Định giá theo số lượng

Giảm giá theo số lượng hỗ trợ số lượng tối thiểu và tối đa, cũng như số lượng gia tăng.

Khi bạn tạo bảng giá và chọn Volume pricing (Giảm giá theo số lượng), bạn nhập giá bán buôn cho từng sản phẩm. Nếu sản phẩm có nhiều mẫu mã, bạn có thể nhập mức giá khác cho từng mẫu mã, hoặc bạn áp dụng giá sản phẩm cho giá mẫu mã.

Khi bạn thay đổi giá sản phẩm trên cửa hàng trực tuyến, bảng giá có giá cố định sẽ không bị ảnh hưởng.

Khi chọn Volume pricing (Giảm giá theo số lượng), bạn cũng có thể thực hiện các tùy chỉnh sau.

Đặt số lượng tối thiểu và tối đa

Bạn có thể đặt cả số lượng tối thiểu và số lượng tối đa cho sản phẩm, mẫu mã riêng biệt khi tạo danh sách Giảm giá theo số lượng. Khách hàng cần đặt đủ sản phẩm để đáp ứng hoặc vượt quá số lượng tối thiểu, nhưng không vượt quá số lượng tối đa. Ví dụ: Bạn có thể yêu cầu khách hàng đặt ít nhất 25 áo sơ mi, nhưng không quá 100 chiếc (để không có khách hàng nào mua được tất cả áo sơ mi của bạn).

Bạn cũng có thể thiết lập gia tăng số lượng, cũng như đặt số lượng tối thiểu và tối đa. Khi bật các cài đặt này, khách hàng có thể đặt hàng theo số lượng gia tăng nằm trong phạm vi tối thiểu và tối đa.

Bạn có thể đặt số lượng tối thiểu cho một đơn hàng đối với khách hàng cá nhân cũng như cửa hàngcủa mình.

Thiết lập số lượng gia tăng

Khi tạo danh sách Giảm giá theo số lượng, bạn có thể đặt số lượng đơn vị sản phẩm theo nhóm và bán cùng nhau. Ví dụ: Nếu bạn bán tất theo gói 6 chiếc, hãy nhập 6 vào cột Số lượng gia tăng.

Đặt giảm giá theo số lượng

Khi tạo danh sách Giảm giá theo số lượng, bạn có thể đặt ngưỡng (khoảng số lượng) được hưởng giảm giá theo số lượng. Có thể thực hiện điều này theo hai cách:

  • Giảm giá theo số lượng mẫu mã
  • Giảm giá theo số lượng sản phẩm

Giảm giá theo số lượng mẫu mã cho phép bạn đưa ra mức giá đã chiết khấu theo số lượng của mẫu mã cụ thể đang được đặt hàng. Ví dụ: Bạn chào bán áo sơ mi có kích cỡ nhỏ, trung bình và lớn với giá bán lẻ là 100.000 đồng. Bạn có thể đặt mức giảm giá theo số lượng riêng cho từng mẫu mã của sản phẩm. Tùy chọn giảm giá này phù hợp nếu bạn muốn đưa ra mức giá đặc biệt cho những mẫu mã cụ thể.

Thay vào đó, nếu bạn muốn đặt khoảng số lượng sẽ áp dụng giảm giá, cho khách hàng lựa chọn mẫu mã nào, bạn có thể sử dụng Giảm giá theo số lượng sản phẩm. Giảm giá theo số lượng sản phẩm cho phép bạn đặt các mức giá theo tổng số lượng đặt hàng của sản phẩm đó, cho dù khách hàng lựa chọn mẫu mã nào.

Ví dụ: Bạn cung cấp cho khách mua hàng may mặc giảm giá theo số lượng sản phẩm như sau:

Ví dụ về ngưỡng giảm giá theo số lượng
Ngưỡng giảm giá theo số lượng 1 Ngưỡng giảm giá theo số lượng 2 Ngưỡng giảm giá theo số lượng 3
Số lượng tối thiểu Giá bán buôn Số lượng tối thiểu Giá bán buôn Số lượng tối thiểu Giá bán buôn
1 5,00 USD 50 4,50 USD 75 3,00 USD

Trong ví dụ này, nếu khách hàng đặt 35 áo sơ mi, họ sẽ thanh toán 100.000 đồng cho mỗi áo (mức giảm theo số lượng 1) với tổng số tiền 3.500.000 đồng. Nếu khách hàng đặt 80 áo sơ mi, họ sẽ thanh toán 60.000 đồng cho mỗi áo (ngưỡng số lượng 2) với tổng số tiền 4.800.000 đồng, v.v.

Khi bạn tạo danh sách giảm giá theo số lượng sản phẩm, giá và số lượng gia tăng giữa các mẫu mã không nhất thiết phải giống nhau. Nếu chọn, bạn có thể chọn nhiều ngưỡng số lượng và số lượng gia tăng cho từng mẫu mã.

Bảng dưới đây cho thấy các ví dụ khác về giảm giá theo số lượng.

Ví dụ về giảm giá theo số lượng
Định giá Mức giảm theo số lượng Số lượng áo sơ mi đã đặt hàng Số tiền của đơn hàng
Mua 49 áo với giá 5 USD/chiếc 0 đến 49 35 4.025.000 đồng‬
Mua 74 áo với giá 4,5 USD/ chiếc 50 đến 74 60 270 USD
Mua 75 áo với giá 4 USD/chiếc 75 trở lên 80 420 USD

Liên kết có liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí