Ceny zależne od wolumenu

Ceny zależne od wolumenu pozwalają na określenie minimalnych i maksymalnych ilości, jak również przyrostów ilościowych.

Po utworzeniu cennika i wybraniu opcji Rabat ilościowy wprowadzasz cenę hurtową dla każdego produktu. Jeśli Twoje produkty mają warianty, możesz wprowadzić inną cenę dla każdego wariantu lub możesz zastosować cenę produktu do cen wariantów.

Na cenniki oferujące stałe ceny nie mają wpływu zmiany cen produktów w sklepie online.

Po wybraniu rabatu ilościowego możesz również wprowadzić następujące dostosowania.

Ustaw minimalne i maksymalne ilości

Możesz ustawić zarówno minimalną ilość, jak i maksymalną ilość dla pojedynczych produktów i wariantów podczas tworzenia listy rabatów ilościowych. Twoi klienci muszą zamówić wystarczającą ilość produktu, aby spełnić lub przekroczyć ilość minimalną, ale nie mogą przekroczyć ilości maksymalnej. Na przykład, możesz wymagać, aby klienci zamawiali co najmniej 25 koszulek, ale nie więcej niż 100 (tak, aby żaden klient nie mógł kupić wszystkich Twoich koszulek).

Można również ustawić wielokrotność ilości, a także ilości minimalne i maksymalne. Gdy te ustawienia są aktywowane, klienci mogą zamawiać wielokrotności ilości mieszczące się w zakresie od ilości minimalnej do maksymalnej.

Minimalne ilości dla zamówienia możesz ustawić dla indywidualnych klientów oraz swojego sklepu.

Ustaw przyrosty ilości

Podczas tworzenia listy Cen zależnych od wolumenu można ustawić liczbę jednostek, według których produkt jest grupowany i sprzedawany razem. Na przykład, jeśli sprzedajesz skarpety w opakowaniach po sześć sztuk, wprowadź 6 w kolumnie Przyrosty.

Ustawianie cen zależnych od wolumenu

Po utworzeniu listy rabatów ilościowych możesz ustawić progi (podziały ilości) dla rabatu ilościowego. Możesz to zrobić na dwa sposoby:

  • Ceny zależne od wolumenu dla wariantów
  • Ceny zależne od wolumenu dla produktów

Rabat ilościowy dla wariantów umożliwia oferowanie obniżonych stawek opartych na ilości określonego wariantu, który jest zamawiany. Na przykład, oferujemy koszulkę, która ma mały, średni i duży rozmiar w cenie detalicznej 5 USD. Możesz ustawić podziały ilości dla każdego wariantu produktu, które działają niezależnie od siebie. Ta opcja cenowa jest dobrym wyborem, jeśli masz konkretne warianty, dla których chcesz zaoferować ceny specjalne.

Jeśli wolisz ustawić podziały ilości, które działają bez względu na to, który wariant klienci zdecydują się wybrać, możesz użyć rabatu ilościowego dla produktów. Rabat ilościowy dla produktów umożliwia ustalenie cen, które są oferowane klientom na podstawie łącznej zamówionej ilości dla tego produktu, niezależnie od wybranych wariantów.

Na przykład oferujesz klientowi kupującemu odzież następujące ceny zależne od wolumenu:

Przykład progów cen zależnych od wolumenu
Próg ilościowy 1 Próg ilościowy 2 Próg ilościowy 3
Minimalna ilość Cena hurtowa Minimalna ilość Cena hurtowa Minimalna ilość Cena hurtowa
1 5,00 USD 50 4,50 USD 75 3,00 USD

W tym przykładzie, jeśli klient zamówił 35 koszul, to zapłaci 5 USD za każdą koszulę (próg ilościowy 1), a łącznie 175 USD. Jeśli klient zamówił 80 koszul, to zapłaci 3 USD za każdą koszulę (próg ilościowy 2), a łącznie 240 USD i tak dalej.

Podczas tworzenia cennika z cenami produktów zależnych od wolumenu nie musisz ustalać takich samych cen i przyrostów we wszystkich wariantach. Jeśli chcesz, możesz ustalić różne progi ilościowe i przyrosty dla każdego z wariantów.

W poniższej tabeli przedstawiono inne przykłady cen zależnych od wolumenu.

Przykłady cen zależnych od wolumenu
Ceny Próg ilościowy Liczba zamówionych koszul Kwota zamówienia
Kup 49 za 5 USD za sztukę od 0 do 49 35 175 $
Kup 74 za 4,5 USD za sztukę 50 do 74 60 270 USD
Kup 75 za 4 USD za sztukę 75 i w górę 80 420 USD

Powiązane linki

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo