Bán buôn

Bạn có thể dùng Shopify để bán buôn sản phẩm cho các doanh nghiệp khác. Bạn có thể bán hàng trên trung tâm Handshake hoặc tạo cửa hàng riêng có mật khẩu bảo vệ. Chọn một tùy chọn phù hợp với quy mô và độ phức tạp của doanh nghiệp bán buôn của bạn.

Bán hàng trên trung tâm Handshake

Bạn có thể sử dụng kênh bán hàng Handshake để bán hàng trên trung tâm Handshake. Trung tâm Handshake là trung tâm bán buôn kết nối thương nhân bán buôn Shopify được phê duyệt với nhà bán lẻ.

Bạn cần đăng ký bán hàng trên trung tâm Handshake. Nếu đơn đăng ký được phê duyệt, bạn có thể cài đặt kênh bán hàng Handshake vào trang quản trị Shopify và đăng tải doanh nghiệp bán buôn cũng như sản phẩm của bạn lên trung tâm Handshake. Tìm hiểu thêm về bán hàng trên trung tâm Handshake.

Tạo cửa hàng riêng có mật khẩu bảo vệ

Bạn có thể thêm kênh bán buôn vào trang quản trị Shopify để tạo cửa hàng riêng có mật khẩu bảo vệ, được mở rộng từ cửa hàng trực tuyến. Bạn có thể đưa ra giá tùy chỉnh cho khách hàng mua buôn và xử lý đơn hàng bán buôn trong trang quản trị Shopify của cửa hàng hiện tại.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí