer, påløper og utbetales APY-belønningen til hver konto enkeltvis, ikke bare hovedkontoen for Shopify Balance.

Innskudd av APY-belønninger

APY-belønninger overføres til Shopify Balance-kontoen den 5. i påfølgende måned. Hvis den 5. kommer i en helg eller høytid, blir APY-belønningen satt inn neste virkedag. Belønningen utbetales kun i hele cent med minimum 0,01 USD.

Når du har kreditert Shopify Balance-kontoen, legges APY-belønningen sammen på månedlig basis, forutsatt at betalingen av APY-belønningen ikke trekkes tilbake. Utbetalingsdatoen kan endres etter Shopifys vurdering.

Finn den gjeldende APY-satsen

Du finner den nyeste APY-satsen på https://www.shopify.com/balance eller gjennom Shopify-administrator.

Trinn:

  1. Fra Shopify-administrator går du til Økonomi > Balance.
  2. Den gjeldende APY-satsen finner du på Cashflow-innsiktskortet.

Velge å ikke motta APY-belønninger

For øyeblikket er det ikke mulig å velge å ikke motta APY-belønninger gjennom Shopify Balance. Hvis du ønsker å ikke motta APY-belønninger av personlige eller religiøse årsaker, må du stenge Shopify Balance-kontoen.

Eksempler på beregning av APY-belønninger

Gå gjennom følgende eksempler for å forstå hvordan APY-belønninger beregnes, og hvordan ulike scenarier påvirker dem. Disse beregningene tar utgangspunkt i ingen ytterligere innskudd eller uttak i de angitte periodene. APY-belønningen påløper månedlig hvis den ikke tas ut, og det totale belønningsbeløpet inkluderer alle inntekter i den angitte perioden.

APY-satsen er en årlig sats, og hver dag representerer en liten del av den prisen. Denne lille delen kalles den forholdsmessige APY-satsen.

Scenario APY-sats Belønningsberegning (dager i måneden x daglig avsluttende saldo x forholdsmessig APY-sats) Belønningsbeløp Total saldo
Ny konto åpnet 1. juni, med et innskudd på 10 000 USD 5 % 30 dager x 10 000 USD x 0,000134 40,20 USD 10 040,20 USD
APY-satsen øker til 5,5 % den 5. juli 5,5 % (4 dager x 10 000 USD x 0,000134) + (27 dager x 10 040,20 x 0,000147) $ 45,21 10 085,41 USD
Nytt innskudd på 20 000 USD den 1. august 5,5 % (4 dager x 30 040,20 x 0,000147) + (27 dager x 30 085,41 x 0,000147) 137,07 USD 30 085,41 USD

Fra 1. juni til 31. august har Shopify Balance-kontoen mottatt 222,48 USD i APY-belønninger.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis