รางวัลเงินคืนของ Shopify Balance

บัญชีผู้ใช้ Shopify Balance มีรางวัลมากมายเมื่อทำการซื้อที่เป็นไปตามข้อกำหนดและใช้บัตร Shopify Balance ในการชำระเงิน รางวัลปัจจุบันทั้งหมดจะปรากฏบนหน้ารางวัลของ Shopify Balance ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

Shopify ร่วมมือกับ Stripe, Inc. และบริษัทในเครือ รวมถึงพาร์ทเนอร์สถาบันการเงิน ซึ่งประกอบด้วย Celtic Bank และ Evolve Bank & Trust และ Member FDIC เพื่อให้บริการโอนเงิน บริการธนาคาร และบริการออกบัตรเครดิต

ภาพรวมรางวัลเงินคืนของ Shopify Balance

เมื่อคุณทำการซื้อที่ตรงตามคุณสมบัติจาก Shopify โดยใช้บัตร Shopify Balance ระบบจะฝากเงินเข้าบัญชี Shopify Balance ของคุณตามจำนวนเปอร์เซ็นต์ของราคาที่ซื้อสูงสุดปีละไม่เกิน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยเงินฝากดังกล่าวไม่รวมการคืนเงินจากพาร์ทเนอร์ของ Shopify เอาไว้ ระบบจะฝากเงินที่ได้รับคืนเข้าบัญชี Shopify Balance ของคุณเป็นประจำทุกเดือน ทั้งนี้ ขีดจำกัดเงินคืนจำนวน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีนี้จะรีเซ็ตในวันที่ 1 มกราคม ไม่ว่าคุณจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนมากน้อยเพียงใดในปีที่ผ่านมา และขีดจำกัดดังกล่าวจะไม่ทบต่อไปยังปีถัดไป

ข้อกำหนดด้านคุณสมบัติสำหรับรางวัลเงินคืนของ Shopify Balance

หากต้องการมีสิทธิ์รับรางวัลเงินคืน คุณต้องตั้งค่าบัตร Shopify Balance บัตรจริงหรือแบบเสมือนให้เป็นบัตรในวิธีการชำระเงินหลักของคุณ

ใช้บัตร Balance ของคุณเพื่อชำระใบเรียกเก็บเงิน Shopify และรับรางวัลเงินคืน

คุณจะได้รับเงินคืน 2% จากการซื้อที่เป็นไปตามข้อกำหนด (รวมถึง Shopify Shipping, อีเมล Shopify, แอป, โดเมนแบบกำหนดเอง และธีม) เมื่อคุณชำระใบเรียกเก็บเงินจาก Shopify ด้วยบัตร Shopify Balance แบบเสมือนหรือบัตรจริง

การตั้งค่าตัวเลือก 1:

  1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ การเงิน > Balance > หลัก
  2. ในส่วนบัตร Balance ของคุณ ให้คลิก “เริ่มรับเงินคืน
  3. ในกล่องโต้ตอบ “ใช้บัตร Balance สำหรับใบเรียกเก็บเงินจาก Shopify” ให้คลิก “ใช้บัตร Balance สำหรับใบเรียกเก็บเงินจาก Shopify

การตั้งค่าตัวเลือก 2:

  1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ การเงิน > ยอดคงเหลือ
  2. ในส่วนกระแสเงินสดเดือนนี้ ให้คลิก “ดูข้อมูลเชิงลึกทั้งหมด
  3. ในส่วนใบเรียกเก็บเงิน Shopify ที่กำลังจะมาถึง ให้คลิก “เชื่อมต่อ Shopify Balance กับการเรียกเก็บเงิน

ธุรกรรมที่มีสิทธิ์รับรางวัลเงินคืน

ธุรกรรมต่างๆ มีสิทธิ์รับรางวัลเงินคืนเมื่อใช้บริการผ่านบัตร Shopify Balance

ธุรกรรมการคืนเงินที่เป็นไปตามข้อกำหนดของ Shopify Balance
ประเภทธุรกรรม จำนวนเปอร์เซ็นต์ของเงินที่ได้รับคืน
ใบเรียกเก็บเงิน Shopify 2%
การซื้อ Shopify Shipping 2%
Shopify Email 2%
แคมเปญโฆษณาการตลาดกับ Google, Facebook, Instagram, Pinterest และ Tiktok 2%
แอปจาก Shopify App Store 2%
ธีมจากร้านค้าธีม 2%
โดเมนแบบกำหนดเองที่ซื้อผ่าน Shopify 2%
แคมเปญโฆษณาทางการตลาดที่มี Snapchat 10%

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี