Kênh bán buôn

Kênh bán buôn cho phép bạn mở rộng việc kinh doanh thành bán buôn bằng cách tạo cửa hàng riêng, có mật khẩu bảo vệ, được mở rộng từ cửa hàng trực tuyến. Có thể theo dõi toàn bộ đơn hàng và khách hàng bán buôn trong trang quản trị Shopify của cửa hàng hiện tại.

Cửa hàng bán buôn dựa trên cửa hàng trực tuyến nên bạn có thể cung cấp cho người mua buôn (ở đây được gọi là khách hàng bán buôn) các sản phẩm giống như cung cấp cho khách của cửa hàng trực tuyến, nhưng với mức giá khác. Bạn cũng có thể thêm các sản phẩm chỉ bán buôn để chỉ có tại cửa hàng bán buôn.

Trên trang này

Tách cửa hàng

Cửa hàng bán buôn có một cửa hàng khác (và yêu cầu thông tin đăng nhập khác) trong cửa hàng trực tuyến của bạn. Khách hàng không thể truy cập vào cửa hàng trực tuyến từ cửa hàng bán buôn.

Trong cửa hàng bán buôn, khách hàng chỉ có thể xem và đặt hàng sản phẩm có trong bảng giá được chỉ định cho họ. Bạn có thể bán các sản phẩm trong cửa hàng bán buôn giống như trong cửa hàng trực tuyến bằng cách thêm các sản phẩm này vào bảng giá và chỉ định khách hàng cho bảng giá này.

Các công cụ tìm kiếm như Google hoặc Bing không chỉ đến trang và sản phẩm trong cửa hàng bán buôn. Do đó, các cửa hàng này không xuất hiện trong các kết quả tìm kiếm trực tuyến.

Giá tùy chỉnh

Bạn có thể tùy chỉnh giá cho khách hàng bán buôn theo những cách sau:

  • Đặt ưu đãi giảm giá theo tỷ lệ phần trăm cho toàn bộ cửa hàng hoặc cho các bộ sưu tập
  • Đặt giá cố định cho sản phẩm và mẫu mã trong bảng giá
  • Đưa ra các mức giá khác nhau cho các khách hàng bán buôn khác nhau
  • Đặt quy tắc giảm giá theo số lượng cho sản phẩm và mẫu mã

Xử lý đơn hàng

Sau khi bạn mời khách hàng kích hoạt tài khoản cửa hàng bán buôn, khách hàng có thể đăng nhập và tạo đơn đặt hàng. Những đơn hàng này xuất hiện dưới dạng đơn hàng nháp trong trang quản trị Shopify. Khi nhận được đơn hàng nháp, bạn có thể xử lý theo những cách sau:

Những điều cần cân nhắc khi sử dụng kênh bán buôn

Khi bạn sử dụng kênh bán buôn, hãy cân nhắc những điều sau:

  • Kênh bán buôn không thể tích hợp với các hệ thống bên ngoài hoặc các ứng dụng bên thứ ba. Nếu bạn muốn để cửa hàng hiện diện với đối tượng toàn cầu, hãy cân nhắc sử dụng cửa hàng mở rộng.
  • Kênh bán buôn chỉ hiển thị giá đã tính thuế. Để hiển thị cả giá tính thuế và chưa tính thuế, cân nhắc sử dụng cửa hàng mở rộng.

Liên kết có liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí