Kênh bán buôn

Cửa hàng bán buôn có nền tảng là cửa hàng trực tuyến nên bạn có thể cung cấp cho khách hàng bán buôn các sản phẩm giống như khách hàng của cửa hàng trực tuyến, nhưng với mức giá khác. Bạn cũng có thể thêm các sản phẩm chỉ có trong cửa hàng bán buôn.

Trên trang này

Tách cửa hàng

Cửa hàng bán buôn có một cửa hàng khác (và yêu cầu thông tin đăng nhập khác) trong cửa hàng trực tuyến của bạn. Khách hàng không thể truy cập vào cửa hàng trực tuyến từ cửa hàng bán buôn.

Trong cửa hàng bán buôn, khách hàng chỉ có thể xem và đặt hàng sản phẩm có trong bảng giá mà họ được chỉ định. Bạn có thể bán các sản phẩm trong cửa hàng bán buôn tương tự như trong cửa hàng trực tuyến bằng cách thêm những sản phẩm này vào bảng giá và chỉ định khách hàng cho bảng giá này.

Các trang và sản phẩm trong cửa hàng bán buôn của bạn không được các công cụ tìm kiếm như Google hoặc Bing lập chỉ mục. Do đó, các trang và sản phẩm này không hiển thị trong kết quả tìm kiếm trực tuyến.

Giá tùy chỉnh

Bạn có thể tùy chỉnh giá cho khách hàng bán buôn theo những cách sau:

  • Đặt ưu đãi giảm giá theo tỷ lệ phần trăm cho toàn bộ cửa hàng hoặc cho các bộ sưu tập
  • Đặt giá cố định cho sản phẩm và mẫu mã trong bảng giá
  • Đưa ra các mức giá khác nhau cho các khách hàng bán buôn khác nhau
  • Đặt quy tắc giảm giá theo số lượng cho sản phẩm và mẫu mã

Xử lý đơn hàng

Sau khi bạn mời khách hàng kích hoạt tài khoản cửa hàng bán buôn, họ có thể đăng nhập vào tạo đơn đặt hàng. Những đơn hàng này sẽ hiển thị dưới dạng đơn hàng nháp trên trang quản trị Shopify. Khi nhận được đơn hàng nháp, bạn có thể xử lý theo những cách sau:

Những điều cần cân nhắc khi sử dụng kênh bán buôn

Khi sử dụng kênh bán buôn, bạn cần lưu ý những điều sau:

  • Kênh bán buôn không thể tích hợp với các hệ thống bên ngoài hoặc các ứng dụng bên thứ ba.
  • Kênh bán buôn chỉ hiển thị giá đã tính thuế.

Liên kết có liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí