Nhập sản phẩm

Nhập sản phẩm sẽ dùng trong cửa hàng bán buôn bằng cách sử dụng tệp CSV, rồi cung cấp sản phẩm trên Kênh bán buôn.

Trước khi bắt đầu

Trong tệp CSV, bạn sẽ thấy hữu ích khi thêm thẻ để giúp quản lý sản phẩm sau khi nhập. Thêm thẻ cho sản phẩm trong tệp CSV trước khi nhập dữ liệu sẽ nhanh hơn là thêm sau khi nhập dữ liệu. Ví dụ:

 • Nếu bạn tự động hóa việc quản lý bộ sưu tập và có bộ lọc sử dụng thẻ sản phẩm, hãy thêm các thẻ này cho sản phẩm trong tệp CSV.
 • Gắn cho sản phẩm bán buôn một thẻ có thể xác định dữ liệu nhập vào để bạn tìm thấy được sản phẩm đó và cung cấp trong Kênh bán buôn.

Nhập sản phẩm

Cách nhập sản phẩm:

 1. Sử dụng mẫu CSV sản phẩm tạo tệp CSV để nhập sản phẩm bán buôn. Xem Cách nhập sản phẩm bằng tệp CSV.

  • Nếu bạn sử dụng thẻ cho sản phẩm, hãy thêm thẻ vào tệp CSV để các sản phẩm được gắn thẻ khi nhập.
  • Gắn cho sản phẩm bán buôn một thẻ có thể xác định dữ liệu nhập. Bạn sẽ sử dụng thẻ nhập này trong trang quản trị Shopify để tìm sản phẩm mới nhập để có thể cung cấp sản phẩm đó trong Kênh bán buôn. Ví dụ: Thẻ có ngày và dấu thời gian hoặc có nguồn sản phẩm.
 2. Nhập sản phẩm.

 3. Đăng sản phẩm mới nhập lên Kênh bán buôn:

  1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Sản phẩm.
  2. Nhấp vào Filter Products (Lọc sản phẩm).
  3. Trong menu thả xuống Show all products where (Hiển thị tất cả sản phẩm), chọn Tagged with (Được gắn thẻ) và nhập vào thẻ nhập mà bạn đã tạo ở bước 1.
  4. Nhấp vào Add Filter (Thêm bộ lọc). Thao tác này áp dụng bộ lọc để hiển thị các sản phẩm mới nhập.
  5. Chọn tất cả sản phẩm trong bảng, nhấp vào Bulk Edit (Chỉnh sửa hàng loạt), nhấp vào Make products available (Đặt sản phẩm là có hàng), rồi bật tùy chọn Wholesale (Bán buôn).

Sản phẩm đã được nhập vào trang quản trị Shopify và hiện đã có trên Kênh bán buôn.

Bạn có thể xác minh rằng sản phẩm đã được đăng và có trên Kênh bán buôn trong trang của sản phẩm.

Liên kết có liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí