การทำความเข้าใจกับรางวัลเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนต่อปี (APY) ของ Shopify Balance

เมื่อใช้ Shopify Balance คุณจะสามารถรับรางวัลได้ตามเงินที่มีอยู่ในบัญชี Shopify Balance ของคุณผ่านเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนต่อปี (APY)

สิทธิ์การใช้งาน

บัญชี Shopify Balance ทั้งหมดที่เปิดและอยู่ในสถานะที่ดีจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล APY หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ข้อกำหนดในการใช้บริการ Shopify Balance และ ข้อกำหนดในการใช้บริการรางวัลผลตอบแทนของ Shopify Balance

การรับรางวัล APY

จำนวนรางวัล APY สำหรับบัญชี Shopify Balance ของคุณจะผ่านการคำนวณทุกวันโดยใช้ยอดเงินหลังจากปิดบัญชีและอัตรา APY ปัจจุบัน โดยคุณจะได้รับรางวัลเป็นรายเดือนในบัญชี Shopify Balance ของคุณ อัตรา APY สามารถเปลี่ยนแปลงได้และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

รางวัล APY จะมีการสะสมในบัญชี Shopify Balance ของคุณทั้งหมด หากคุณมีบัญชี Shopify Balance หลายบัญชี รางวัล APY จะมีการสะสมและมีการชําระในแต่ละบัญชี โดยไม่ได้มีแค่เพียงในบัญชี Shopify Balance บัญชีหลักเท่านั้น

เงินฝากรางวัล APY

รางวัล APY จะนำฝากเข้าบัญชี Shopify Balance ในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป หากวันที่ 5 ตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ รางวัล APY จะนำฝากในวันทำการถัดไป รางวัลที่ได้รับจะเป็นเงินจำนวนเต็มในหน่วยเซ็นต์เท่านั้น โดยมีขั้นต่ำที่ $0.01

หลังจากที่เพิ่มเข้าบัญชี Shopify Balance ของคุณแล้ว รางวัล APY จะทบต้นทุกเดือน โดยมีข้อแม้ว่าการชำระเงินสำหรับรางวัล APY จะไม่ถูกถอนออก วันที่รับเงินสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของ Shopify

ค้นหาอัตรา APY ปัจจุบัน

คุณสามารถดูอัตรา APY ล่าสุดได้ที่ https://www.shopify.com/balance หรือผ่านส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

ขั้นตอน:

  1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ การเงิน > ยอดคงเหลือ
  2. สามารถดูอัตรา APY ปัจจุบันได้ที่บัตรข้อมูลเชิงลึกสำหรับกระแสเงินสด

การเลือกไม่รับรางวัล APY

ในปัจจุบัน การเลือกไม่รับรางวัล APY ผ่าน Shopify Balance จะไม่สามารถทำได้ หากคุณประสงค์จะไม่รับรางวัล APY เนื่องจากเหตุผลส่วนบุคคลหรือทางศาสนา คุณจำเป็นต้องปิดบัญชี Shopify Balance ของคุณ

ตัวอย่างการคํานวณรางวัล APY

ตรวจสอบตัวอย่างต่อไปนี้เพื่อทำความเข้าใจถึงวิธีคำนวณรางวัล APY และรู้ว่าสถานการณ์ต่างๆ ส่งผลต่อการคำนวณอย่างไร การคํานวณเหล่านี้จะไม่รวมการฝากหรือการถอนเงินเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาที่ระบุ รางวัล APY จะมีการคิดทบเป็นรายเดือนหากไม่มีการถอนออก และจํานวนเงินรางวัลทั้งหมดจะรวมรายรับทั้งหมดในช่วงระยะเวลาที่ระบุ

อัตรา APY คืออัตรารายปี และในแต่ละวันจะเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของอัตรานั้น ซึ่งส่วนเล็กๆ นี้เรียกว่าอัตรา APY ตามสัดส่วน

สถานการณ์ อัตรา APY การคํานวณรางวัล (จำนวนวันในเดือนนั้นๆ x ยอดเงินหลังจากปิดบัญชีประจำวัน x อัตรา APY ตามสัดส่วน) จํานวนเงินรางวัล ยอดคงเหลือทั้งหมด
เปิดบัญชีใหม่เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พร้อมฝากเงิน $10,000 5% 30 วัน x $10,000.00 x 0.000134 $40.20 $10,040.20
อัตรา APY เพิ่มขึ้นเป็น 5.5% ในวันที่ 5 กรกฎาคม 5.5% (4 วัน x $10,000.00 x 0.000134) + (27 วัน x $10,040.20 x 0.000147) $45.21 $10,085.41
เงินฝากใหม่ $20,000 ในวันที่ 1 สิงหาคม 5.5% (4 วัน x $30,040.20 x 0.000147) + (27 วัน x $30,085.41 x 0.000147) $137.07 $30,085.41

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนถึงวันที่ 31 สิงหาคม บัญชี Shopify Balance จะได้รับ $222.48 จากรางวัล APY

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี