Konfigurere lokale valutaer

Når du oppretter et nytt enkeltlandsmarked konfigureres grunnvalutaen for markedet til valutaen for det aktuelle landet eller området. Hvis valutaen ikke støttes konfigureres grunnvalutaen for markedet til butikkens grunnvaluta.

Når du oppretter et marked med flere land konfigureres grunnvalutaen for markedet til butikkens grunnvaluta og lokale valutaer aktiveres, noe som betyr at hvert land eller område i markedet med flere land kan se sine priser i standardvalutaen for deres land eller område. Om nødvendig kan du deaktivere lokal valuta for et marked med flere land, og deretter konfigurere valutaen for alle land og områder i et marked med flere land. Når lokale valutaer er deaktivert vil alle kunder i det aktuelle markedet se og betale i én valuta, som du velger.

Konfigurere lokale valutaer for et marked med flere land

Når du oppretter et marked med flere land aktiveres lokal valuta som standard. Hvis lokal valuta er deaktivert for et marked, kan du aktivere lokal valuta igjen.

Trinn:

  1. Gå til Innstillinger > Markeder fra Shopify-administrator.

  2. Klikk Administrer ved siden av markedets navn.

  3. Klikk på Administrer ved siden av Produkter og prissetting.

  4. Merk av for Vis priser til kunder i deres lokale valuta i seksjonen Prissetting.

  5. Hvis du vil deaktivere lokale valutaer fjerner du avmerkingen for Vis priser til kunder i deres lokale valuta. Når lokale valutaer er deaktivert vil alle kunder i det aktuelle markedet se priser i markedets grunnvaluta.

  6. Klikk på Lagre.

Når lokale valutaer er konfigurert må du omdirigere kunder til URL-adressen som samsvarer med deres språk- og stedsinnstillinger.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis