Włączanie opcji sprzedaży w wielu walutach dla sklepu

Edytuj ustawienia Shopify Payments, aby włączyć sprzedaż w wielu walutach, a następnie dodaj selektor walut do szablonu sklepu online.

Zanim rozpoczniesz sprzedaż w wielu walutach, przetestuj środowisko klienta. Shopify obsługuje dwie wartości waluty (sklepu i klienta) zamiast jednej, aby była możliwa sprzedaż w wielu walutach.

Kroki umożliwiające włączenie sprzedaży w wielu walutach

Krok 1: Skonfiguruj opcję Shopify Payments, tak aby umożliwiała korzystanie z wielu walut

Możesz włączyć wiele walut, dodając kraje i regiony dla każdej waluty, którą chcesz zaakceptować w swoim sklepie.

  1. W sekcji Shopify Payments kliknij Zarządzaj. 3. W sekcji Kraje/regiony kliknij Dodaj kraj/region. 4. Z listy obsługiwanych krajów i regionów wybierz kraj lub region, który chcesz obsługiwać. 4. Kliknij Dodaj kraj/region.

Krok 2: Włącz selektor walut

Selektor walut umożliwia klientom wybór ich lokalnej waluty. Większość szablonów nie zawiera selektora walut do sprzedaży w wielu walutach. Możesz użyć aplikacji Geolocation, aby dodać selektor walut lub pracować z partnerem Shopify w celu dodania selektora walut do swojego szablonu. Domyślnie aplikacja Geolocation jest instalowana po dodaniu pierwszego kraju lub regionu.

Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z tematem włączania selektora walut.

Krok 3: Ustaw reguły zaokrąglania i ceny międzynarodowe

Funkcje, których możesz użyć, aby dostosować swój model ustalania cen międzynarodowych, zależą od Twojego planu Shopify.

Łączenie wierszy
Basic Shopify Shopify Advanced Shopify Shopify Plus
Wyświetl strony krajowe i regionalne
Ustaw reguły zaokrąglania cen
Ustaw niestandardowe reguły zaokrąglania
Ustaw korekty cen
Ustaw ceny produktów dla krajów i regionów

Dla każdej waluty, którą włączasz, możesz ustawić reguły zaokrąglania, aby zapewnić większą spójność przeliczonych cen. Możesz także tworzyć dostosowane reguły zaokrąglania, aby kontrolować sposób pojawiania się cen w nowej walucie. Na przykład, jeśli chcesz, aby wszystkie ceny kończyły się na 0,95 $, utwórz 0,95 $ jako niestandardową regułę zaokrąglania.

Modelem międzynarodowego ustalania cen możesz sterować, ustawiając oddzielne ceny i dostosowania cen dla krajów i regionów. Ustawienie ceny produktu i ceny do porównania pozwala określić cenę dowolnego produktu w dowolnym kraju lub regionie za pomocą pliku CSV produktu. Dostosowania cen to procentowe zwiększenia lub zmniejszenia ceny bazowej produktu. Dostosowanie ceny dotyczy wszystkich produktów sprzedawanych klientom w kraju lub regionie.

Krok 4: Przetestuj środowisko klienta

Odwiedź sklep online jako klient, wybierz inną walutę i przetestuj środowisko klienta. Upewnij się, że Twoje ceny w różnych walutach mają wygląd zgodny z oczekiwaniami i że Twoje aplikacje i dostosowania nadal działają tak, jak powinny.

Połączenia z innymi usługami

Jeśli Twój sklep używa API do wysyłania danych monetarnych do innego systemu lub usługi, np. ERP, należy sprawdzić, czy wartości są wysyłane do tych systemów w odpowiedniej walucie.

Inne zagadnienia

Pamiętaj o następujących aspektach sprzedaży w wielu walutach:

  • Sprawdź, jak karty prezentowe i rabaty działają w wielu walutach.

  • Sprzedaż w wielu walutach jest obsługiwana tylko w Twoim sklepie online. Wersje robocze zamówień zawierają zawsze walutę Twojego sklepu. Podobnie Shopify POS używa tylko waluty Twojego sklepu. Nie możesz sprzedawać w wielu walutach za pomocą żadnego kanału, w tym kanału sprzedaży hurtowej.

  • Jeśli masz aplikacje prywatne, sprawdź zmiany w API, aby upewnić się, że Twoje aplikacje działają poprawnie. Jeśli masz aplikacje publiczne, musisz je przetestować, aby się upewnić, że środowisko klientów nie uległo zmianie.

Dowiedz się więcej

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo