Tìm hiểu về phần thưởng Tỷ suất lợi nhuận hằng năm (APY) của Shopify Balance

Với Shopify Balance, bạn có thể nhận được phần thưởng theo số tiền có trong tài khoản Shopify Balance của mình dưới dạng Tỷ suất lợi nhuận hằng năm (APY).

Tính đủ điều kiện

Tất cả các tài khoản Shopify Balance đang hoạt động và ở trạng thái tốt đều đủ điều kiện để nhận phần thưởng APY. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Điều khoản dịch vụ của Shopify BalanceĐiều khoản dịch vụ Phần thưởng lợi nhuận của Shopify Balance.

Nhận phần thưởng APY

Số tiền thưởng APY cho tài khoản Shopify Balance được tính hằng ngày dựa trên số dư cuối kỳ và tỷ suất APY hiện tại. Sau đó, phần thưởng này sẽ được trao hằng tháng vào tài Shopify Balance của bạn. Tỷ suất APY không cố định và có thể thay đổi mà không cần thông báo.

Phần thưởng APY được tích lũy trong tất cả tài khoản Shopify Balance của bạn. Nếu bạn có nhiều tài khoản Shopify Balance thì phần thưởng APY sẽ được tích lũy và thanh toán riêng cho từng tài khoản, không chỉ tài khoản Shopify Balance chính.

Tiền gửi phần thưởng APY

Phần thưởng APY được gửi vào tài khoản Shopify Balance vào ngày 5 tháng tiếp theo. Nếu ngày 5 rơi vào cuối tuần hoặc ngày lễ thì phần thưởng APY sẽ được gửi vào ngày làm việc tiếp theo. Phần thưởng chỉ được trao bằng tiền với đơn vị tối thiểu là 0,01 USD.

Sau khi được ghi có vào tài khoản Shopify Balance, phần thưởng APY được cộng dồn hằng tháng với điều kiện bạn không rút khoản thanh toán tiền thưởng APY. Ngày quyết toán có thể thay đổi tùy theo quyết định của Shopify.

Tìm tỷ suất APY hiện tại

Bạn có thể xem tỷ suất APY mới nhất tại https://www.shopify.com/balance hoặc qua trang quản trị Shopify.

Bước:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Số dư.
  2. Có thể tìm thấy tỷ suất APY hiện tại trên thẻ Thông tin dòng tiền.

Chọn không nhận phần thưởng APY

Hiện tại, bạn không thể chọn không nhận phần thưởng APY qua Shopify Balance. Nếu không muốn nhận phần thưởng APY vì lý do cá nhân hoặc tôn giáo, bạn cần đóng tài khoản Shopify Balance của mình.

Ví dụ về cách tính phần thưởng APY

Xem xét các ví dụ sau để tìm hiểu cách tính phần thưởng APY và mức độ ảnh hưởng của nhiều trường hợp đối với phần thưởng APY. Các phép tính này giả định không có khoản tiền gửi hoặc khoản tiền rút bổ sung trong khoảng thời gian cụ thể. Phần thưởng APY được cộng gộp hằng tháng nếu không được rút và tổng số tiền thưởng bao gồm tất cả thu nhập trong khoảng thời gian cụ thể.

Tỷ suất APY là tỷ suất hàng năm và mỗi ngày đại diện cho một phần nhỏ trong tỷ suất đó. Phần nhỏ này được gọi là tỷ suất APY theo tỷ lệ.

Trường hợp Tỷ suất APY Phép tính phần thưởng (số ngày trong tháng x số dư cuối kỳ hằng ngày x tỷ suất APY theo tỷ lệ) Số tiền thưởng Tổng số dư
Tài khoản mới mở vào ngày 1 tháng 6 với khoản tiền gửi 10.000 USD 5% 30 ngày x 10.000,00 USD x 0,000134 40,20 USD 10.040,20 USD
Tỷ suất APY tăng lên 5,5% vào ngày 5 tháng 7 5,5% (4 ngày x 10.000,00 USD x 0,000134) + (27 ngày x 10.040,20 x 0,000147) 45,21 $ 10.085,41 USD
Khoản tiền gửi mới 20.000 USD vào ngày 1 tháng 8 5,5% (4 ngày x 30.040,20 x 0,000147) + (27 ngày x 30.085,41 x 0,000147) 137,07 USD 30.085,41 USD

Từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 31 tháng 8, tài khoản Shopify Balance đã nhận được 222,48 USD tiền thưởng APY.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí