Tìm hiểu về Phần thưởng từ đối tác

Shopify đang mở rộng chương trình tặng thưởng để thêm nhiều dịch vụ đa dạng từ các đối tác bên thứ ba. Để nhận được phần thưởng từ đối tác, bạn phải chủ động đổi những phần thưởng này để tận dụng ưu đãi.

Phần thưởng do Đối tác của Shopify cung cấp không được tính vào giá trị tối đa 2000 USD đối với phần thưởng hoàn tiền của bạn.

Tổng quan về Phần thưởng từ đối tác

Trong khuôn khổ chương trình tặng thưởng, Apple hiện đang hoàn tiền cho một số giao dịch mua trang thiết bị nhất định. Để biết thêm chi tiết về ưu đãi hoàn tiền của Apple và phần thưởng từ các đối tác khác, bạn có thể truy cập trang phần thưởng trên trang quản trị Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí