Zarządzanie rynkami

Rynki ułatwiają zarządzanie doświadczeniem marki poprzez przypisanie różnych parametrów do różnych krajów i regionów. Rynek może obejmować jeden kraj lub region bądź grupę krajów lub regionów. Na przykład możesz utworzyć rynek o nazwie Ameryka Północna obejmujący Kanadę, Stany Zjednoczone i Meksyk i wykorzystujący jedną grupę ustawień. Jeśli w przypadku Japonii chcesz zastosować inną grupę ustawień, możesz utworzyć inny rynek obejmujący tylko Japonię.

Uzyskiwanie dostępu do rynków po raz pierwszy

Gdy tworzysz sklep Shopify po raz pierwszy, tworzone są dla Ciebie następujące rynki:

 • Rynek główny: Główny kraj lub region, w którym będziesz prowadzić sprzedaż. Jest on ustalany na podstawie adresu i waluty Twojego sklepu. Często jest to Twój rynek krajowy. Rynek główny stanowi domyślne środowisko klientów Twojego sklepu.
 • Rynek międzynarodowy: Lista popularnych krajów lub regionów, w których prowadzą również sprzedaż sprzedawcy o profilu podobnym do Twojego.
 • Kraje, w których nie prowadzisz sprzedaży: Pozostałe kraje lub regiony, które nie należą do innego rynku. Klienci z tych krajów nie mogą realizować zakupu w Twoim sklepie.

Rynek międzynarodowy jest domyślnie nieaktywny. Oznacza to, że klienci z tych krajów nie mogą realizować zakupu, dopóki nie aktywujesz rynku.

Możesz mieć maksymalnie 50 rynków, ale niektóre sklepy mogą mieć więcej niż 50 rynków po migracji. Zależy to od liczby unikalnych krajów lub regionów, które zostały wcześniej włączone. Możesz nadal korzystać z dotychczasowych rynków, ale dodanie kolejnych rynków będzie możliwe dopiero, gdy będziesz ich mieć mniej niż 50.

Zalecamy łączenie krajów lub regionów z podobną strategią cenową w rynki wielokrajowe. Na przykład, jeśli w ustawieniach płatności włączona jest Kanada, Stany Zjednoczone i Meksyk, ale nie masz żadnych niestandardowych cen ani strategii określonych dla każdego kraju, możesz przenieść te trzy kraje na jeden rynek o nazwie Ameryka Północna.

Uprawnienia pracowników wymagane do zarządzania rynkami

Pracownicy sklepu mogą uzyskać dostęp do rynków na podstawie kombinacji istniejących uprawnień. Aby uzyskać dostęp do strony Rynki, pracownik potrzebuje wszystkich poniższych uprawnień.

 • Strona główna
 • Zamówienia

  • Edytuj zamówienia
  • Eksportuj zamówienia
 • Produkty

  • Eksportuj produkty
 • Analizy

 • Rabaty

 • Ustawienia sklepu

  • Zarządzaj ustawieniami
  • Domeny

Typy

Główny rynek

Twoim rynkiem głównym jest główny kraj lub region, na którym prowadzisz sprzedaż, i często jest to Twój rynek krajowy.

W przypadku nowych sklepów rynek główny jest ustalany na podstawie waluty sklepu w opcjach: Ustawienia > Dane sklepu, nawet jeśli waluta sklepu nie pasuje do kraju lub regionu, który znajduje się w sekcji adresu sklepu. Na przykład, jeśli adres Twojego sklepu wskazuje Stany Zjednoczone, ale ustawioną walutą Twojego sklepu są dolary kanadyjskie, Twoim rynkiem głównym jest Kanada.

Wszystkie zmiany wprowadzone w sklepie mają domyślnie wpływ na rynek główny. Gdy zmienisz ceny produktów lub ustawisz nową lokalizację zapasów, zmiany zostaną automatycznie wprowadzone na rynku głównym.

Możesz zmienić swój rynek główny na inny kraj lub region, który lepiej odpowiada Twojej strategii sprzedaży.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rynki.
 2. W sekcji Przegląd kliknij swój rynek główny.
 3. Kliknij opcję Edytuj.
 4. Wybierz nowy kraj lub region z listy rozwijanej lub użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać kraj lub region, na który chcesz zmienić.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Poprzedni kraj lub region, który był Twoim rynkiem głównym, zostanie przeniesiony na rynek międzynarodowy.

Po zmianie kraju lub regionu rynku głównego możesz także zmienić walutę zgodnie ze swoimi preferencjami.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rynki.
 2. W sekcji Przegląd kliknij swój rynek główny.
 3. Kliknij opcję Produkty i ceny.
 4. W sekcji Ceny wybierz żądaną walutę z listy rozwijanej.

Twój rynek główny może zawierać tylko jeden kraj lub region i nie można go usunąć.

Domyślnie na rynku głównym używane są ceny podstawowe Twojego sklepu. Jeśli waluta rynku głównego jest inna niż waluta sklepu, ceny podstawowe są automatycznie przeliczane przy użyciu dziennego kursu przeliczeniowego waluty.

Jeśli chcesz, aby ceny na rynku głównym były inne niż ceny podstawowe sklepu, możesz ustawić korekty cen lub stałe ceny dla swojego rynku głównego.

Zmiana waluty sklepu

Jeśli korzystasz z usługi Shopify Payments, zmiana waluty sklepu nie ma żadnego wpływu na walutę używaną przez Twoje rynki.

Jeśli zmienisz walutę sklepu i chcesz, aby była ona walutą na Twoim rynku głównym, wykonaj powyższe kroki, aby zmienić walutę rynku głównego.

Jeśli nie korzystasz z usługi Shopify Payments, zmiana waluty sklepu powoduje również zmianę waluty wszystkich Twoich rynków, tak aby pasowały do siebie.

Jeśli Twój sklep rozpoczął już sprzedaż, musisz skontaktować się z Pomocą techniczną Shopify, aby zmienić walutę sklepu.

Dowiedz się więcej o zmianie waluty wypłat.

Każdy kraj lub region może być częścią tylko jednego rynku.

Rynki jednokrajowe

Rynki jednokrajowe zawierają tylko jeden kraj lub region. Gdy tworzysz nowy rynek jednokrajowy, waluta podstawowa dla tego rynku jest ustawiona na walutę tego kraju. Jeśli waluta nie jest obsługiwana, waluta podstawowa jest ustawiona na podstawową walutę Twojego sklepu.

Na potrzeby sprzedaży produktów w krajach lub regionach, dla których posiadasz określoną strategię targetowania, korzystaj z rynków jednokrajowych. Na przykład, jeśli Twoim głównym rynkiem jest Kanada, a znaczną część Twojej międzynarodowej sprzedaży zaczyna generować USA, stworzenie rynku tylko dla USA może pomóc Ci zwiększyć sprzedaż i konwersje dzięki zapewnieniu Twoim amerykańskim klientom dedykowanego, lokalnego doświadczenia podczas przeglądania Twojego sklepu.

Rynki wielokrajowe

Rynki wielokrajowe obejmują więcej niż jeden kraj lub region. Gdy tworzysz rynek wielokrajowy, domyślną walutą podstawową jest podstawowa waluta Twojego sklepu i włączone są waluty lokalne. Jeśli wyłączysz lokalne waluty dla rynku wielokrajowego, wszyscy klienci na tym rynku będą dokonywać zakupów w podstawowej walucie tego rynku lub w innej wybranej walucie podstawowej.

Waluta podstawowa dla rynku wielokrajowego jest używana do ustalania stałych cen produktów.

Dla uproszczenia, połącz kraje lub regiony o podobnych strategiach targetowania w rynki wielokrajowe. Przykład: prowadzisz sprzedaż w Niemczech, Francji, Belgii i Włoszech i każdy z tych krajów ma takie same ceny produktów, stawki za wysyłkę i domenę. W takim przypadku można utworzyć jeden rynek, który obejmuje te wszystkie cztery kraje.

Rynek międzynarodowy

Rynek międzynarodowy jest tworzony dla Ciebie przy pierwszym dostępie do rozwiązania Shopify Markets. Zawiera on wyselekcjonowaną listę krajów i regionów, w których mogą prowadzić sprzedaż sprzedawcy o profilu podobnym do Twojego. Rynek międzynarodowy jest domyślnie nieaktywny. Możesz rozpocząć sprzedaż do wszystkich krajów na rynku międzynarodowym, aktywując go.

Kraje i regiony, do których nie sprzedajesz towarów

Na stronie Rynki znajduje się rynek o nazwie Kraje/regiony, do których nie sprzedajesz towarów. Ten rynek jest tworzony automatycznie i nie można go usunąć. Obejmuje wszystkie inne kraje lub regiony, w których obecnie nie prowadzisz sprzedaży. Gdy klient z któregokolwiek z tych krajów lub regionów odwiedzi Twój sklep online, zobaczy domyślny język i walutę powiązaną z Twoim rynkiem głównym, ale nie będzie mógł zrealizować zakupu.

Gdy dodasz kraje lub regiony z tego rynku do nowych rynków, zostaną one usunięte z tej listy.

Dodaj

Jeśli chcesz dostosować sposób obsługi w sklepie online do specyfiki klientów w konkretnym regionie, możesz dodać nowy rynek na stronie Rynki. Możesz na przykład wybrać jako docelowy obszar grupę krajów (np. Amerykę Północną) lub jeden kraj (np. Kanadę). Rozwiązanie Shopify Markets umożliwia tworzenie rynków, które są istotne dla Twojej firmy.

Podczas dodawania nowego rynku rekomendowane rynki są sugerowane na podstawie sklepów podobnych do Twojego. Te rekomendacje wskazują kraje lub regiony, w których najprawdopodobniej odniesiesz sukces w sprzedaży, w oparciu o dane pochodzące od podobnych sprzedawców z tego samego rynku głównego.

Jeśli utworzysz nowy rynek obejmujący kraje lub regiony, które są już częścią innego rynku, nowy rynek zastąpi istniejący. Kraj lub region zostanie dodany do nowego rynku i usunięty z istniejącego rynku. Jeśli istniejący rynek nie obejmuje innych krajów lub regionów, zostanie automatycznie usunięty wraz z wszelkimi powiązanymi międzynarodowymi cenami, domenami, podfolderami lub dostosowaniami.

Jeśli wysyłasz już przesyłki do wszystkich krajów i regionów, które obejmuje nowy rynek, rynek jest domyślnie aktywny. W przeciwnym razie nowy rynek jest nieaktywny i musisz go aktywować, aby klienci mieli możliwość realizacji zakupu w Twoim sklepie.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rynki.

 2. Kliknij opcję Dodaj rynek.

 3. Wprowadź nazwę nazwę rynku. Ta nazwa ułatwia identyfikację rynku w panelu administracyjnym Shopify i nie jest wyświetlana klientom.

 4. Kliknij opcję Dodaj kraje/regiony.

 5. Dodaj kraje i regiony, które chcesz włączyć do tego rynku.

 6. Kliknij Gotowe, a następnie opcję Zapisz.

Wyświetl podgląd

Możesz wyświetlić podgląd obsługi klienta na rynku w panelu administracyjnym Shopify oraz wyświetlić podgląd aktywnych i nieaktywnych rynków w dowolnym języku dodanym do tego rynku.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rynki.

 2. Kliknij opcję Zarządzaj obok rynku, którego podgląd chcesz wyświetlić.

 3. Z listy Podgląd wybierz język, którego podgląd chcesz wyświetlić w sklepie online.

Aktywuj rynek

Jeśli nie wysyłasz jeszcze do wszystkich krajów i regionów na nowym rynku, rynek jest domyślnie nieaktywny. Oznacza to, że klienci w tych krajach i regionach nie mogą realizować zakupów w Twoim sklepie.

Aby aktywować rynek, musisz mieć określone stawki wysyłki dla wszystkich krajów i regionów na tym rynku. Zanim aktywujesz rynek i rozpoczniesz sprzedaż do tych krajów i regionów, możesz skonfigurować dodatkowe ustawienia rynku, takie jak domeny, języki, waluta i ceny.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rynki.

 2. Kliknij opcję Zarządzaj obok rynku, który chcesz aktywować.

 3. Kliknij opcję Aktywuj rynek.

Dezaktywacja rynku

Jeśli nie chcesz już sprzedawać fizycznych produktów klientom na określonym rynku, możesz dezaktywować ten rynek. Ta czynność nie ma wpływu na żadne z już istniejących zamówień. Po dezaktywacji rynku wszystkie ustawienia rynkowe są zapisywane, co oznacza, że w przyszłości można będzie go ponownie aktywować. Dezaktywacja rynku nie powoduje zmiany ani usunięcia stref wysyłki, jednak klienci z krajów należących do nieaktywnych rynków nie mogą realizować zakupów.

Jeśli dezaktywujesz rynek, z którym była powiązana domena lub subdomena najwyższego poziomu, taka domena będzie automatycznie przekierowywać klientów do domeny Twojego rynku głównego. Jednakże dezaktywacja rynku, który został skonfigurowany z podfolderami, spowoduje, że adresy URL tych podfolderów przestaną działać. Zalecamy skonfigurowanie przekierowań, aby zapewnić klientom dostęp do witryny sklepowej.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rynki.

 2. Kliknij opcję Zarządzaj obok rynku, który chcesz dezaktywować.

 3. Na liście Więcej czynności kliknij opcję Dezaktywuj rynek.

 4. Kliknij opcję Dezaktywuj, aby potwierdzić.

Usuń rynek

Możesz usunąć rynek ze swojej strony Rynki. Klienci na tym rynku nie mogą wówczas realizować zakupów fizycznych produktów, a adresy URL podfolderów nie działają, ale nie wpływa to na istniejące zamówienia Usunięcie rynku powoduje trwałe usunięcie rynku.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rynki.

 2. Kliknij opcję Zarządzaj obok rynku, który chcesz usunąć.

 3. Na liście Więcej czynności kliknij opcję Usuń rynek.

 4. Kliknij Usuń, aby potwierdzić.

Edycja krajów lub regionów na istniejącym rynku

W miarę rozwoju strategii sprzedaży transgranicznej można dodawać lub usuwać kraje bądź regiony z istniejących rynków.

Dodaj kraj lub region do istniejącego rynku

Możesz dodawać kraje lub regiony do istniejącego rynku. Na przykład, jeśli prowadzisz już sprzedaż we Francji i w Niemczech na rynku wielokrajowym, możesz zdecydować się na rozpoczęcie sprzedaży również we Włoszech. Możesz wtedy dodać Włochy do rynku wielokrajowego, który już posiadasz.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rynki.
 2. Kliknij opcję Zarządzaj obok rynku, do którego chcesz dodać kolejny kraj lub region.
 3. Kliknij opcję Edytuj, a następnie Dodaj kraje/regiony.
 4. Wyszukaj kraj lub region, który chcesz dodać, i zaznacz pole wyboru obok jego nazwy.
 5. Kliknij Gotowe, a następnie kliknij Zapisz.

Usuwanie kraju lub regionu z istniejącego rynku

Możesz usunąć kraje lub regiony z istniejącego rynku. Przykład: posiadasz rynek Ameryka Północna obejmujący Stany Zjednoczone, Kanadę i Meksyk. Próbowałeś(-aś) wszystkiego, aby odnieść sukces w Kanadzie, ale sprzedaż nie spełniła Twoich oczekiwań i postanawiasz skoncentrować swoje wysiłki gdzie indziej. W takim przypadku możesz usunąć Kanadę z rynku Ameryka Północna. W rezultacie Kanada zostanie przeniesiona do Krajów/regionów, do których nie sprzedajesz towarów, a klienci z Kanady nie będą mogli realizować zakupu.

Jeśli chcesz usunąć kraj lub region z istniejącego rynku i dodać go do własnego rynku, zamiast poniższych kroków wykonaj procedurę dodania nowego rynku. Na przykład, jeśli masz rynek wielokrajowy, który obejmuje wszystkie kraje w Unii Europejskiej, i odnotowujesz szybki wzrost sprzedaży w Niemczech, możesz zdecydować się na bardziej ukierunkowaną strategię sprzedaży w tym kraju. Dodanie nowego rynku dla Niemiec powoduje utworzenie dedykowanego rynku dla tego kraju bez wpływu na inne kraje UE, które pozostają na pierwotnym rynku wielokrajowym.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rynki.
 2. Kliknij opcję Zarządzaj obok rynku, z którego chcesz usunąć kraj lub region.
 3. Kliknij opcję Edytuj.
 4. Usuń z tego rynku kraje lub regiony, w których nie chcesz już prowadzić sprzedaży.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo