Förstå Shopify Balance APY-bonus (årlig procentuell avkastning)

Med Shopify Balance kan du tjäna bonusar baserat på de medel som finns på ditt Shopify Balance-konto via en årlig procentuell avkastning (APY).

Behörighet

Alla öppna Shopify Balance-konton som är i god status är berättigade att få APY-bonusar. Om du vill ha mer information, se Shopify Balance användarvillkor och Shopify Balance användarvillkor för Yield Reward.

Tjäna APY-bonusar

APY-bonusbeloppet för ditt Shopify Balance-konto beräknas dagligen baserat på ditt utgående saldo och den aktuella APY-kursen. Denna bonus betalas sedan ut månatligen till ditt Shopify Balance-konto. APY-kursen är variabel och kan komma att ändras utan föregående meddelande.

APY-bonusar kapitaliseras i alla dina Shopify Balance-konton. Om du har flera Shopify Balance-konton så kapitaliseras APY-bonusen och betalas enskilt för varje konto, inte bara det primära Shopify Balance-kontot.

Insättningar av APY-bonusar

APY-bonusen sätts in på Shopify Balance-kontot den 5:e i följande månad. Om den 5:e infaller på en helg eller helgdag så kommer APY-bonusen att sättas in nästa arbetsdag. Bonusen betalas endast ut i hela cent med ett minimum på 0,01 USD.

Efter att APY-bonusen har krediterats ditt Shopify Balance-konto, så kommer den att slås ihop månadsvis, förutsatt att APY-bonusbetalningen inte tas ut. Utbetalningsdatumet kan ändras efter Shopifys gottfinnande.

Hitta nuvarande APY-kurs

Du kan hitta den senaste APY-kursen på https://www.shopify.com/balance eller via Shopify-admin.

Steg:

  1. Från din Shopify-administratör går du till Ekonomi > Saldo.
  2. Den aktuella APY-kursen finns på kortet Kassaflödesinsikter.

Avanmäla sig från att ta emot APY-bonusar

För närvarande är det inte möjligt att välja bort att få APY-bonusar via Shopify Balance. Om du på grund av personliga eller religiösa skäl inte vill acceptera APY-bonusar så måste du stänga ditt Shopify Balance-konto.

Exempel på beräkning av APY-bonus

Granska följande exempel för att förstå hur APY-bonusar beräknas och hur olika scenarier påverkar dem. Dessa beräkningar antar inte några ytterligare insättningar eller uttag under de angivna perioderna. APY-bonusen kapitaliseras månadsvis om den inte tas ut, och det totala bonusbeloppet inkluderar alla intäkter under de angivna perioderna.

APY-kursen är en årkurs, och varje dag motsvarar en liten del av den kursen. Denna små portioner kallas den proportionella APY-kursen.

Scenario APY-kurs Bonusberäkning (dagar i månaden x dagligt utgående saldo x proportionell APY-kurs) Bonusbelopp Totalt saldo
Nytt konto öppnat den 1 juni med en insättning på 10 000 USD 5 % 30 dagar x 10 000,00 USD x 0,000134 40,20 USD 10 040,20 USD
APY-kursen ökar till 5,5 % den 5 juli 5,5 % (4 dagar x 10 000,00 USD x 0,000134) + (27 dagar x 10 040,20 x 0,000147) 45,21 $ 10 085,41 USD
Ny insättning på 20 000 USD den 1 augusti 5,5 % (4 dagar x 30 040,20 x 0,000147) + (27 dagar x 30 085,41 x 0,000147) 137,07 USD 30 085,41 USD

Från den 1 juni till den 31 augusti har Shopify Balance tagit emot 222,48 USD i APY-bonusar.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis