Włączanie opcji sprzedaży w wielu walutach dla sklepu

Edytuj ustawienia Shopify Payments, aby włączyć sprzedaż w wielu walutach, a następnie dodaj selektor walut do szablonu sklepu online.

Zanim rozpoczniesz sprzedaż w wielu walutach, przetestuj obsługę klienta. Shopify obsługuje dwie wartości waluty (sklepu i klienta) zamiast jednej, aby umożliwić sprzedaż w wielu walutach.

Kroki umożliwiające włączenie sprzedaży w wielu walutach

Krok 1: Skonfiguruj opcję Shopify Payments, tak aby umożliwiała korzystanie z wielu walut

Możesz włączyć wiele walut, dodając kraje i regiony dla każdej waluty, którą chcesz zaakceptować w swoim sklepie.

  1. W sekcji Shopify Payments kliknij Zarządzaj.
  2. W sekcji Kraje/regiony kliknij opcję Dodaj kraj/region.
  3. Wybierz kraj lub region, który chcesz obsługiwać, z listy obsługiwanych krajów i regionów.
  4. Kliknij opcję Dodaj kraj/region.

Krok 2: Włącz selektor walut

Selektor walut umożliwia klientom wybór ich lokalnej waluty. Większość szablonów nie zawiera selektora walut do sprzedaży w wielu walutach. Możesz użyć aplikacji Geolocation, aby dodać selektor walut lub pracować z partnerem Shopify w celu dodania selektora walut do swojego szablonu. Domyślnie aplikacja Geolocation jest instalowana po dodaniu pierwszego kraju lub regionu.

Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z tematem włączania selektora walut.

Krok 3: Ustaw reguły zaokrąglania i ceny międzynarodowe

Funkcje, których możesz użyć, aby dostosować swój model ustalania cen międzynarodowych, zależą od Twojego planu Shopify.

Łączenie wierszy
Basic Shopify Shopify Advanced Shopify Shopify Plus
Wyświetl strony krajowe i regionalne
Ustaw reguły zaokrąglania cen
Ustaw niestandardowe reguły zaokrąglania
Ustaw korekty cen
Ustaw ceny produktów dla krajów i regionów

Dla każdej waluty, którą włączasz, możesz ustawić reguły zaokrąglania, aby zapewnić większą spójność przeliczonych cen. Możesz także tworzyć dostosowane reguły zaokrąglania, aby kontrolować sposób pojawiania się cen w nowej walucie. Na przykład, jeśli chcesz, aby wszystkie ceny kończyły się na 0,95 USD, utwórz 0,95 USD jako niestandardową regułę zaokrąglania.

Modelem międzynarodowego ustalania cen możesz sterować, ustawiając oddzielne ceny i dostosowania cen dla krajów i regionów. Ustawienie ceny produktu i ceny do porównania pozwala określić cenę dowolnego produktu w dowolnym kraju lub regionie za pomocą pliku CSV produktu. Dostosowania cen to procentowe zwiększenia lub zmniejszenia ceny bazowej produktu. Dostosowanie ceny dotyczy wszystkich produktów sprzedawanych klientom w kraju lub regionie.

Krok 4: Przetestuj środowisko klienta

Odwiedź sklep online jako klient, wybierz inną walutę i przetestuj środowisko klienta. Upewnij się, że Twoje ceny w różnych walutach mają wygląd zgodny z oczekiwaniami i że Twoje aplikacje i dostosowania nadal działają tak, jak powinny.

Połączenia z innymi usługami

Jeśli Twój sklep używa API do wysyłania danych monetarnych do innego systemu lub usługi, np. ERP, należy sprawdzić, czy wartości są wysyłane do tych systemów w odpowiedniej walucie.

Inne zagadnienia

Pamiętaj o następujących aspektach sprzedaży w wielu walutach:

  • Sprawdź, jak karty prezentowe i rabaty działają w wielu walutach.

  • Sprzedaż w wielu walutach jest obsługiwana tylko w Twoim sklepie online. Wersje robocze zamówień zawierają zawsze walutę Twojego sklepu. Podobnie Shopify POS używa tylko waluty Twojego sklepu. Nie możesz sprzedawać w wielu walutach za pomocą żadnego kanału, w tym kanału sprzedaży hurtowej.

  • Jeśli masz aplikacje niestandardowe, sprawdź zmiany w API, aby upewnić się, że Twoje aplikacje działają poprawnie. Jeśli masz aplikacje publiczne, musisz je przetestować, aby się upewnić, że ich działanie po stronie klientów nie uległo zmianie.

Dowiedz się więcej

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo