Zarządzanie rynkami

Rynki ułatwiają zarządzanie doświadczeniem marki poprzez przypisanie różnych parametrów do różnych krajów i regionów. Rynek może obejmować jeden kraj lub region bądź grupę krajów lub regionów. Na przykład możesz utworzyć rynek o nazwie Ameryka Północna obejmujący Kanadę, Stany Zjednoczone i Meksyk i wykorzystujący jedną grupę ustawień. Jeśli w przypadku Japonii chcesz zastosować inną grupę ustawień, możesz utworzyć inny rynek obejmujący tylko Japonię.

Uzyskiwanie dostępu do rynków po raz pierwszy

Jeśli uzyskasz dostęp do Shopify Markets zaraz po zarejestrowaniu się w Shopify, zobaczysz poniższe utworzone dla Ciebie rynki:

 • Rynek główny: Podstawowy kraj lub region, w którym będziesz sprzedawać. Jest to często Twój rynek krajowy, który jest ustalany na podstawie adresu Twojego sklepu i podstawowej waluty.
 • Rynek międzynarodowy: Lista popularnych krajów lub regionów, w których prowadzą również sprzedaż sprzedawcy o profilu podobnym do Twojego.
 • Kraje, w których nie prowadzisz sprzedaży: Pozostałe kraje lub regiony, które nie należą do innego rynku. Klienci z tych krajów nie mogą realizować zakupu w Twoim sklepie.

Rynek międzynarodowy jest domyślnie nieaktywny. Oznacza to, że klienci z tych krajów nie mogą realizować zakupu, dopóki nie aktywujesz rynku.

Jeśli byłeś(-aś) sprzedawcą Shopify przed udostępnieniem rozwiązania Shopify Markets, Twoje poprzednie ustawienia są przenoszone do następujących rynków:

 • Rynek główny: Podstawowy kraj lub region, w którym będziesz sprzedawać. Jest to często Twój rynek krajowy, który jest ustalany na podstawie adresu Twojego sklepu i podstawowej waluty.
 • Inne rynki jednokrajowe są tworzone dla Ciebie na podstawie walut, cen międzynarodowych, ręcznych kursów wymiany walut lub domen międzynarodowych, które były wcześniej skonfigurowane w Twoim sklepie. Na przykład, jeśli Twój sklep ma siedzibę w Kanadzie, a walutą włączoną wcześniej w sklepie był dolar amerykański, utworzony zostanie dla Ciebie rynek Stany Zjednoczone.
 • Rynek międzynarodowy: Wszystkie inne kraje lub regiony, do których wysyłasz towary, ale które nie mają włączonych lokalnych walut.
 • Kraje, w których nie prowadzisz sprzedaży: Pozostałe kraje lub regiony, które nie należą do innego rynku. Klienci z tych krajów nie mogą realizować zakupu w Twoim sklepie.

Jeśli wszystkie kraje lub regiony, w których dostępna była lokalna waluta, były wcześniej włączone w ustawieniach płatności, zostaną one dodane do Twojego rynku międzynarodowego z włączonymi lokalnymi walutami.

Możesz mieć maksymalnie 50 rynków, ale niektóre sklepy mogą mieć więcej niż 50 rynków po migracji. Zależy to od liczby unikalnych krajów lub regionów, które zostały wcześniej włączone. Możesz nadal korzystać z dotychczasowych rynków, ale dodanie kolejnych rynków będzie możliwe dopiero, gdy będziesz ich mieć mniej niż 50.

Zalecamy łączenie krajów lub regionów z podobną strategią cenową w rynki wielokrajowe. Na przykład, jeśli w ustawieniach płatności włączona jest Kanada, Stany Zjednoczone i Meksyk, ale nie masz żadnych niestandardowych cen ani strategii określonych dla każdego kraju, możesz przenieść te trzy kraje na jeden rynek o nazwie Ameryka Północna.

Uprawnienia pracowników wymagane do zarządzania rynkami

Pracownicy sklepu mogą uzyskać dostęp do rynków na podstawie kombinacji istniejących uprawnień. Aby uzyskać dostęp do strony Rynki, pracownik potrzebuje wszystkich poniższych uprawnień.

Uprawnienia ogólne:

 • Strona główna
 • Zamówienia (w tym edycja i eksportowanie)
 • Produkty (w tym eksportowanie)
 • Raporty
 • Pulpity
 • Rabaty

Uprawnienia dotyczące sklepu online:

 • Domeny

Uprawnienia administracyjne:

 • Zarządzaj ustawieniami

Typy

Główny rynek

Twoim rynkiem głównym jest główny kraj lub region, na którym prowadzisz sprzedaż, i często jest to Twój rynek krajowy.

Twój rynek główny jest określany na podstawie waluty Twojego sklepu w opcjach: Ustawienia > Dane sklepu, nawet jeśli waluta sklepu nie jest zgodna z krajem wprowadzonym w sekcji adresu sklepu w opcjach: Ustawienia > Dane sklepu. Na przykład, jeśli adres Twojego sklepu wskazuje Stany Zjednoczone, ale ustawioną walutą Twojego sklepu są dolary kanadyjskie, Twoim rynkiem głównym jest Kanada.

Wszystkie zmiany wprowadzone w sklepie mają domyślnie wpływ na rynek główny. Gdy zmienisz ceny produktów lub ustawisz nową lokalizację zapasów, zmiany zostaną automatycznie wprowadzone na rynku głównym.

Na stronie Rynki ustawienia rynku głównego są stałe i nie można ich edytować. Podczas przeglądania danych rynku głównego skorzystaj z bezpośrednich linków, aby przejść do innych sekcji panelu administracyjnego Shopify w celu zarządzania ustawieniami.

Zmiana waluty sklepu

Zmiana waluty sklepu powoduje również zmianę rynku głównego, ponieważ rynek główny jest ustalany na podstawie waluty sklepu.

Jeśli zmienisz walutę sklepu, Twoim głównym rynkiem stanie się kraj lub region, który odpowiada nowej walucie. Jeśli nowy kraj już istnieje na rynku jednokrajowym, taki rynek zostanie usunięty. Kraj starego rynku głównego zostanie przeniesiony na Twój rynek międzynarodowy.

Przykład: jeśli waluta Twojego sklepu jest ustawiona na CAD i zmienisz ją na USD, Twój rynek główny zostanie zmieniony na Stany Zjednoczone. Jeśli miałeś(-aś) już wcześniej rynek jednokrajowy dla Stanów Zjednoczonych, rynek zostanie usunięty. Kanada zostanie przeniesiona na Twój rynek międzynarodowy.

Jeśli Twój sklep rozpoczął już sprzedaż, musisz skontaktować się z Pomocą techniczną Shopify, aby zmienić walutę sklepu.

Dowiedz się więcej o zmianie waluty wypłat.

Każdy kraj lub region może być częścią tylko jednego rynku.

Rynki jednokrajowe

Rynki jednokrajowe zawierają tylko jeden kraj lub region. Gdy tworzysz nowy rynek jednokrajowy, waluta podstawowa dla tego rynku jest ustawiona na walutę tego kraju. Jeśli waluta nie jest obsługiwana, waluta podstawowa jest ustawiona na podstawową walutę Twojego sklepu.

Na potrzeby sprzedaży produktów w krajach lub regionach, dla których posiadasz określoną strategię targetowania, korzystaj z rynków jednokrajowych. Na przykład, jeśli Twoim głównym rynkiem jest Kanada, a znaczną część Twojej międzynarodowej sprzedaży zaczyna generować USA, stworzenie rynku tylko dla USA może pomóc Ci zwiększyć sprzedaż i konwersje dzięki zapewnieniu Twoim amerykańskim klientom dedykowanego, lokalnego doświadczenia podczas przeglądania Twojego sklepu.

Rynki wielokrajowe

Rynki wielokrajowe obejmują więcej niż jeden kraj lub region. Gdy tworzysz rynek wielokrajowy, domyślną walutą podstawową jest podstawowa waluta Twojego sklepu i włączone są waluty lokalne. Jeśli wyłączysz lokalne waluty dla rynku wielokrajowego, wszyscy klienci na tym rynku będą dokonywać zakupów w podstawowej walucie tego rynku lub w innej wybranej walucie podstawowej.

Waluta podstawowa dla rynku wielokrajowego jest używana do ustalania stałych cen produktów.

Dla uproszczenia, połącz kraje lub regiony o podobnych strategiach targetowania w rynki wielokrajowe. Przykład: prowadzisz sprzedaż w Niemczech, Francji, Belgii i Włoszech i każdy z tych krajów ma takie same ceny produktów, stawki za wysyłkę i domenę. W takim przypadku można utworzyć jeden rynek, który obejmuje te wszystkie cztery kraje.

Rynek międzynarodowy

Rynek międzynarodowy jest tworzony dla Ciebie przy pierwszym dostępie do rozwiązania Shopify Markets. Zawiera on wyselekcjonowaną listę krajów i regionów, w których mogą prowadzić sprzedaż sprzedawcy o profilu podobnym do Twojego. Rynek międzynarodowy jest domyślnie nieaktywny. Możesz rozpocząć sprzedaż do wszystkich krajów na rynku międzynarodowym, aktywując go.

Kraje i regiony, do których nie sprzedajesz towarów

Na stronie Rynki znajduje się rynek o nazwie Kraje/regiony, do których nie sprzedajesz towarów. Ten rynek jest tworzony automatycznie i nie można go usunąć. Obejmuje wszystkie inne kraje lub regiony, w których obecnie nie prowadzisz sprzedaży. Gdy klient z któregokolwiek z tych krajów lub regionów odwiedzi Twój sklep online, zobaczy domyślny język i walutę powiązaną z Twoim rynkiem głównym, ale nie będzie mógł zrealizować zakupu.

Gdy dodasz kraje lub regiony z tego rynku do nowych rynków, zostaną one usunięte z tej listy.

Dodaj

Jeśli chcesz dostosować sposób obsługi w sklepie online do specyfiki klientów w konkretnym regionie, możesz dodać nowy rynek na stronie Rynki. Możesz na przykład wybrać jako docelowy obszar grupę krajów (np. Amerykę Północną) lub jeden kraj (np. Kanadę). Rozwiązanie Shopify Markets umożliwia tworzenie rynków, które są istotne dla Twojej firmy.

Podczas dodawania nowego rynku rekomendowane rynki są sugerowane na podstawie sklepów podobnych do Twojego. Te rekomendacje wskazują kraje lub regiony, w których najprawdopodobniej odniesiesz sukces w sprzedaży, w oparciu o dane pochodzące od podobnych sprzedawców z tego samego rynku głównego.

Jeśli utworzysz nowy rynek obejmujący kraje lub regiony, które są już częścią innego rynku, nowy rynek zastąpi istniejący. Kraj lub region zostanie dodany do nowego rynku i usunięty z istniejącego rynku. Jeśli istniejący rynek nie obejmuje innych krajów lub regionów, zostanie automatycznie usunięty wraz z wszelkimi powiązanymi międzynarodowymi cenami, domenami, podfolderami lub dostosowaniami.

Jeśli wysyłasz już przesyłki do wszystkich krajów i regionów, które obejmuje nowy rynek, rynek jest domyślnie aktywny. W przeciwnym razie nowy rynek jest nieaktywny i musisz go aktywować, aby klienci mieli możliwość realizacji zakupu w Twoim sklepie.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rynki.

 2. Kliknij opcję Dodaj rynek.

 3. Wprowadź nazwę nazwę rynku. Ta nazwa ułatwia identyfikację rynku w panelu administracyjnym Shopify i nie jest wyświetlana klientom.

 4. Kliknij opcję Dodaj kraje/regiony.

 5. Dodaj kraje i regiony, które chcesz włączyć do tego rynku.

 6. Kliknij Gotowe, a następnie opcję Zapisz.

Wyświetl podgląd

Możesz wyświetlić podgląd obsługi klienta na rynku w panelu administracyjnym Shopify oraz wyświetlić podgląd aktywnych i nieaktywnych rynków w dowolnym języku dodanym do tego rynku.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rynki.

 2. Kliknij opcję Zarządzaj obok rynku, którego podgląd chcesz wyświetlić.

 3. Z listy Podgląd wybierz język, którego podgląd chcesz wyświetlić w sklepie online.

Aktywuj rynek

Jeśli nie wysyłasz jeszcze do wszystkich krajów i regionów na nowym rynku, rynek jest domyślnie nieaktywny. Oznacza to, że klienci w tych krajach i regionach nie mogą realizować zakupów w Twoim sklepie.

Aby aktywować rynek, musisz mieć określone stawki wysyłki dla wszystkich krajów i regionów na tym rynku. Zanim aktywujesz rynek i rozpoczniesz sprzedaż do tych krajów i regionów, możesz skonfigurować dodatkowe ustawienia rynku, takie jak domeny, języki, waluta i ceny.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rynki.

 2. Kliknij opcję Zarządzaj obok rynku, który chcesz aktywować.

 3. Kliknij opcję Aktywuj rynek.

Dezaktywacja rynku

Jeśli nie chcesz już sprzedawać fizycznych produktów klientom na określonym rynku, możesz dezaktywować ten rynek. Ta czynność nie ma wpływu na żadne z istniejących zamówień. Po dezaktywacji rynku wszystkie ustawienia rynkowe są zapisywane, co oznacza, że w przyszłości można będzie go w łatwy sposób ponownie aktywować. Dezaktywacja rynku nie powoduje zmiany ani usunięcia stref wysyłki, jednak klienci z krajów należących do nieaktywnych rynków nie mogą realizować zakupów.

Jeśli dezaktywujesz rynek, z którym była powiązana domena lub subdomena najwyższego poziomu, taka domena będzie automatycznie przekierowywać klientów do domeny Twojego rynku głównego. Jednakże dezaktywacja rynku, który został skonfigurowany z podfolderami, spowoduje, że adresy URL tych podfolderów przestaną działać. Zalecamy skonfigurowanie przekierowań, aby zapewnić klientom dostęp do witryny sklepowej.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rynki.

 2. Kliknij opcję Zarządzaj obok rynku, który chcesz dezaktywować.

 3. Na liście Więcej czynności kliknij opcję Dezaktywuj rynek.

 4. Kliknij opcję Dezaktywuj, aby potwierdzić.

Usuń rynek

Możesz usunąć rynek ze swojej strony Rynki. Klienci na tym rynku nie mogą wówczas realizować zakupów fizycznych produktów, a adresy URL podfolderów nie działają, ale nie wpływa to na istniejące zamówienia Usunięcie rynku powoduje trwałe usunięcie rynku.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rynki.

 2. Kliknij opcję Zarządzaj obok rynku, który chcesz usunąć.

 3. Na liście Więcej czynności kliknij opcję Usuń rynek.

 4. Kliknij Usuń, aby potwierdzić.

Edycja krajów lub regionów na istniejącym rynku

W miarę rozwoju strategii sprzedaży transgranicznej można dodawać lub usuwać kraje bądź regiony z istniejących rynków.

Dodaj kraj lub region do istniejącego rynku

Możesz dodawać kraje lub regiony do istniejącego rynku. Na przykład, jeśli prowadzisz już sprzedaż we Francji i w Niemczech na rynku wielokrajowym, możesz zdecydować się na rozpoczęcie sprzedaży również we Włoszech. Możesz wtedy dodać Włochy do rynku wielokrajowego, który już posiadasz.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rynki.
 2. Kliknij opcję Zarządzaj obok rynku, do którego chcesz dodać kolejny kraj lub region.
 3. Kliknij opcję Edytuj, a następnie Dodaj kraje/regiony.
 4. Wyszukaj kraj lub region, który chcesz dodać, i zaznacz pole wyboru obok jego nazwy.
 5. Kliknij Gotowe, a następnie kliknij Zapisz.

Usuwanie kraju lub regionu z istniejącego rynku

Możesz usunąć kraje lub regiony z istniejącego rynku. Przykład: posiadasz rynek Ameryka Północna obejmujący Stany Zjednoczone, Kanadę i Meksyk. Próbowałeś(-aś) wszystkiego, aby odnieść sukces w Kanadzie, ale sprzedaż nie spełniła Twoich oczekiwań i postanawiasz skoncentrować swoje wysiłki gdzie indziej. W takim przypadku możesz usunąć Kanadę z rynku Ameryka Północna. W rezultacie Kanada zostanie przeniesiona do Krajów/regionów, do których nie sprzedajesz towarów, a klienci z Kanady nie będą mogli realizować zakupu.

Jeśli chcesz usunąć kraj lub region z istniejącego rynku i dodać go do własnego rynku, zamiast poniższych kroków wykonaj procedurę dodania nowego rynku. Na przykład, jeśli masz rynek wielokrajowy, który obejmuje wszystkie kraje w Unii Europejskiej, i odnotowujesz szybki wzrost sprzedaży w Niemczech, możesz zdecydować się na bardziej ukierunkowaną strategię sprzedaży w tym kraju. Dodanie nowego rynku dla Niemiec powoduje utworzenie dedykowanego rynku dla tego kraju bez wpływu na inne kraje UE, które pozostają na pierwotnym rynku wielokrajowym.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rynki.
 2. Kliknij opcję Zarządzaj obok rynku, z którego chcesz usunąć kraj lub region.
 3. Kliknij opcję Edytuj.
 4. Usuń z tego rynku kraje lub regiony, w których nie chcesz już prowadzić sprzedaży.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo