Phần thưởng hoàn tiền từ Shopify Balance

Tài khoản Shopify Balance tặng một số phần thưởng cho các giao dịch mua hàng đủ điều kiện được thực hiện bằng thẻ Shopify Balance. Tất cả phần thưởng hiện tại được liệt kê trên trang phần thưởng Shopify Balance của trang quản trị Shopify.

Shopify hợp tác với Stripe, Inc. và các công ty liên kết cũng như các đối tác là tổ chức tài chính bao gồm Celtic Bank và Evolve Bank & Trust, Ngân hàng thành viên của FDIC để cung cấp dịch vụ chuyển tiền, dịch vụ ngân hàng và dịch vụ phát hành.

Tổng quan về phần thưởng hoàn tiền từ Shopify Balance

Khi bạn thực hiện giao dịch mua đủ điều kiện từ Shopify bằng thẻ Shopify Balance, một tỷ lệ phần trăm giá mua sẽ được gửi vào tài khoản Shopify Balance của bạn, tối đa 2000 USD một năm. Khoản tiền gửi không bao gồm khoản hoàn tiền từ các đối tác của Shopify. Khoản hoàn tiền được gửi vào tài Shopify Balance của bạn mỗi tháng. Giới hạn 2000 USD hằng năm này được đặt lại vào ngày 1 tháng 1, bất kể số tiền hoàn lại bạn đã nhận được trong năm trước. Giới hạn không được tính cho năm mới.

Yêu cầu về tư cách hợp lệ để nhận phần thưởng hoàn tiền từ Shopify Balance

Để đủ điều kiện nhận phần thưởng hoàn tiền, bạn phải thiết lập thẻ Shopify Balance vật lý hoặc phi vật lý làm thẻ cho phương thức thanh toán chính.

Sử dụng thẻ Balance cho hóa đơn Shopify để nhận phần thưởng hoàn tiền

Bạn có thể nhận hoàn tiền 2% từ các giao dịch mua đủ điều kiện (bao gồm Shopify Shipping, Shopify Email, ứng dụng, miền tùy chỉnh và chủ đề) khi thanh toán hóa đơn Shopify bằng thẻ Shopify Balance vật lý hoặc phi vật lý.

Tùy chọn thiết lập 1:

  1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Balance > Chính.
  2. Trong mục Thẻ Balance, nhấp vào Bắt đầu nhận hoàn tiền.
  3. Trong hộp thoại Sử dụng thẻ Balance cho hóa đơn Shopify, nhấp vào Sử dụng thẻ Balance cho hóa đơn Shopify.

Thiết lập tùy chọn 2:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Số dư.
  2. Trong mục Dòng tiền tháng này, nhấp vào Xem tất cả thông tin chuyên sâu.
  3. Trong mục Hóa đơn Shopify sắp tới, nhấp vào Kết nối Shopify Balance để thanh toán.

Giao dịch đủ điều kiện nhận phần thưởng hoàn tiền

Nhiều giao dịch đủ điều kiện nhận phần thưởng hoàn tiền khi được thực hiện bằng thẻ Shopify Balance.

Giao dịch hoàn tiền đủ điều kiện của Shopify Balance.
Loại giao dịch Tỷ lệ phần trăm hoàn tiền
Hóa đơn Shopify 2%
Mua hàng qua Shopify Shipping 2%
Shopify Email 2%
Các chiến dịch quảng cáo tiếp thị với Google, Facebook, Instagram, Pinterest và Tiktok 2%
Các ứng dụng trên Shopify App Store 2%
Các chủ đề từ cửa hàng chủ đề 2%
Miền tùy chỉnh đã mua qua Shopify 2%
Chiến dịch quảng cáo tiếp thị bằng Snapchat 10%

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí