Di chuyển từ kênh bán buôn Plus sang B2B on Shopify

B2B on Shopify là bộ tính năng của bên thứ nhất được tích hợp vào Trang quản trị Shopify, cho phép bạn bán hàng giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) trực tiếp từ cửa hàng trực tuyến.

Nhờ B2B on Shopify, bạn có thể truy cập các tính năng tùy chỉnh trên nền tảng Shopify như chủ đề, API, Thị trường và Chức năng để hỗ trợ doanh nghiệp bán buôn. Bạn có thể chọn vận hành cửa hàng hỗn hợp chấp nhận cả đơn hàng B2B và đơn hàng bán trực tiếp cho người tiêu dùng, hoặc cửa hàng chuyên biệt chỉ phục vụ khách hàng B2B.

Để tìm hiểu thêm về cách di chuyển sang B2B on Shopify và so sánh với kênh bán buôn Plus, tham khảo danh sách kiểm tra khi di chuyển kênh bán buôn sang B2B on Shopifycâu hỏi thường gặp.

B2B on Shopify liên tục phát triển và thường xuyên được bổ sung các tính năng mới. Nếu sử dụng các tính năng trên kênh bán buôn Plus hiện không được hỗ trợ trên B2B on Shopify, bạn có thể chọn chờ di chuyển cho đến khi có các tính năng đó hoặc liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify để biết thêm thông tin. Tìm hiểu thêm về B2B on Shopify và các tính năng sắp ra mắt.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí